ผลการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2549

 1. โครงการสร้างต้นแบบเรือเหินเหนือน้ำ
  • ความเป็นนวัตกรรม เป็นต้นแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เรือเร็วเหินเหนือน้ำระดับประเทศ โดยเป็นการออกแบบเครื่องยนต์ให้สามารถเคลื่อนขึ้นลงและลำเรือใหม่ โดยอาศัยระบบไฮดรอลิกควบคุมการทำงานของปีกในการพยุงเรือให้ลอยเหนือน้ำตามหลักอากาศพลศาสตร์ (aerodynamic)
  • การสนับสนุนจาก สนช. ให้การสนับสนุนในโครงการ "แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน"
  • ผู้ดำเนินโครงการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซฟตี้อินเว็นชั่นส์
 2. โครงการอุปกรณ์เติมอากาศเข้าผสมเนื้อน้ำสำหรับบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำและบ่อบำบัดน้ำเสีย
  • ความเป็นนวัตกรรม เป็นระบบเติมอากาศเข้าไปในเนื้อน้ำ ได้อย่างสมบูรณ์ โดยอัดอากาศเข้าไปในห้องใบพัดของปั๊มน้ำที่กำลังหมุน 3,000 รอบต่อนาที ภายใต้สภาวะความดันสูงทำให้เป็นฟองอากาศขนาดเล็กมากขนาดตาเปล่ามองไม่เห็น ผสมเข้าไปในเนื้อน้ำ
  • การสนับสนุนจาก สนช. ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ
  • ผู้ดำเนินโครงการ นางสาวกรียา จันทรัช
 3. โครงการการออกแบบและผลิตรถพยาบาลฉุกเฉิน
  • ความเป็นนวัตกรรม เป็นนวัตกรรมระดับประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีการออกแบบเชิงการใช้งานด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินและการใช้เทคโนโลยีคอมโพสิท เพื่อผลิตรถพยาบาลตั้งแต่การใช้โครงแชสส์ซีขนาด 6 ล้อขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย การออกแบบรถพยาบาลนี้รวมถึงการออกแบบโครงสร้างตัวถังรถ การจัดวางอุปกรณ์ภายใน ซึ่งมีการติดตั้งระบบกันสะเทือนแบบถุงลม และมีการเลือกใช้วัสดุคอมโพสิตมาใช้ประกอบทั้งตัวถังภายนอกเพื่อความแข็งแรงของโครงสร้างให้สามารถรับนำหนักแขวนได้ และส่วนประกอบภายในรถ เพื่อประโยชน์ในการทนความร้อน ทนสารเคมี และทนการผุกร่อน อีกทั้งยังทำความสะอาดได้ง่ายและผลิตชิ้นงานได้เร็วและคุณภาพสูง โดยในภูมิภาคเอเชียไม่มีการผลิตและประกอบรถพยาบาลที่ใช้เทคโนโลยีและวัสดุคอมโพสิตมาก่อน
  • การสนับสนุนจาก สนช. ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ
  • ผู้ดำเนินโครงการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกวัตร (1994)
 4. โครงการ "นวัตกรรมระบบเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูนเพื่อการส่งออก"
  • ความเป็นนวัตกรรม เป็นนวัตกรรมกระบวนการเพาะเลี้ยงปลาทะเลสวยงามในกลุ่มปลาการ์ตูนระดับประเทศ โดยเป็นการนำเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูนของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา มาผลิตปลาการ์ตูนเพื่อการส่งออก โดยฟาร์มเพาะเลี้ยงจะมีกระบวนการจัดการที่เป็นมาตรฐาน และมีกำลังผลิตปลาการ์ตูนเมื่อเต็มที่อย่างต่ำประมาณ 15,000 ตัวต่อเดือน
  • การสนับสนุนจาก สนช. ให้การสนับสนุนในโครงการ "นวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบี้ย" และด้านวิชาการ
  • ผู้ดำเนินโครงการ บริษัท ซี บอร์น ฟาร์ม จำกัด
 5. โครงการเครื่องผสมคอนกรีตแบบเคลื่อนย้ายได้
  • ความเป็นนวัตกรรม เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ระดับประเทศ ของเครื่องผสมคอนกรีตแบบเคลื่อนย้ายได้ โดยใช้เทคนิคการผสมคอนกรีตโดยใช้ใบพัดกวน (pan mixer) ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าโม่ผสมคอนกรีตที่ใช้ระบบลูกข่าง (drum mixer) อีกทั้งยังถูกประดิษฐ์ให้มีลักษณะเฉพาะที่สามารถชั่งน้ำหนักส่วนผสมต่างๆ ได้ในชุดโม่ผสมซึ่งประกอบด้วย ตัวโม่ ส่วนส่งกำลัง ระบบเกียร์ และใบพัดกวน ซึ่งติดตั้งอยู่บนระบบชั่ง จึงทำให้สามารถชั่งน้ำหนักได้ 2 ระบบ คือ แบบคานทดน้ำหนัก หรือแบบใช้ตาชั่งไฟฟ้า (load cell) หลายตัวหากต้องการความแม่นยำสูงขึ้น
  • การสนับสนุนจาก สนช. ให้การสนับสนุนในโครงการ "นวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบี้ย"
  • ผู้ดำเนินโครงการ บริษัท ซีอาร์เอส คอนกรีต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 6. โครงการ "หุ่นยนต์เจียระไนพลอยอัตโนมัติ"
  • ความเป็นนวัตกรรม เป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์เจียระไนพลอยอัตโนมัติ โดดยได้นำเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์มาประยุกต์ใช้ในการเจียระไนพลอย เพื่อลดต้นทุนด้านแรงงาน ปัจจุบันพัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบมาแล้ว 2 รุ่น โดยได้นำหุ่นยนต์รุ่นล่าสุดไปยื่นจดอนุสิทธิบัตร เลขที่ 0403001032 ซึ่งสามารถเจียระไนพลอยได้ 3 รูปแบบ คือ แบบ 8 เหลี่ยม แบบ 16 เหลี่ยม และแบบ star ซึ่งเป็นแบบที่นิยมในปัจจุบัน
  • การสนับสนุนจาก สนช. ให้การสนับสนุนในโครงการ "นวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบี้ย"
  • ผู้ดำเนินโครงการ บริษัท สปา เจมส์ จำกัด
 7. โครงการระบบอาร์เอฟไอดีสำหรับการจัดการข้อมูลเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับในอุตสาหกรรมแปรรูปกุ้ง
  • ความเป็นนวัตกรรม เป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านการจัดการข้อมูลในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมแปรรูปกุ้ง โดยเป็นการนำเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีมาประยุกต์ใช้ในสายการผลิตกุ้ง โดยทำหน้าที่ติดตามและจัดการข้อมูลการผลิตที่เกี่ยวข้อง แล้วจัดส่งให้ระบบซอฟต์แวร์ตรวจสอบย้อนกลับเพื่อนำไปประมวลต่อไป ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าระบบอาร์เอฟไอดีทำหน้าที่เป็น Electronic data capture system ให้กับระบบซอฟต์แวร์
  • การสนับสนุนจาก สนช. ให้การสนับสนุนในโครงการ "ทุนเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรม"
  • ผู้ดำเนินโครงการ บริษัท ไอ.อี.เทคโนโลยี่ จำกัด

ปีงบประมาณ 2548 (จำนวนโครงการที่ให้การพัฒนาและสนับสนุน 29 โครงการ)

 1. โครงการนำร่องการผลิต "พลาสติกฉายรังสี"
  • ความเป็นนวัตกรรม เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ระดับประเทศ ในการพัฒนาและปรับปรุงพลาสติกกลุ่ม polyolefin โดยการฉายรังสีแกมม่า ในสภาวะ ambient atmosphere ทำให้เกิดการเชื่อมโยงเป็นร่างแหสามมิติบางส่วน (partial cross-linking) ในโครงสร้างโมเลกุลของพลาสติก ซึ่งจะทำให้มีสมบัติทางกายภาพ เชิงกล และเคมีที่ดีขึ้น ใกล้เคียงกับพลาสติกเชิงวิศวกรรม (engineering plastic) รวมทั้งสามารถรีไซเคิลและใช้กรรมวิธีการขึ้นรูปแบบทั่วได้ ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตที่ไม่ซับซ้อน ต้นทุนต่ำและปราศจากการใช้สารเคมี
  • การสนับสนุนจาก สนช. ให้การสนับสนุนด้าน "วิชาการ"
  • ผู้ดำเนินโครงการ บริษัท อินโนเวชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
 2. โครงการเครื่องออกกำลังกายกระดูกสันหลัง
  • ความเป็นนวัตกรรม เป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกระดูกสันหลังและลำตัว ที่มีผลการศึกษาด้านสมรรถภาพและประสิทธิภาพทางวิชาการเพื่อยืนยันคุณภาพอย่างชัดเจน โดยอุปกรณ์ดังกล้าวมีจุดเด่นคือไม่ต้องใช้แขน เนื่องจากหากใช้แขนยกน้ำหนักความแข็งแรงจะไปตกแก่แขน และสามารถช่วยป้องกันและฟื้นฟูผู้ป่วยให้หายจากอาการปวดหลัง
  • การสนับสนุนจาก สนช. ให้การสนับสนุนด้าน "วิชาการ"
  • ผู้ดำเนินโครงการ คุณประภาวดี เฮงตระกูลสิน
 3. โครงการอาหารเสริมบำรุงสุขภาพ “Limex”
  • ความเป็นนวัตกรรม เป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงสุขภาพ โดยการใช้รอยัลเยลลี่จากผึ้งที่มีสารอาหารจำพวกกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย และกระชายดำที่มีสารออกฤทธิ์ซึ่งมีคุณสมบัติในการเสริมสมรรถภาพการทำงานของเซลล์ต่างๆ ภายในร่างกายเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน อีกทั้งยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ฯ
  • การสนับสนุนจาก สนช. ให้การสนับสนุนในโครงการ “นวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบี้ย”
  • ผู้ดำเนินโครงการ บริษัท บีโปรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัด
 4. โครงการการผลิตเบต้ากลูแคนและผลิตภัณฑ์จากยีสต์
  • ความเป็นนวัตกรรม เป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านกระบวนการผลิตยีสต์และผลิตภัณฑ์จากยีสต์ ที่ผลิตโดยอาศัยเทคโนโลยีชีวภาพในการสกัดสารเบต้ากลูแคนและยีสต์สกัดจากผนังเซลล์ของยีสต์ ซึ่งพัฒนาจากระบบการผลิตในระดับต้นแบบ และมีผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นที่ปรึกษาของโครงการ
  • การสนับสนุนจาก สนช. ให้การสนับสนุนในโครงการ “นวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบี้ย”
  • ผู้ดำเนินโครงการ บริษัท สเปเชี่ยลตี้ ไบโอเทค จำกัด
 5. โครงการเครื่อง Form Fill Seal
  • ความเป็นนวัตกรรม เป็นครั้งแรกในประเทศที่มีการพัฒนาออกแบบผลิตเครื่องขึ้นรูปภาชนะ ฆ่าเชื้อโรค บรรจุอาหาร และปิดฉลากในเครื่องเดียวกัน ซึ่งวัสดุที่ใช้เป็นเกรดอุตสาหกรรมอาหารทั้งหมด
  • การสนับสนุนจาก สนช. ให้การสนับสนุนในโครงการ “นวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบี้ย”
  • ผู้ดำเนินโครงการ บริษัท ซี แอล เอเชีย จำกัด
 6. โครงการสังกะสีถ่วงล้อ
  • ความเป็นนวัตกรรม เป็นครั้งแรกของโลกที่มีการพัฒนาอกกแบบผลิตเครื่องฉีดสังกะสีให้ติดกับคลิปหนีบ โดยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง
  • การสนับสนุนจาก สนช. ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ
  • ผู้ดำเนินโครงการ บริษัท พี.ซี.โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 7. โครงการระบบตรวจตราการกระจายสัญญาณสำหรับอุตสาหกรรมเพลงและโฆษณา
  • ความเป็นนวัตกรรม เป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์ โดยเป็นระบบซอฟต์แวร์ที่อาศัยเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ในการจำแนกข้อมูลสื่อที่เผยแพร่ผ่านการกระจายสัญญาณทางคลื่นวิทยุ และดำเนินการจัดเก็บพร้อมข้อมูลวันที่และเวลา เป็นฐานข้อมูลการกระจายสัญญาณที่มีคุณภาพในการนำไปวิเคราะห์ต่อไป และเป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านการจัดการ โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายในการจัดตั้งเครือข่ายการตรวจตราให้สามารถครอบคลุมการกระจายสัญญาณวิทยุได้ทั่วทั้งประเทศ
  • การสนับสนุนจาก สนช. ให้การสนับสนุนในโครงการ “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน”
  • ผู้ดำเนินโครงการ บริษัท ดิจิตอล แอสโซซิเอทส์ จำกัด
 8. โครงการการผลิตเมมเบรนออสโมซิสผันกลับ
  • ความเป็นนวัตกรรม เป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านกระบวนการผลิตแผ่นเมมเบรนและโมดูลแบบท่อม้วนเพื่อใช้สำหรับกรองน้ำเค็มหรือน้ำกร่อยให้เป็นน้ำบริสุทธิ์ในอัตรา 50 แกลลอนต่อวัน และมีประสิทธิภาพในการกำจัดเกลือได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 โดยเป็นการต่อยอดผลงานวิจัยจากภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาต้นแบบสู่เชิงพาณิชย์
  • การสนับสนุนจาก สนช. ให้การสนับสนุนในโครงการ “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน”
  • ผู้ดำเนินโครงการ บริษัท เอส เอส เมมเบรน จำกัด
 9. โครงการการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่อป้องกันแบคทีเรียด้วยเทคโนโลยีนาโนซิลเวอร์
  • ความเป็นนวัตกรรม เป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์สิ่งทอเคลือบสารนาโนซิลเวอร์ โดยใช้โลหะเงินที่มีขนาดระดับนาโน ซึ่งมีคุณสมบัติในการต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย (antibacterial) และไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายเคลือบลงบนสิ่งทอ ทำให้สิ่งทอที่ได้มีคุณสมบัติป้องกันการเกิดกลิ่นอับชื้น เหมาะสำหรับการประยุกต์ทำผลิตภัณฑ์จำพวกชุดชั้นใน เสื้อกีฬา ถุงเท้า และรองเท้าผ้าใบ และเป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านกระบวนการผลิตสิ่งทอด้วยเทคโนโลยีนาโนซิลเวอร์ ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเป็นการผลิตผลิตภัณฑ์ด้วยขั้นตอนเดียว (1-step process) ซึ่งเป็นวิธีการผลิตที่ง่ายและมีความรวดเร็วในการผลิต
  • การสนับสนุนจาก สนช. ให้การสนับสนุนในโครงการ “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน”
  • ผู้ดำเนินโครงการ บริษัท ยูไนเต็ดเท็กซ์ไทล์มิลล์ จำกัด
 10. โครงการนวัตกรรมการผลิตกลูโคซามีนเพื่ออุตสาหกรรมยา
  • ความเป็นนวัตกรรม เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตระดับประเทศ ซึ่งผลิตจากไคตินซึ่งถูกย่อยสลายด้วยกรด และผ่านการทำบริสุทธิ์ได้เป็นกลูโคซามีนคลอไรด์และกลูโคซามีนซัลเฟตที่มีความบริสุทธิ์สูง ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นยาเพื่อบำบัดโรคข้อเสื่อมได้ โดยเป็นการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยของศูนย์วัสดุชีวภาพไคติน-ไคโตซาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • การสนับสนุนจาก สนช. ให้การสนับสนุนในโครงการ “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน”
  • ผู้ดำเนินโครงการ บริษัท โรงงานเภสัชกรรม เกร๊ตเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
 11. โครงการนวัตกรรม “CONTENT CENTER”
  • ความเป็นนวัตกรรม เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ระดับภูมิภาค โดยเป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บนระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการและตรวจสอบการซื้อขายแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บนระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ช่วยให้เกิดความโปร่งใสขึ้นในระบบและสามารถคำนวณการแบ่งส่วนแบ่งรายได้ที่ซับซ้อนในกรณีที่ข้อมูลมีเจ้าของสิทธิ์มากกว่าหนึ่งราย (Cross Licensing)
  • การสนับสนุนจาก สนช. ให้การสนับสนุนในโครงการ "นวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบี้ย"
  • ผู้ดำเนินโครงการ บริษัท พ็อพไอโดลส์ จำกัด
 12. โครงการนวัตกรรมการผลิตเครื่องเติมอากาศบริสุทธิ์สำหรับห้องปรับอากาศ
  • ความเป็นนวัตกรรม เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ระดับประเทศในการผลิตเครื่องเติมอากาศบริสุทธิ์ที่สามารถเพิ่มปริมาณออกซิเจนในห้องโดยการเติมอากาศที่ผ่านการดูดกลิ่น การกรองฝุ่นละอองขนาด 0.12 ไมครอน และฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยแสงอัลตร้าไวโอเลต นอกจากนี้ยังทำให้ระบบอากาศภายในห้องมีความดันอากาศสูงกว่าอากาศภายนอก จึงป้องกันมลพิษเล็ดลอดเข้ามาในห้องได้ตลอดเวลา
  • การสนับสนุนจาก สนช. ให้การสนับสนุนในโครงการ "นวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบี้ย"
  • ผู้ดำเนินโครงการ บริษัท จี อีโวลูชั่น จำกัด
 13. โครงการนวัตกรรมระบบการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อครบวงจร
  • ความเป็นนวัตกรรม เป็นนวัตกรรมระบบการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อครบวงจรครั้งแรกในประเทศไทย โดยใช้ระบบการเลี้ยงแบบคอนโดมิเนียม เพื่อเพิ่มผลผลิตโดยมีระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิด ซึ่งใช้ก๊าซโอโซนและเครื่องเติมจุลทรีย์ในการบำบัดน้ำ พร้อมทั้งมีการคัดเลือกสายพันธุ์หอยเป๋าฮื้อ (selection breeding) เพื่อให้ได้พันธุ์หอยที่มีอัตราการเติบโตสูง และมีความอดทนต่ออุณหภูมิน้ำสูงในประเทศไทย
  • การสนับสนุนจาก สนช. ให้การสนับสนุนในโครงการ "นวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบี้ย"
  • ผู้ดำเนินโครงการ บริษัท ภูเก็ต เป๋าฮื้อ ฟาร์ม จำกัด
 14. โครงการนวัตกรรมวาล์วปรับสมดุลย์อัตโนมัติที่สามารถปรับพื้นที่ช่องทางน้ำไหล
  • ความเป็นนวัตกรรม วาล์วปรับสมดุลย์อัตโนมัติที่สามารถปรับพื้นที่ช่องทางน้ำไหล ถือเป็น นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ระดับประเทศที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาให้สามารถทดแทนการนำเข้าวาล์วลักษณะเดียวกันที่มีอยู่ในท้องตลาด นอกจากนี้ยังสามารถขจัดปัญหาในเรื่องของการทำงานร่วมกับวาล์วควบคุณอุณหภูมิอัตโนมัติ (Automatic Temperature Control Valve : ATC Valve) ซึ่งจะช่วยทำให้ประหยัดการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ ลดภาระในการบำรุงรักษา และช่วยให้การทำงานของระบบปรับอากาศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • การสนับสนุนจาก สนช. ให้การสนับสนุนในโครงการ “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน”
  • ผู้ดำเนินโครงการ นายถาวร สารี่
 15. โครงการอุปกรณ์เสริมไร้สายสำหรับเครื่องรูดบัตรเครดิตผ่านระบบ GPRS
  • ความเป็นนวัตกรรม เป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เสริมไร้สายสำหรับเครื่องรูดบัตรเครดิตผ่านระบบ GPRS ที่ได้รับการพัฒนาจากทีมงานของทางบริษัท สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและขจัดปัญหาในข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ของการให้บริการ ซึ่งมีลักษณะการเชื่อมต่อข้อมูลแบบต่อเนื่องตลอดเวลา (real time) และมีการทำงาน
   ที่รวดเร็วกว่าระบบสายโทรศัพท์ธรรมดา 2-3 เท่า จึงเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ช่วยส่งเสริมการทำธุรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การสนับสนุนจาก สนช. ให้การสนับสนุนในโครงการ “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน”
  • ผู้ดำเนินโครงการ บริษัท เอ็มเบส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
 16. โครงการนวัตกรรมอาหารเลี้ยงผึ้ง
  • ความเป็นนวัตกรรม เป็นนวัตกรรมระดับประเทศในด้านผลิตภัณฑ์อาหารเลี้ยงผึ้งสำเร็จรูปที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมกับผึ้งในแต่ละวัยและช่วยเพิ่มผลผลิตจากผึ้ง พร้อมทั้งนำข้อมูลการศึกษาและวิเคราะห์สูตรอาหารเลี้ยงผึ้งสำเร็จรูปที่เหมาะสมกับผึ้งในแต่ละวัย โดยเปรียบเทียบกับอาหารจากธรรมชาติในเกสรของไมยราพและนุ่นซึ่งเป็นเกสรที่มีคุณภาพสูงภายใต้ความร่วมมือกับทางคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาผลิตเชิงพาณิชย์ต่อไป
  • การสนับสนุนจาก สนช. ให้การสนับสนุน “ด้านวิชาการ”
  • ผู้ดำเนินโครงการ บริษัท เชียงใหม่เฮลตี้โปรดักส์ จำกัด
 17. โครงการผลิต Schizochytrium mangrovei ที่มีปริมาณ DHA สูง
  • ความเป็นนวัตกรรม เป็นนวัตกรรมระดับประเทศในด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตสาร Docosa Hexaenoic Acid (DHA) ซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวในกลุ่ม Omega-3 จากเชื้อจุลินทรีย์ Schizochytrium mangrovei ด้วยกรรมวิธีการหมักในถังหมักที่ควบคุมสภาวะแวดล้อม ทำให้สามารถควบคุมปริมาณและคุณภาพของ DHA ได้ ซึ่งเป็นการต่อยอดผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
  • การสนับสนุนจาก สนช. ให้การสนับสนุน “ด้านวิชาการ”
  • ผู้ดำเนินโครงการ บริษัท สเปเชี่ยลตี้ ไบโอเทค จำกัด
 18. โครงการการผลิตสารเสริมชีวนะสมุนไพรด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
  • ความเป็นนวัตกรรม เป็นนวัตกรรมกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์สารเสริมชีวนะสมุนไพรโดยอาศัยคุณสมบัติความเป็นโปรไบโอติก จากจุลินทรีย์แลคโตบาซิลลัส กรดแลคติกจากและโตบาซิลลัส และสารสกัดจากสมุนไพร ซึ่งสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานกว่า 6 เดือน โดยมีอัตรารอดของจุลินทรีย์สูง
  • การสนับสนุนจาก สนช. ให้การสนับสนุนในโครงการ "นวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบี้ย"
  • ผู้ดำเนินโครงการ บริษัท ลานนาเกษตรกรรม จำกัด
 19. โครงการผลิตหลอดเก็บตัวอย่างเลือด
  • ความเป็นนวัตกรรม เป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการผลิตหลอดเก็บตัวอย่างเลือดทั้งชนิดธรรมดาและชนิดสุญญากาศ ซึ่งบริษัทได้ออกแบบเครื่องดูดอากาศเพื่อทำสุญญากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเรียกระบบนี้ว่า Forced Air Evacuation System (FAES) และใช้จุกยางผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพพิเศษที่สามารถขยายตัวปิดรูที่เกิดจากเข็มเจาะผ่านได้ โดยผลิตในห้องปลอดเชื้อที่ควบคุมเชื้อโรคให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตหลอดเก็บตัวอย่างเลือดให้ตรงตามคำแนะนำของ NCCLS
  • การสนับสนุนจาก สนช. ให้การสนับสนุนในโครงการ "นวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบี้ย"
  • ผู้ดำเนินโครงการ บริษัท เซนนิเนต (ประเทศไทย) จำกัด
 20. โครงการเครื่องแกะสลักผักและผลไม้เพื่อการส่งออก
  • ความเป็นนวัตกรรม เป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เครื่องแกะสลักผักและผลไม้ครั้งแรกในประเทศไทย โดยใช้ระบบการทำงานแบบนิวแมติก (ระบบอัดสูบลม) ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของใบมีด และมอเตอร์หมุนและกำหนดตำแหน่งการแกะด้วยลิมิตสวิตช์ ที่ได้ออกแบบโปรแกรมแกะสลักเป็นรูปร่างต่างๆ
  • การสนับสนุนจาก สนช. ให้การสนับสนุนในโครงการ "นวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบี้ย"
  • ผู้ดำเนินโครงการ บริษัท วายาโม จำกัด
 21. โครงการวัสดุปิดบาดแผลชนิดชุ่มชื้นที่ผลิตจากเซลลูโลสของเชื้อ Acetobacter xylinum ในน้ำสับปะรด
  • ความเป็นนวัตกรรม เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ระดับประเทศ ในด้านผลิตภัณฑ์วัสดุปิดบาดแผลชนิดให้ความชุ่มชื้นแผ่นปิดแผลที่ผลิตจากน้ำสับปะรด ทำให้เกิดการงอกของเซลล์ใหม่ที่บริเวณบาดแผลได้ดี ทำให้แผลหายเร็ว สามารถดูดซับหนองและขจัดเนื้อตาย พร้อมทั้งมีความเย็นทำให้ผู้ป่วยลดอาการปวดบาดแผล
  • การสนับสนุนจาก สนช. ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ
  • ผู้ดำเนินโครงการ คุณสมบัติ รุ่งศิลป์
 22. โครงการพัฒนาเตาอบไม้ยางพาราระบบสุญญากาศ
  • ความเป็นนวัตกรรม เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ระดับประเทศ โดยการพัฒนา ออกแบบ และจัดสร้างเตาอบไม้ยางพาราประสิทธิภาพสูง โดยใช้เทคนิคระบบสุญญากาศร่วมกับการกดทับ ซึ่งเป็นการดัดแปลงเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการอบไม้ยางพาราในสภาพแวดล้อมของประเทศไทย โดยได้รับความร่วมจากภาควิชาวิศวกรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการร่วมทอสอบประสิทธิภาพของเตาอบไม้ยางพารา
  • การสนับสนุนจาก สนช. ให้การสนับสนุนในโครงการ “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน”
  • ผู้ดำเนินโครงการ บริษัท ฮันซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 23. โครงการขอรับรอง AOAC สำหรับชุดตรวจเชื้อซัลโมเนลลาในอาหารแบบรวดเร็ว
  • ความเป็นนวัตกรรม เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และการจัดการระดับประเทศ โดยผลิตภัณฑ์ชุดตรวจเชื้อซัลโมเนลลาในอาหารแบบรวดเร็ว โดยอาศัยเทคนิค ELISA ซึ่งใช้ monoclonal antibody ที่ผลิตเองเป็นตัววิเคราะห์ เพื่อรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุดตรวจเชื้อซัลโมเนลลา (Salmonella ELISA Platform) จากหน่วยงาน AOAC (Association of Analytical Communities)
  • การสนับสนุนจาก สนช. ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ
  • ผู้ดำเนินโครงการ บริษัท พัฒนาวิทยาศาสตร์และการจัดการ จำกัด
 24. โครงการระบบค้นหาที่พักอย่างชาญฉลาด
  • ความเป็นนวัตกรรม เป็นนวัตกรรมระดับผลิตภัณฑ์ระดับประเทศ โดยเป็นโครงการพัฒนาระบบต้นแบบ “ระบบค้นหาที่พักอย่างชาญฉลาด” หรือ “Housing Intelligent Agent” โดยอาศัยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent) ในการช่วยค้นหาแหล่งที่พักให้ตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยว
  • การสนับสนุนจาก สนช. ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ
  • ผู้ดำเนินโครงการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดวาลูซอฟ
 25. โครงการผลิตเครื่องมือวัดชนิดโฟโตมิเตอร์แบบใหม่
  • ความเป็นนวัตกรรม เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ระดับประเทศ ที่ผลิตเครื่องมือวัดปริมาณคลอรีนซึ่งได้มีการปรับปรุงการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีราคาต้นทุนต่ำ เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้โดยใช้เทคโนโลยีที่ได้วิจัยและพัฒนาร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำหรับการพัฒนาด้านสารเคมีทดสอบนั้นทางบริษัทจะร่วมกับบริษัทอื่นที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน
  • การสนับสนุนจาก สนช. ให้การสนับสนุนในโครงการ “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน”
  • ผู้ดำเนินโครงการ บริษัท บางกอกไฮแล็บ จำกัด
 26. โครงการเครื่องฉีดพลาสติกระบบไฟฟ้าที่ใช้ความดันในแม่พิมพ์เป็นตัวควบคุมการฉีด
  • ความเป็นนวัตกรรม เป็นนวัตกรรมการออกแบบและสร้างเครื่องฉีดพลาสติกระบบไฟฟ้าที่สามารถใช้ความดันของพลาสติกในแม่พิมพ์เป็นตัวควบคุมการทำงานฉีดครั้งแรกในประเทศ ให้มีค่าคงที่ในแต่ละครั้งของการฉีด โดยการนำความรู้เกี่ยวกับความดันในแม่พิมพ์ที่ใช้ในการติดตามสถานภาพความเป็นไปของพลาสติกขณะที่อยู่ในแม่พิมพ์มาผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีของเครื่องฉีดระบบไฟฟ้าที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้ตัวเครื่องฉีดสามารถปรับความดัน อุณหภูมิ และการไหลของพลาสติกเหลวให้ได้ตามความดันในแม่พิมพ์ที่กำหนด ซึ่งจะเป็นการควบคุมคุณภาพของชิ้นงานฉีดให้ได้มาตรฐาน เช่น ความเที่ยงตรงของขนาด ค่าความแข็งแรง และความเหนียว เป็นต้น
  • การสนับสนุนจาก สนช. ให้การสนับสนุนในโครงการ “นวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบี้ย”
  • ผู้ดำเนินโครงการ บริษัท กุลวัฒน์ อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 27. โครงการการพัฒนาทรัพยากรไม้ไผ่อย่างยั่งยืน
  • ความเป็นนวัตกรรม เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ระดับประเทศ โดยการนำเทคโนโลยีด้านการอาบน้ำยาเพื่อป้องกันแมลงและรักษาเนื้อไม้และการประกอบไม้ไผ่จากต่างประเทศมาปรับใช้ให้เหมาะสม มีการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์สำหรับไม้ไผ่โดยเฉพาะ มีการออกแบบการผลิตให้เป็นลักษณะ knock down สามารถประกอบเสร็จภายใน 3 - 4 วัน และเป็นการบริหารจัดการวัตถุดิบไม้ไผ่ที่มีคุณภาพต่ำโดยใช้เทคโนโลยีการป้องกันและรักษาไม้ รวมทั้งการออกแบบ ทำให้ไม้ไผ่สามารถนำมาใช้สำหรับงานโครงสร้าง ทดแทนวัสดุอื่นๆ เช่นเหล็ก ได้ เป็นการนำไม้ไผ่มาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า
  • การสนับสนุนจาก สนช. ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ
  • ผู้ดำเนินโครงการ บริษัท ศาลา – ท่าน้ำ จำกัด
 28. โครงการเครื่องผลิตน้ำร้อนจากเครื่องปรับอากาศ
  • ความเป็นนวัตกรรม เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ระดับประเทศ โดยการพัฒนาระบบทำน้ำร้อนจากเครื่องปรับอากาศเพื่อขยายผลเชิงพาณิชย์ โดยอาศัยการนำความร้อนที่ระบายทิ้งจากคอนเดนเซอร์มาแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ำแทนการแลกเปลี่ยนกับอากาศซึ่งใช้กันอยู่ทั่วไปในเครื่องปรับอากาศ โดยน้ำร้อนที่ได้จะนำไปใช้แทนน้ำร้อนจากการต้มโดยขดลวดไฟฟ้าซึ่งใช้กันอยู่ทั่วไปในเครื่องทำน้ำร้อน ระบบทำน้ำร้อนที่ได้รับการพัฒนาสามารถนำไปใช้ร่วมกับเครื่องปรับอากาศที่มีวางจำหน่ายอยู่ในท้องตลาด โดยอาศัยการปรับแต่งระบบในส่วนของท่อนำสารหล่อเย็นจากคอนเดนเซอร์ให้ผ่านถังน้ำเก็บความร้อนที่ได้รับการออกแบบและจดสิทธิบัตรจากทางบริษัทผู้ประกอบการ
  • การสนับสนุนจาก สนช. ให้การสนับสนุนในโครงการ “นวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบี้ย”
  • ผู้ดำเนินโครงการ บริษัท แอดวานซ์ เอ็กซ์เชนจ์ เทคโนโลยี จำกัด
 29. โครงการผลิตเครื่องคั่วกาแฟระบบสุญญากาศ
  • ความเป็นนวัตกรรม เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ระดับประเทศ โดยเป็นการสร้างต้นแบบเครื่องคั่วกาแฟที่เป็นกระบวนการใหม่ ภายในถังคั่วเป็นสุญญากาศ ให้ความร้อนด้วยก๊าซ ระบบลดความร้อนใช้น้ำเป็นตัวถ่ายเทความร้อน เป็นการต่อยอดจากผลงานวิจัยของทางกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • การสนับสนุนจาก สนช. ให้การสนับสนุนในโครงการ “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน”
  • ผู้ดำเนินโครงการ บริษัท อิงดอย จำกัด

ปีงบประมาณ 2547 (จำนวนโครงการที่ให้การพัฒนาและสนับสนุน 11 โครงการ)

 1. โครงการถุงมือยางชนิดพิเศษ
  • ความเป็นนวัตกรรม เป็นนัตกรรมผลิตภัณฑ์ระดับประเทส ในการผลิตถุงมือยางธรรมชาติชนิดใหม่ในประเทศไทย โดนมีมาตรฐานคุณภาพที่เหนือกว่าผลิตภัณฑ์ในตลาดโลก และสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย เพราะปลอดโปรตีนที่ก่อให้เกิดการแพ้หรือมีน้อยต่ำกว่ามาตรฐานกำหนด โดยใช้วิธีการเคลือบด้วยสารพอลิเมอร์กลุ่มยางที่มีการปรับปรุง เพื่อป้องกันโปรกันซึมผ่านของโปรตีนยางธรรมชาติสัมผัสกับผิวหนัง สำหรับถุงมือยางสังเคราะห์สามารถพัฒนาสูตรของพอลิเมอร์ที่เคลือบผิว ทำให้ถุงมือสามารถสวมใส่ได้อย่างปลอดภัย โดยได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจากภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • การสนับสนุนจาก สนช. ให้การสนับสนุนในโครงการ “นวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบี้ย”
  • ผู้ดำเนินโครงการ บริษัท สยามโพลลีเมอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 2. โครงการ 3D Multimedia Objects Library
  • ความเป็นนวัตกรรม เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ระดับประเทศ ในการผลิตชุดออบเจ็กต์แบบมัลติมีเดียที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในประเทสและต่างประเทศ และเป็นโครงการริเริ่มในการนำกระบวนการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนมาใช้ร่วมกับโครงการทางด้านซอฟต์แวร์ อันจะเป็นแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมทางด้านซอฟต์แวร์
  • การสนับสนุนจาก สนช. ให้การสนับสนุนในโครงการ “นวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบี้ย”
  • ผู้ดำเนินโครงการ บริษัท คอมพิวเทค ไมโคร ซอฟต์แวร์ จำกัด
 3. โครงการนวัตกรรมการผลิตกล้าเชื้อเห็ดฟางลูกผสมในระบบปิด
  • ความเป็นนวัตกรรม เป็นนวัตกรรมกระบวนการผลิตระดับประเทศ โดยเป็นกระบวนการผลิตกล้าเชื้อเห็ดฟางใหม่ในระบบปิด ที่มีการนำเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ดัดแปลงมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อลดปริมาณความสูญเสียของกล้าเชื้อ จากการปนเปื้อนของเชื้อต่างๆ จากภายนอก และเป็นการเพิ่มคุณภาพของกล้าเชื้อเห็ดฟาง โดยได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจาก คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • การสนับสนุนจาก สนช. ให้การสนับสนุนในโครงการ “นวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบี้ย”
  • ผู้ดำเนินโครงการ บริษัท ปาลวีระ ไบโอเทค จำกัด
 4. โครงการนวัตกรรมการผลิตพื้นไม้สำเร็จรูปจากไม้สักตัดสาง
  • ความเป็นนวัตกรรม เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ระดับประเทศ โดยเป็นกระบวนการผลิตพื้นไม้สำเร็จรูปจากไม้สักทองที่ถูกตัดสาง โดยเทคนิคการผ่าไม้ที่ทำให้ไม่เห็นตาไม้ แล้วนำมาต่อไม้ให้ได้เป็นพื้นไม้สำเร็จรูป ที่มีความสวยงามของลายไม้ แข็งแรงและทนทาน
  • การสนับสนุนจาก สนช. ให้การสนับสนุนในโครงการ “นวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบี้ย”
  • ผู้ดำเนินโครงการ บริษัท เดอะ วู๊ด ฟอร์ ไลฟ์ จำกัด
 5. โครงการไม้ไทยไฮเทค
  • ความเป็นนวัตกรรม เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ระดับประเทศ โดยกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ประกอบพลาสติกเพื่อใช้สำหรับงานก่อสร้าง ที่มีการใช้ไม้ผสมกับ HDPE ที่ไม่เคยมีการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยมาก่อน
  • การสนับสนุนจาก สนช. ให้การสนับสนุนในโครงการ “ร่วมลงทุนธุรกิจนวัตกรรม”
  • ผู้ดำเนินโครงการ บริษัท เอ็ม.ซี อุดมทรัพย์ จำกัด
 6. โครงการ “บริษัท สตางค์ จำกัด”
  • ความเป็นนวัตกรรม เป็นนวัตกรรมการจัดการระดับประเทศ เป็นธุรกิจใหม่ที่ดำเนินการนำผลงานวิจัยและสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล มาแสวงหาการลงทุนร่วมกับบริษัทเอกชนที่สนใจ เพื่อสร้างธุรกิจฐานความรู้จากการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยมหิดล
  • การสนับสนุนจาก สนช. ให้การสนับสนุนในโครงการ “ร่วมลงทุนธุรกิจนวัตกรรม”
  • ผู้ดำเนินโครงการ ศูนย์ประยุกต์และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
   ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 7. โครงการนวัตกรรมการผลิตเสื้อเกราะกันกระสุนจากผ้าใยไหมและผ้าใยผสม
  • ความเป็นนวัตกรรม เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ระดับประเทศ เป็นการผลิตเสื้อเกราะกันกระสุนที่ทำจากผ้าใยไหมและผ้าใยผสมที่ได้มาตรฐาน และราคาถูกกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยใช้กระบวนการผลิตเสื้อเกราะกันกระสุนที่อาศัยคุณสมบัติเด่นของเส้นใยไหมผสมกับผ้าใยผสม เพื่อใช้เป็นส่วนวัสดุรับแรงกระแทกจากกระสุนปืน โดยการนำเส้นใยมาใช้ในอุตสาหกรรมเทคนิคสิ่งทอ โดยเป็นการต่อยอดจากผลงานวิจัยของทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  • การสนับสนุนจาก สนช. ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ
  • ผู้ดำเนินโครงการ ห้างปืนมิตรผดุง จำกัด
 8. โครงการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง (ชนิดอัดเม็ด)
  • ความเป็นนวัตกรรม เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ระดับประเทศ โดยกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงชนิดอัดเม็ด ซึ่งเป็นการนำผลงานวิจัยและพัฒนาของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มาพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์
  • การสนับสนุนจาก สนช. ให้การสนับสนุนในโครงการ “นวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบี้ย”
  • ผู้ดำเนินโครงการ คุณวินัย สิทธิจิรพงศ์
 9. โครงการผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากผักตบชวา
  • ความเป็นนวัตกรรม เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ระดับประเทศ โดยกระบวนการผลิตกระดาษจากผักตบชวา โดยเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและตีเยื่อด้วยอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างกระดาษจากผักตบชวาทีมีความส่ำเสมอของแผ่นกระดาษสูง โดยเป็นการต่อยอดจากผลงานวิจัยของทางกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  • การสนับสนุนจาก สนช. ให้การสนับสนุนในโครงการ “นวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบี้ย”
  • ผู้ดำเนินโครงการ คุณพรชัย ช่วงบุญศรี และกลุ่มแสงประทีป
 10. โครงการผลิตเอนไซน์อะไมเลส/โปรตีเอส และไคโตซานสำหรับหัวผสมอาหารสัตว์
  • ความเป็นนวัตกรรม เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ระดับประเทศ ในการผลิตหัวอาหารสัตว์ชนิดใหม่ที่ผ่านการพัฒนาโดยมีส่วนผสมของเอนไซน์อะไมเลส และโปรตีเอส และเคลือบด้วยไคโตซาน มีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆ เป็นการต่อยอดจากผลงานวิจัยของทางหน่วยปฎิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมชีวเคมีและโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
  • การสนับสนุนจาก สนช. ให้การสนับสนุนในโครงการ “นวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบี้ย”
  • ผู้ดำเนินโครงการ บริษัท ไบโอเวลธ์ จำกัด
 11. โครงการนวัตกรรมการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์
  • ความเป็นนวัตกรรม เป็นนวัตกรรมกระบวนการผลิตระดับประเทศ โดยเป็นวิธีการสกัดแบบเย็นในระบบปิด ผ่านกระบวนการทางกลศาสตร์ และใช้เทคนิคการควบคุมอุณหภูมิในการแยกน้ำมันมะพร้าว โดยไม่ใช้สารเคมีซึ่งอาศัยเครื่องจักรที่พัฒนาและผลิตเองในประเทศ ซึ่งเป็นการต่อยอดจากผลงานวิจัยของทางคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • การสนับสนุนจาก สนช. ให้การสนับสนุนในโครงการ “นวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบี้ย”
  • ผู้ดำเนินโครงการ บริษัท น้ำมันมะพร้าวไทย จำกัด