แบบฟอร์มการติดต่อ

ติดต่อ/แจ้งปัญหา

ชื่อ - นามสกุล *
อีเมลล์ *
เรื่อง *
รายละเอียด *


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-017 5555 โทรสาร : 02-017 5566
อีเมล์ : info@nia.or.th


National Innovation Agency

73/2 Rama VI Road, Rejdhevee, Bangkok 10400
Tel : 02-017 5555 Fax : 02-017 5566
URL : info@nia.or.th