“ชีวาดี” น้ำหวานดอกมะพร้าวอินทรีย์

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์น้ำหวานดอกมะพร้าวอินทรีย์ ซึ่งเป็นสารให้ความหวานธรรมชาติ
ที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ และนำมาพัฒนาให้อยู่ในรูปน้ำหวานชนิดเข้มข้นที่เก็บรักษาได้นาน โดยการยับยั้งการ
ตกผลึกของน้ำตาลด้วยหัวเชื้อที่ได้จากการหมักน้ำหวานดอกมะพร้าวร่วมกับการทำคาราเมไลเซชัน ทั้งนี้
น้ำหวานดอกมะพร้าวอินทรีย์สามารถใช้ทดแทนสารให้ความหวานชนิดอื่นๆ ที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูง จึงนับเป็น
ทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคที่รักสุขภาพและผู้บริโภคที่ต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

Share this post