5 WAYS TO STAY INNOVATIVE

แนวความคิดในการเริ่มต้นธุรกิจนวัตกรรม ด้วยหลักการ 5i 💡⚙️
ถ้ากล่าวถึงคุณลักษณะของนวัตกร เราจะมีคำ 3-4 คำ ผุดขึ้นมาในหัว อาทิ
✔️ Explorer หมายถึง ต้องเป็นผู้แสวงหาและใฝ่ศึกษา ติดตามความก้าวหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
✔️ Initiator หมายถึง เป็นผู้กล้าคิดกล้าทำสิ่งที่แตกต่างจากเดิมที่มีผู้อื่นคิดหรือทำอยู่
✔️ Strategist หมายถึง ต้องเป็นผู้คิด วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญเพื่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์นวัตกรรมได้
✔️ Change Maker หมายถึง ต้องเป็นผู้มีความสามารถในการเลือกกลวิธีแก้ปัญหา และเสนอแนะวิธีการ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้
...

คนที่มีคุณลักษณะทั้ง 4 ถือว่ามีโอกาสสร้างธุรกิจนวัตกรรมของท่านได้สำเร็จ เพียงเริ่มออกเดินทาง ค้นหาแรงบันดาลใจ เปิดจินตนาการให้กว้างไกล สร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีคุณค่า แล้วเชื่อมโยงความรู้เพื่อพัฒนา และนำออกสู่การสร้างธุรกิจจริง

5i จำง่ายๆ
ถ้าอยากเริ่มต้นธุรกิจนวัตกรรมต้องทำ 5 กระบวนการนี้

1. Inspiration
เริ่มต้นการสร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมจากความชอบ ด้วยการรับรู้สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ จากสิ่งใกล้ตัว จากปัญหาใกล้ตัว จากแนวโน้มของสังคม ฯลฯ และสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดความอยากที่จะคิดไอเดียสุดเจ๋งมาต่อยอดสร้างสรรค์เป็นธุรกิจที่สร้างคุณค่า

2. Imagination
จินตนาการเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรม การสร้างจินตนาการเหนือความรู้พื้นฐานและวิชาการ ทำให้เรามองเห็นอนาคตที่กว้างไกล มองเห็นปัญหาและการแก้ไขจากมุมมองใหม่ เส้นทางใหม่ และการเข้าถึงความคิดใหม่ๆ จึงขอให้หยิบเอาแรงบันดาลใจมาจินตนาการสร้างสิ่งใหม่ที่ดีกว่า

3. Ideation
จัดการความคิดแบบรวบยอด เพื่อกำหนดปัญหาและเป้าหมายในการแก้ไขที่ชัดเจน เพื่อให้ได้คำตอบใหม่ที่แตกต่าง สร้างสรรค์ ทำได้จริง และมีคุณค่าเป็นที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้

4. Integration
การออกแบบแนวคิดและแผนบริหารจัดการทั้งหมด ซึ่งจะเกี่ยวข้องทั้งการเชื่อมโยงคน เทคโนโลยี ทรัพยากร และความหลากหลายไปสู่เป้าหมายที่ทำได้จริง

5. Insight / Implementation
การเข้าถึงองค์ความรู้ และสิ่งต่างๆ อย่างลึกซึ้ง และการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทางธุรกิจ

ทำให้ครบทั้ง 5i เพื่อจะได้ เป็นนวัตกร ...
ที่ต้องคิดจริง และทำจริง

ชุดภาชนะสำหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์

"Eatwell Tableware Set"
INNOVATION TREND

นวัตกรรมจากแรงบันดาลใจ ในชีวิตจริงเพื่อช่วยเหลือคนใกล้ตัว จนกลายเป็นงานสร้างสรรค์ช่วยเหลือสังคมโดยรอบ

แม้จุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานเพื่อสังคม ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อมจะมีความแตกต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นศุนย์รวมความคิดของความคิดสร้างสรรค์เหล่านั้นคือ ‘การคำนึงถึงผู้อื่น’ เช่นเดียวกับ ชา เหยา (Sha Yao) ที่ต้องการช่วยคุณย่าและผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ หลังจากที่เธฮเข้าเป็นอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ เธอพบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่เหล่านั้นรัประทานอาหารได้อย่างลำบาก เพราะอุปกรณ์จานชามช้อนส้อม รวมไปถึงแก้วน้ำไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อผู้ป่วยเหล่านี้ที่ไม่สามารถจับช้อนถือถ้วยรับประทานอาหารได้เหมือนคนปกติ ดังนั้นเธอจึงมีแนวคิดในการออกแบบอุปกรณ์การรับประทานอาหารเพื่อให้คนกลุ่มนี้มีความสุขกับอาหารมากที่สุด ผลงานชิ้นนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งจาก Stanford Design Challenge ปี 2014 จากผู้เข้าประกวดกว่า 52 ทีม 15 ประเทศ

ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=PhIQRl2D9c0
https://www.eatwellset.com

 

Innovators under 35

INNOVATION TREND

“Innovators Under 35” เป็นการยกย่องอันทรงเกียรติระดับโลกสำหรับเหล่านวัตกรรุ่นใหม่ โดย MIT Technology Review (MIT- Massachusetts Institute of Technology) สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ มหาวิทยาลัยวิจัยเอกชนในเคมบริดจ์ที่ได้รับการยอมรับให้เป็นสถาบันอันดับหนึ่งของโลก ในด้านการวิจัยและการจัดการศึกษา ทั้งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และการจัดการ

อีกแรงบันดาลใจของเยาวชนไทย จากชุมชนนวัตกรรุ่นใหม่ ผู้บุกเบิก และเปลี่ยนแปลงสังคมระดับโลก

วัตถุประสงค์หลักของโครงการ “Innovators Under 35” คือการให้ความสำคัญกับการทำงานของคนรุ่นใหม่ที่เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีที่มีพรสวรรค์ที่สุดในโลก ซึ่งสามารถถ่ายทอดความคิดที่จะปฏิวัติโลกของเทคโนโลยีและธุรกิจในอนาคตอันใกล้ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ในปี 2016 ที่ผ่านมา ครบรอบ 16 ปีของโครงการนี้ MIT Technology Review ได้จัดอันดับและเผยแพร่รายชื่อ นวัตกรรุ่นใหม่อายุต่ำกว่า 35 ปี ที่มีการสร้างความก้าวหน้าที่น่าตื่นเต้นและแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้
-หมวดนักประดิษฐ์ : 9 คน ผู้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ เพื่ออนาคต
-หมวดผู้ประกอบการ : 7 คน ที่เปลี่ยนนวัตกรรมให้กลายเป็นธุรกิจ
-หมวดวิสัยทัศน์ : 6 คน ผู้ที่มองเห็นบางสิ่งที่ต่างจากคนอื่นๆ เพื่อการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
-หมวดสวัดิการ : 5 คน ที่ใช้วิถีทางที่แตกต่างเพื่อสร้างโลกที่มีสวัดิภาพที่ดีขึ้น
-หมวดผู้บุกเบิก : 8 คน ที่กำลังสร้างแนวทางใหม่ในการจัดการกับความท้าทายด้านเทคโนโลยี
สำหรับนวัตกรรุ่นใหม่ที่จะเป็นแรงบันดาลใจในปี 2017 เดือนตุลาคมนี้ จะรู้ผลกัน

ที่มา: http://emtechasia.com/index.php/innovators-under-35

Smart Cap

INNOVATION TREND

"SmartCap" เป็นเครื่องมือตรวจวัดความเมื่อยล้าสำหรับผู้ขับขี่ยานพาหนะหรือผู้ประกอบการยานพาหนะขนาดใหญ่แบบเรียลไทม์

SmartCap สามารถสวมใส่ได้ ในรูปแบบของหมวก โดยสามารถอ่านการทำงานของคลื่นสมอง (EEG) และประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเพื่อกำหนดระดับความเมื่อยล้า (ความตื่นตัว / ง่วงนอน) ของบุคคล ระบบจะทำงานภายในห้องโดยสาร และใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย Bluetooth ส่งข้อมูลจาก SmartCap ไปยังการแสดงผลในรถ หรือส่งเข้าถึงเครือข่ายไปยังส่วนกลางเพื่อการตรวจติดตาม

 

ที่มา: http://www.smartcaptech.com/our-product/

นวัตกรรมเพื่อเด็กด้อยโอกาส จากเด็กมัธยม

"Sports-Check It Out"
INNOVATION TREND

Sayed Adan วัย 14 ปี Charly Tiempos วัย13 ปี และ Hamsa Osman Abdalah วัย 14 ปี ทีมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จาก Cedar Riverside Community School ได้ร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ จากความคิดของพวกเขาเกี่ยวกับวิธีการช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสให้เข้าถึงกีฬามากขึ้น ออกไปสนุกกับกีฬาและการออกกำลัง แทนที่จะอยู่แต่กับวิดีโอเกมในบ้าน

โครงการนวัตกรรมของพวกเขา คือ "Sports-Check It Out" ที่เป็นเหมือนกับกับระบบจัดการห้องสมุดสำหรับอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทำกิจกรรม และเสื้อกันหนาวที่อบอุ่น เพื่อให้เด็กๆ ที่ด้อยโอกาสสามารถยืมออกไปเพื่อสนุกกับกีฬา และใช้ชีวิตกับกิจกรรมกลางแจ้งได้ในทุกฤดูกาล

จากไอเดียที่ยอดเยี่ยมนี้ทำให้พวกเขาได้รับเลือกให้เป็น "นักพัฒนานวัตกรรมเยาวชนแห่งปี 2016" จาก SAP 2016 National Teen Social Innovators of the Year พวกเขาได้รับรางวัลมูลค่า 10,000 เหรียญ และการเดินทางไปชมการแข่งขันซูเปอร์โบวล์ (Super Bowl) ที่ฮูสตัน

ย้อนกลับไปในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา การเดินทางอันน่าตื่นเต้นของทั้งสามคนเริ่มขึ้น เมื่อพวกเขาถูกเลือกให้เป็นตัวแทนโรงเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันความคิด "การพัฒนาโปรแกรมด้านสุขภาพและความงามในโรงเรียนหรือชุมชน" ที่จะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัย University of Minnesota ในวันปิดรับสมัคร มีผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 300 คนจาก 69 โรงเรียน จาก 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีทุนสนับสนุน 1,000 เหรียญให้แต่ละทีม สองทีมที่เข้ารอบจากแต่ละภูมิภาคจะแข่งขันกันโดยใช้การโหวตแบบเปิดกว้างทางออนไลน์ 

ในวันที่ 20 ธันวาคม วันที่พวกเขาได้รับโทรศัพท์ที่แจ้งว่าพวกเขาได้รับรางวัลชนะเลิศ พวกเขาวิ่งราวกับบินออกไปที่ประตูและเกลือกกลิ้งอยู่บนลานหิมะพร้อมเสียงหัวเราะ

เด็กชายเหล่านี้เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจกับโครงการ “Sports-Check It Out" ในวันนี้พวกเขากำลังเรียนรู้ที่จะสร้างแอป (Application) ความฝันของพวกเขาคือการแฟรนไชส์ (Franchise)โปรแกรมไปยังโรงเรียนและชุมชนอื่น ๆ

"รางวัลอันยิ่งใหญ่ที่เราได้รับนี้มาพร้อมความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่" Charly กล่าว
Sayed เสริมว่า "เราต้องการให้เด็ก ๆ มีความหวัง เราคิดว่ากีฬากำลังจะทำให้พวกเขาได้รับความหวัง”

ที่มา: http://www.startribune.com/three-teens-win-big-with-spor…/…/

“NANA” หุ่นยนต์ฝึกสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กไทย

เปิดโลกนวัตกรรมไทย

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ จาก บริษัท โรบอท แกแลคซี่ คิดส์ จำกัด เพื่อแก้ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของเด็กไทยในปัจจุบันที่ไม่ค่อยกล้าพูด กล้าแสดงออก ไม่ค่อยสนใจการเรียน มองการเรียนเป็นเรื่องน่าเบื่อ

หุ่นยนต์ฝึกสอนภาษาอังกฤษ ชื่อว่า NANA นี้ ถูกพัฒนาต่อยอดจากหุ่นยนต์เวอร์ชั่นแรกที่ชื่อ NAO ให้มีฟังก์ชั่นการทำงานที่เหมาะสมกับการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นการออกแบบท่าทางและอารมณ์ต่างๆ เพื่อให้เจ้าของสัมผัสถึงความฉลาดและรู้สึกเสมือนหุ่นยนต์มีชีวิตจริง และเชื่อมโยงการทำงานกับสื่อการสอนในรูปแบบแอลพิเคชั่นที่ถูกพัฒนาขึ้น นอกจากนี้ ยังพิจารณาการออกแบบให้มีราคาจำหน่ายอยู่ในระดับที่ลูกค้ายอมรับได้ และน้ำหนักที่น้อยลงว่าเดิมเพื่อให้ผู้ใช้ โดยเฉพาะเด็กสามารถหยิบจับ หรืออุ้มไปกับตัวได้ ดังโดยเน้นการออกแบบท่าทางและอารมณ์ต่างๆ เพื่อให้เจ้าของสัมผัสถึงความฉลาดและรู้สึกเสมือนหุ่นยนต์มีชีวิตจริง และเชื่อมโยงการทำงานกับสื่อการสอนในรูปแบบแอลพิเคชั่นที่ถูกพัฒนาขึ้น

โครงการนี้ สามารถสร้างประโยชน์ทั้งในทางเศษฐกิจและสังคม ในการลดการนำเข้าเทคโนโลยีการผลิตและหุ่นยนต์จากต่างประเทศ ยกระดับธุรกิจและอุตสาหกรรมการผลิตหุ่นยนต์ในประเทศ อีกทั้งจะช่วยกระตุ้นเยาวชนไทยให้สนใจศึกษาเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านงานวิจัยและพัฒนาด้านนี้เพิ่มขึ้น สามารถรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในอนาคตได

Riceberry Choco Crunch

เปิดโลกนวัตกรรมไทย

อาหารเช้าเสำหรับเยาวชนจากข้าวไทย นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์ช็อคโกครัน ของวิสาหกิจชุมชน บ้านท่าทอง เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเช้าจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ ด้วยการนำข้าวไรซ์เบอร์รี่มาผ่านกระบวนการให้ความร้อนทำให้เกิดกระบวนการเจลาติไนซ์ ด้วยปริมาณอะไมโลสสูงทำให้เม็ดข้าวแยกตัวออกจากกัน จากนั้นนำไปลดความชื้นและอบให้เกิดการพองตัว จากนั้นนำไปเคลือบผิวด้วยช็อคโกแลตเพื่อรักษาความกรอบของผลิตภัณฑ์

โครงการนี้ นอกจากสร้างทางเลือกในการบริโภคอาหารเช้าซีเรียลแล้ว ยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวไรซ์เบอรรี่ได้ถึง 10 เท่า

แขนเทียมเพื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็ก

"IKO Creative Prosthetic System"

INNOVATION TREND

แม้พิการแขน แต่ก็สนุกได้ตามใจชอบ ด้วยนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มนี้ แขนเทียมนี้มีชื่อว่า ‘IKO Creative Prosthetic System’ พัฒนาขึ้นโดย Carlos Torres นักออกแบบชาวโคลัมเบียร่วมกับทีมนักพัฒนาและวิจัยแห่ง Lego Future Lab ประเทศเดนมาร์ก และองค์กรฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย CIREC ในโคลัมเบีย โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กพิการได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และถ่ายทอดจินตนาการผ่านทางตัวต่อเลโก้ในการปรับแต่งแขนเทียมของตัวเองในรูปแบบต่างๆ ได้ตามใจชอบ

ที่มา: http://designawards.core77.com/…/IKO-Creative-Prosthetic-Sy…
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=142YzHjvsVs