กังหันลมผลิตไฟฟ้าความเร็วลมต่ำขนาด 75 กิโลวัตต์ เพื่อรองรับระบบสายส่งแรงต่ำ

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์กังหันลมผลิตไฟฟ้า ขนาด 75 กิโลวัตต์เชิงพาณิชย์ ที่มีการออกแบบใบกังหันลมชนิด ความเร็วลมต่ำ 4–5 เมตรต่อวินาที พร้อมชุดหมุนส่ายหาลมและระบบควบคุมการทำงานของกังหันลม โดยการใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลข (numerical analysis) ร่วมกับหลักการทางพลศาสตร์ของไหล (Computational Fluid Dynamics, CFD) ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย รองรับการเชื่อมต่อไฟฟ้าเข้าสู่ระบบสายส่งแรงต่ำ

Share this post