นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงบรัสเซลส์ ณ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ให้เกียรติเปิดทำเนียบเอกอัครราชทูตต้อนรับและเลี้ยงรับรองอาหารมื้อค่ำแก่คณะเจ้าหน้าที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 23 ม.ค. 2562 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงบรัสเซลส์ ณ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ให้เกียรติเปิดทำเนียบเอกอัครราชทูตต้อนรับและเลี้ยงรับรองอาหารมื้อค่ำแก่คณะเจ้าหน้าที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย นางสุวรรณี คำมั่น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ นายพันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (ผสนช.) นางธีรีสา มัทวพันธุ์ รอง ผสนช. ด้านยุทธศาสตร์องค์กร เจ้าหน้าที่สนช. และดร.มานพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

พร้อมเชิญนักลงทุนต่างชาติจากหลายภาคส่วน เข้าร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานระหว่างกัน ได้แก่ 
1) Dr. Pierrick Fillon-Ashida 
European Commission DG Research & Innovation C1 Asia-Pacific Unit Asean Desk Officer
2) Dr. Patrick Mccutcheon 
Senior Expert IP and competition law at European Commission
3) Mr. Christian Dierick
Lead Expert Energy & Business Development Manager บริษัท Agoria

ซึ่งถือเป็นการต่อยอดความร่วมมือภายใต้กรอบแนวคิดการทูตนวัตกรรม (Innovation Diplomacy) ในการส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรต่างประเทศ ในรูปแบบ G2G และ G2I ต่อไป

#NIA #Innovation #Diplomacy #Brussels #Belgium #Thailand

Share this post