ชุดภาชนะสำหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์

"Eatwell Tableware Set"
INNOVATION TREND

นวัตกรรมจากแรงบันดาลใจ ในชีวิตจริงเพื่อช่วยเหลือคนใกล้ตัว จนกลายเป็นงานสร้างสรรค์ช่วยเหลือสังคมโดยรอบ

แม้จุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานเพื่อสังคม ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อมจะมีความแตกต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นศุนย์รวมความคิดของความคิดสร้างสรรค์เหล่านั้นคือ ‘การคำนึงถึงผู้อื่น’ เช่นเดียวกับ ชา เหยา (Sha Yao) ที่ต้องการช่วยคุณย่าและผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ หลังจากที่เธฮเข้าเป็นอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ เธอพบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่เหล่านั้นรัประทานอาหารได้อย่างลำบาก เพราะอุปกรณ์จานชามช้อนส้อม รวมไปถึงแก้วน้ำไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อผู้ป่วยเหล่านี้ที่ไม่สามารถจับช้อนถือถ้วยรับประทานอาหารได้เหมือนคนปกติ ดังนั้นเธอจึงมีแนวคิดในการออกแบบอุปกรณ์การรับประทานอาหารเพื่อให้คนกลุ่มนี้มีความสุขกับอาหารมากที่สุด ผลงานชิ้นนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งจาก Stanford Design Challenge ปี 2014 จากผู้เข้าประกวดกว่า 52 ทีม 15 ประเทศ

ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=PhIQRl2D9c0
https://www.eatwellset.com

 

Share this post