สรรสร้างสุดยอดนวัตกรรมของท่านผ่านช่องทางด่วนพิเศษ
Innovation Fast Track

การเข้าถึงข้อมูลด้านนวัตกรรมและความเข้าใจรูปแบบกระบวนการทำงานและการสนับสนุนจาก สนช. จะช่วยให้ท่านเข้าถึงการสนับสนุนของเราได้ง่ายขึ้น และด้วยการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ ทำให้สมาชิกทุกท่านอยู่ในความสนใจของเราตลอดเวลา โดยทุกครั้งที่ท่านทำธุรกรรมผ่านบัตร ระบบจะจัดเก็บข้อมูลประมวลความสนใจและความเคลื่อนไหวของท่านให้เราทราบ ซึ่งจะมีผลต่อการดำเนินการ ประสานงานเพื่อร่วมสรรสร้าง Co-create นวัตกรรมของท่านได้รวดเร็วขึ้น
 
Update ข้อมูลข่าวสารในวงการนวัตกรรมส่งตรงถึง
ท่านทาง e-mail หรือ sms

เพื่อให้สมาชิกได้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ฉับไว ไม่ตกยุค สนช. จะได้จัดทำคอลัมน์รายงานความก้าวหน้า และความเคลื่อนไหวในนวัตกรรมด้านต่างๆ ทั้งในระดับองค์กร เครือข่าย ประเทศ หรือระดับโลก จัดส่งให้กับสมาชิกทุกท่านในรูปแบบ e-newsletter หรือทาง sms กรณีที่เป็นข่าวสั้น หรือข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรม โดยสมาชิกสามารถร่วมแจ้งข้อมูลข่าวสาร หรือกิจกรรมน่าสนใจเข้ามาได้ทางเว็บไซต์ของเรา
เชื่อมโยงเครือข่ายนวัตกรรมเพื่อความร่วมมือในการสร้างธุรกิจใหม่
ปัจจุบันการทำงานในรูปแบบเครือข่ายทำให้เราสามารถเข้าใกล้ความสำเร็จได้ง่ายขึ้น สนช. ยินดีเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงความร่วมมือดังกล่าวของท่านกับเครือข่ายพันธมิตร อันได้แก่หน่วยงานต่างๆของรัฐและเอกชนที่สามารถจะเข้ามาช่วยท่านในด้านต่างๆ เช่น การสนับสนุนหรือให้ข้อมูลเชิงวิชาการ ความช่วยเหลือด้านการตลาด การสนับสนุนเงินทุนหรือร่วมลงทุน เป็นต้น
สิทธิพิเศษในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากฐานข้อมูลสมาชิกเพื่อจับคู่ (Matching) ธุรกิจ
สนช. จะทำหน้าที่เสมือนเป็นเวทีในการนำเสนอสินค้านวัตกรรม หรือข้อมูลทางธุรกิจของกลุ่มสมาชิกที่แจ้งเพิ่มเติมไว้เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือจับคู่ธุรกิจ โดย สนช. ยินดีเป็นคนกลางในการเจรจาเพื่อหาจุดร่วมมือของสมาชิกแต่ละฝ่ายเพื่อให้ได้ประโยชน์ในการพัฒนานวัตกรรมร่วมกัน
โอกาสประชาสัมพันธ์ตัวท่านหรือองค์กรในวารสาร Innovation Links และเว็บไซต์ InnoOK
สนช. ยินดีร่วมสนับสนุนงานนวัตกรรมของสมาชิก นอกจากการร่วมสร้างสรรค์และสนับสนุนเงินทุนแล้ว ยังพร้อมจะเป็นสื่อกลางในการร่วมเผยแพร่สินค้าหรือองค์กรของสมาชิกที่ใช้นวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจ โดย สนช. ได้จัดพิมพ์วารสารรายเดือน Innovation Links เพื่อแจกจ่ายแก่สมาชิกและวางจำหน่ายแก่ผู้สนใจทั่วไป อีกทั้งได้จัดทำเว็บไซต์ innookcard.com นอกจากเพื่อบริการข่าวสารข้อมูลแล้ว ยังเพื่อเปิดเป็นช่องทางสำหรับการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบดังกล่าวอีกด้วย
สารพันความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อการสร้างธุรกิจนวัตกรรมก่อนใคร พร้อมสิทธิพิเศษการซื้อหนังสือลงทะเบียนทุกการประชุมสัมมนา
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจและทักษะการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม สนช. จึงให้ความสำคัญกับการจัดอบรม และสัมนาในหลากหลายรูปแบบ เช่น การอบรมหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้บริหาร Innovation Management for Executives (IMEs) หรือการเสวนาพิเศษจากบุคคลในวงการธุรกิจนวัตกรรม นอกจากนี้ สนช. ยังบริการความรู้ในรูปแบบหนังสือ วารสารและบทความตามสื่อต่างๆ
บริการอย่างเป็นกันเองในราคาพิเศษ ด้านการจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา (IPM) หรือบริการแสวงหานวัตกรรม (IAS)

เพื่อช่วยให้การดำเนินธุรกิจนวัตกรรมของท่านก้าวเร็วขึ้นได้อย่างไม่สะดุด สนช.ได้จัดเตรียมบริการสำคัญๆ ไว้เพื่อรองรับความต้องการของท่าน ไม่ว่าจะเป็นการบริการด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (IPM) ที่จะช่วยให้ท่านไม่เสียเปรียบใครในการเจรจาซื้อขายสิทธิ หรือบริการแสวงหานวัตกรรม (IAS) ที่มีผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศมาช่วยท่านคิดค้นนวัตกรรมทั้งในรูปแบบผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ


ปัจจุบันการเข้าถึงข่าวสาร ข้อมูลมีผลต่อการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้อง และการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อสร้างการไหลเวียน ความรู้และความร่วมมือก็เป็นเรื่องสำคัญและมีส่วนช่วยส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) จึงริเริ่มโครงการ "InnoOK Member Card - บัตรสมาชิกอินโนโอเค" ขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์สำคัญในการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายสมาชิกผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรม ให้ได้แลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูล และความร่วมมือในด้านต่างๆ อีกทั้งสามารถเข้ารับการบริการหรือการสนับสนุนจาก สนช. ได้อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว สามารถสร้างความพร้อมให้กับสมาชิกในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างหรือบริหารจัดการธุรกิจของตนได้อย่างเฉียบคม