พิธีเปิดนิทรรศการ “ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม” (100 Faces of Thailand’s Innovation Inspirers) ณ สนช.

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ด้านระบบนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ “ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม” (100 Faces of Thailand’s Innovation Inspirers)

ซึ่งรวบรวมบุคคลต้นแบบมาร่วมแชร์มุมมอง ประสบการณ์ และจุดเปลี่ยนในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทย ให้กล้าที่จะก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ พร้อมกิจกรรมเสวนาบุคคลต้นแบบ โดย คุณณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ น้องธันย์ ชีวิตบันดาลใจและคุณชัยสิทธิ์ จุนเจือ ช่างภาพระดับโลกสัญชาติไทย

ณ ชั้น 1 อาคารอุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Share this post