สนช. จัดงาน Thai Delicious Exclusive Gala Dinner
เพื่อนำเสนอเมนูอาหารไทยที่ได้จากโครงการ Thai Delicious
(30 ก.ย. 57 ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่น กรุงเทพฯ)