พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการยกระดับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมไทย”

NIA โดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการยกระดับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ด้วยการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสีเขียวสู่ตลาดสากล ระหว่างหน่วยงานพันธมิตร 8 แห่งและหน่วยงานภานในเครือบางจาก ประกอบด้วย สนช. สวทช. สสว. สถาบันอาหาร วช. สกว. ธนาคารกสิกรไทย สอท. สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจบางจาก และบริษัท บางจากรีเทล จำกัด รวม 10 แห่ง วันที่​ 31 สิงหาคม​ 2561​ ณ​ ตึกเอ็มทาวเวอร์​ ถนนสุขุมวิท​

ความร่วมมือครั้งนี้ มุ่งพัฒนานวัตกรรมไทยให้ไปสู่ตลาดในเทศและตลาดสากล มุ่งเน้นสินค้าที่เป็นกลุ่มอาหาร กลุ่มสุขภาพที่มีความโดดเด่น และมีความเป็นนวัตกรรม ด้วยสิทธิพิเศษต่างๆ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยงานของบริษัทบางจาก

สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจบางจาก (BIIC)
ตั้งหน่วยงานร่วมลงทุนเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นทั้งในประเทศและต่างประเทศในวงเงิน 1,500 ล้านบาท ระยะเวลา 5 ปี ในกลุ่มที่จะขับเคลื่อนนวัตกรรมสีเขียวด้วย

ร้าน SPAR Thailand บริษัท บางจากรีเทล จำกัด
เป็นธุรกิจร้านขายอาหารและด้านสุขภาพ มีอยู่มากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก มีหลายขนาดขึ้นกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทางบริษัทบางจากรีเทล จำกัด จึงก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาธุรกิจที่ไม่ใช่น้ำมันของบางจาก (non oil business) โดยจะพัฒนาสินค้าขึ้นเองและร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรเพื่อนำขึ้นมาจำหน่ายในร้าน SPAR รวมไปถึงร้านกาแฟอินทนินด้วย สินค้าแปลกใหม่ที่ไม่จำหน่ายร้านอื่นเป็นเป้าที่จะดึงเข้ามา มีความแปลกใหม่ เป็นนวัตกรรมและมีจุดขายที่ดี โดยจะมีการสนับสนุนหรือสิทธิพิเศษในเรื่องค่าแรกเข้าหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ อาทิ ทดสอบตลาดช่วงแรก 3 เดือน

เครือบางจาก
เริ่มต้นจากการทำโรงกลั่นน้ำมัน ต่อมาพัฒนาเป็นสถานีบริการน้ำมัน 1,140 แห่ง เป็นของบริษัทเอง 200 แห่ง นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนให้ SMEs บริหารร้านกาแฟอินทนินอีกมากกว่า 500 แห่ง ถือเป็นช่องทางการตลาดที่ดีของประเทศไทยด้วย

Share this post