NIA เปิดบ้านเฟ้นหา เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่วิทยาลัยอาชีวศึกษา หรือจบไปแล้วไม่เกิน​ 3 ปี

ถึงเวลา อาชีวะแสดงฝีมือ !
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เปิดบ้านเฟ้นหา เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่วิทยาลัยอาชีวศึกษาระดับใดสาขาใดก็ได้ หรือจบไปแล้วไม่เกิน​ 3 ปี
เข้าร่วมโครงการ​ “Founder Apprentice”
ฝึกงานเหมือนตัวเองเป็นเจ้าของกิจการ

รับสมัครคนร่วมคิด​ ผลิตนวัตกรรม​ กับพี่ผู้ประกอบการ​
ตั้งแต่วันนี้ – 28​ กุมภาพันธ์ 2562

โอกาสดี ๆ อย่างนี้​ บอกเลยห้ามพลาด !
ส่งต่อข่าว สำหรับใครที่มีน้องอาชีวะเก่ง ​ๆ มุ่งมั่น​ขยันเรียนรู้​
หรือหากสนใจสามารถกรอกข้อมูล มาได้เลยตาม QR code ด้านล่างนี้​
จะมีเจ้าหน้าที่โทร.ให้ข้อมูลและพูดคุยแนวทางการคัดเลือกค่ะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
02​ 017 5555 ต่อ​ 604
0964291954 พี่เป็ด
0802710790 พี่ตา
หรือ Line id: sadanan / satitahaha

#สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ #NIA
#FounderApprentice
#STEAM4INNOVATOR
#INNOVATION

งานแถลงทิศทางการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจและสังคม 2562

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการนวัตกรรม เข้าร่วมงาน "แถลงทิศทางการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจและสังคม 2562"
พิเศษ!!! สำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน
1.ผู้ประกอบการ (ที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจาก สนช.) ร่วมฟังกลไกต่อยอดการเติบโตทางการเงินใน Growth Program
2.ผู้ประกอบการ (Smart SME/Startup) ได้รับคำปรึกษาในการขอทุนสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ สนช. ภายในงานทันที
3.ผู้ประกอบการ ร่วมรับฟัง "การเปิดตัวข้อรับทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้าปี 2562"

ในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Ballroom โรงแรม Pullman Bangkok King Power

ท่านที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานทางออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/m518Lj
*สนช.ขอสงวนสิทธิพิจารณาผู้เข้าร่วมงาน เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด

#NIA #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ #ต่อยอดธุรกิจด้วยทุนนวัตกรรม #Innovation

สนช. ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2562 (City & Community Innovation Challenge 2019)

สนช. ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2562 (City & Community Innovation Challenge 2019) ที่สามารถผลักดันไปสู่การใช้งานจริง เพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นท้าทายที่เกิดขึ้นในสังคมเมืองและชุมชน โดยมีแนวคิดมาจากการร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างหน่วยงานด้านการปกครอง องค์กรเอกชน องค์กรภาคสังคม และภาคประชาชน ซึ่งเป็นแนวคิดในการทำงานร่วมกันหรือเรียกว่า “การร่วมรังสรรค์” (Co-creation) ที่สามารถแก้ไขปัญหา ส่งเสริมและสนันสนุนในพื้นที่จริง ซึ่งองค์กรที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อนำไปดำเนินการจริงในพื้นที่ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2562 โดยมีหัวข้อเปิดรับ ดังนี้

1. นวัตกรรมการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ (Innovation for Disaster Risk Management)
• การป้องกันและลดผลกระทบความเสี่ยงภัยพิบัติ
• การเตรียมความพร้อมต่อการเผชิญภัยพิบัติ
• การรับมือและตอบสนองต่อสถานการณ์
• การบรรเทาทุกข์และให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น
• การฟื้นฟู (การซ่อมสร้าง หรือการฟื้นคืนวิถีชีวิต)

2. นวัตกรรมบริการสาธารณะ (Public Service Innovation)
• การใช้เทคโนโลยีพลเมืองในการมีส่วนร่วมของประชาชน
• การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
• การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อภาครัฐ
• ความโปร่งใสในการดำเนินงาน
• การเข้าถึงบริการสาธารณะ
• การแก้ปัญหาต่างๆในเมืองและชุมชน
• การสื่อสารระหว่างภาครัฐกับประชาชน

3. การยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบาง (Enhancing Livelihoods of Vulnerable Groups)
• การลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม
• การเข้าถึงการบริการด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุ
• ความเท่าเทียมทางเพศ
• นวัตกรรมสำหรับผู้พิการ
• ความเท่าเทียมด้านการศึกษา
• การจัดการระบบสุขภาพ
• นวัตกรรมสำหรับผู้ด้อยโอกาส

คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการ
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการทำงานร่วมกับภาคเอกชนหรือภาคมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจขององค์กรปกครองนั้นด้วยนวัตกรรม

2. องค์กรเอกชน หรือ มหาวิทยาลัย ที่มีส่วนร่วมกับเมืองหรือชุมชน มีการทำงานร่วมกับคนในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ หรือประโยชน์ให้กับพลเมือง โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน

3. มูลนิธิ สมาคม วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ ที่ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมในระดับพื้นที่ และส่งผลกระทบอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

#NIA #นวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน #social #Innovation #Challenge2019

NIA ชวนส่งผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ตอบโจทย์ปัญหาพื้นที่เป้าหมาย

NIA ชวนส่งผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ตอบโจทย์ปัญหาพื้นที่เป้าหมาย

ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม NIA เปิดรับสมัครผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมที่พร้อมขยายผลสู่พื้นที่เป้าหมาย และก่อให้เกิดระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคมที่สามารถแก้ไขปัญหา ส่งเสริม สนันสนุน ยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่เป้าหมาย และเป็นต้นแบบการขยายผล ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ให้เข้าถึงปัญหาตามบริบทของพื้นที่นั้น ก่อให้เกิดเป็น “หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม” (Social Innovation Village)

โครงการที่ผ่านการพิจาณาจะได้รับทุนสนับสนุนไม่เกินโครงการละ 1.5 ล้านบาท เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีพื้นที่เป้าหมายและโจทย์ปัญหาจากพื้นที่ ดังนี้

1.ชุมชนเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
1) เกษตรอินทรีย์ เช่น อาหารอินทรีย์ เกษตรอินทรีย์ครบวงจร
2) เกษตรอัจฉริยะ เช่น ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
3) การบริหารจัดการน้ำ เช่น ระบบการจัดการน้ำสะอาดสำหรับประปาครัวเรือน
4) นวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
5) นวัตกรรมการบริหารจัดการขยะชุมชน

2. ชุมชนอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
1) เกษตรอินทรีย์ เช่น อาหารอินทรีย์ เกษตรอินทรีย์ครบวงจร
2) นวัตกรรมด้านปศุสัตว์ เช่น สัตว์พันธุ์พื้นเมือง (หมูดำ)
3) การบริหารจัดการน้ำ เช่น การจัดการน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค
4) นวัตกรรมพลังงานทดแทน เช่น ระบบผลิตก๊าซชีวภาพครัวเรือน
5) นวัตกรรมด้านการศึกษา เช่น สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

3. ชุมชนหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
1) การบริหารจัดการน้ำ เช่น ธนาคารน้ำใต้ดิน การจัดการน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค
2) เกษตรอัจฉริยะ เช่น ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
3) นวัตกรรมพลังงานทดแทน เช่น ระบบผลิตก๊าซชีวภาพชุมชน ระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน
4) นวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
5) นวัตกรรมการบริหารจัดการขยะชุมชน

คุณสมบัติผู้ยื่นผลงานนนวัตกรรมเพื่อสังคม
1. นิติบุคคล ได้แก่ บริษัท/หจก./วิสาหกิจเริ่มต้น/วิสาหกิจเพื่อสังคม/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/มูลนิธิ
2. อาจารย์และนักวิจัย
3. ผลงานนวัตกรรมพร้อมขยายผลไปพื้นที่เป้าหมาย
ลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับ อาจารย์และนักวิจัย https://goo.gl/forms/cK1TmdcjHltVgmA52
ลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับ นิติบุคคล https://goo.gl/forms/Lz2ZKZtbpxH6BgZ63

#NIA #Innovation #SocialInnovation #SocialInnovationVillage

สัมมนา “AgTech Innovation Forum @สุรนารี”

NIA โดยศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agro Business Creative center, ABC center) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญผู้ประกอบการด้านการเกษตร ทั้งที่เป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ Startup SE ร้านค้าจดทะเบียนพาณิชย์ สหกรณ์ หรือวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งนักศึกษา นักวิจัย และอาจารย์ ที่ต้องการสร้างธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร เข้าร่วมงานสัมมนา “AgTech Innovation Forum @ สุรนารี” ในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

โดยมีการนำเสนอแนวโน้มนวัตกรรมการเกษตรในอนาคตของประเทศไทย ร่วมกับการสัมมนาให้ความรู้แนวทางการต่อยอดผลงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมการเกษตรที่พร้อมต่อยอดสู่นวัตกรรม รวมทั้งการนำเสนอผลงานและแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยที่มีศักยภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาขอให้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับ งานวิจัย/หัวข้อการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรที่สนใจ ตามลิงค์ลงทะเบียนออนไลน์ www.nia.or.th/AgTech ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 11 มกราคม 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ nongnuch@nia.or.th หรือโทรศัพท์ 02-017 5555 ต่อ 549 (นงนุช)

#NIA #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ #Innovation #นวัตกรรม#ABCcenter

ก้าวสู่ความเป็นสุดยอด…นวัตกรรมการเกษตร

ขอเชิญส่งผลงาน “นวัตกรรมการเกษตร” เพื่อเข้าร่วมโครงการ Inno 4 Farmers : การพัฒนานวัตกรรมการเกษตรสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเกษตรรุ่นใหม่ และการประกวด AgTech Innovation Awards 2019

NIA โดยศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agro Business Creative Center : ABC center) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร Startup และกลุ่มผู้ประกอบการ SME ด้านการเกษตร ส่งผลงานนวัตกรรมการเกษตรใน 3 สาขาได้แก่ 1) เครื่องจักรกล หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 2) เกษตรดิจิทัล และ 3) การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและขนส่ง เพื่อเข้าร่วมโครงการ Inno4farmers: โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเกษตรรุ่นใหม่ โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการอบรมและบ่มเพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและด้านธุรกิจมืออาชีพ การพัฒนาทักษะการนำเสนอ รวมทั้งมีโอกาสได้นำเสนอผลงานกับนักลงทุนเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ

เท่านั้นยังไม่พอ!!!!! ผลงานที่ได้รับการพัฒนาจะเข้าการประกวด Agtech Innovation Awards 2019 เพื่อเฟ้นหาผู้ชนะเลิศ ของแต่ละสาขานวัตกรรมการเกษตร รวมทั้งมีโอกาสไปศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ ณ ประเทศไต้หวัน อีกด้วย

ผู้สนใจสามารถส่งรายละเอียดผลงานเข้าร่วมโครงการผ่านการสแกน QR code โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 4 มกราคม 2562 | ประกาศผลผู้เข้ารอบ 11 มกราคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 092-592-4553 (วิมลฉัตร) | หรือติดตามข่าวสารได้ที่: https://www.facebook.com/pg/inno4farmers

ใบสมัคร: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSe7clwHB2u5SoHe6W…/viewform

#NIA #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ #Innovation #นวัตกรรม#ABCcenter #Inno4Farmer

ร่วมเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมในกิจกรรม Open innovation road show (ภาคใต้) เพื่อเข้าร่วมโครงการและรับทุนสนับสนุน สูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท

ร่วมเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมในกิจกรรม Open innovation road show (ภาคใต้) เพื่อเข้าร่วมโครงการและรับทุนสนับสนุน สูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท

วันที่ 12 ธันวาคม 2561: ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2561: ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล หาดใหญ่ จ.สงขลา

รายละเอียดกิจกรรม
วันที่ 1 : สัมนา Open Innovation 101 ประกอบด้วย
- What is innovation
- How to write the innovation proposal
- แนวทางการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้
- กิจกรรมให้คำปรึกษาพัฒนาโครงการ
วันที่ 2 : กิจกรรมพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น
ผู้ประกอบการท่านใดมีไอเดียพร้อมสร้างธุรกิจนวัตกรรมและสนใจร่วมพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนจากสำนักงานฯ

อย่ารอช้า รีบลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://www.nia.or.th/forum_open ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ประกาศผลผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2561

**เงื่อนไขการสมัคร:
- เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่จดทะเบียนนิติบุคคล หรือ วิสาหกิจชุมชน
- สำนักงานขอสงวนสิทธิการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยพิจารณาจากความเป็นนวัตกรรมของโครงการที่ท่าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นายอภิวัฒน์ ถาวรแก้ว (Email: apiwat@nia.or.th)
นายวรรธนะ โกศัลวัฒน์ (Email: wattana.k@nia.or.th)
โทรศัพท์ 02-017 5555 ต่อ 407 โทรสาร 02-017 5566

#NIA #Innovation #OpenInnovation

งานสัมมนา “การสร้างตลาดรูปแบบใหม่สำหรับการเกษตร”

ในโลกที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การเตรียมตัวและการปรับตัวก็เปรียบเสมือนการสร้างโอกาสให้กับตัวเอง
NIA โดยศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร หรือ ABC center ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าเกษตร และผู้ที่สนใจทุกท่าน ร่วมเปิดมุมมองและประสบการณ์ในการสร้างระบบตลาดสินค้าเกษตรรูปแบบใหม่ที่จะเป็นตัวช่วยให้เกิดโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ ผ่านมุมมองของผู้ซื้อและผู้จำหน่าย อีกทั้งการเสวนา “ตลาดเกษตรออนไลน์...สู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าของภาคเกษตร” ที่วิทยากรจะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ในการพัฒนาแฟลตฟอร์มที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตไปถึงมือผู้บริโภค โอกาสและความท้าทายของประเทศไทยในการพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรในรูปแบบใหม่ๆ
งานสัมมนา “การสร้างตลาดรูปแบบใหม่สำหรับการเกษตร” วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 3 โรงแรมดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร
สนใจลงทะเบียนร่วมงานได้ที่www.nia.or.th/AGrowth ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
นายทินวัฒน์ ศรีทัดจันทา 02-017 5555 ต่อ 552 หรือ thinnawat.s@nia.or.th

#NIA #Innovation #ABCcenter #AGrowth

หลักสูตรวุฒิบัตรการศึกษาทางไกล การจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ รุ่นที่ 19

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 10 ธันวาคม 2561 กับหลักสูตรวุฒิบัตรการศึกษาทางไกล การจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ รุ่นที่ 19

อยากริเริ่มธุรกิจใหม่ๆ อยากมีใครสักคนเป็นที่ปรึกษา เพียงคุณมีใจมุ่งมั่นต้องการหาแนวทางทำธุรกิจนวัตกรรม เราช่วยท่านได้

หลักสูตรนี้เน้นการให้ความรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการจัดการนวัตกรรม มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวที่จะช่วยผลักดันให้คุณได้ฝึกคิด ฝึกเขียนโครงการที่มีความเป็นไปได้ด้านเทคโนโลยีและการตลาด สร้างธุรกิจนวัตกรรมให้เป็นจริงด้วยเงินสนับสนุนตามกลไกของ NIA ต่อไป

ที่สำคัญ ! เราพร้อมจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะด้วยการลงมือทำจริง อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และคุณค่ากับเครือข่ายเพื่อนร่วมหลักสูตร
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ที่ www.nia.or.th/ims/register

สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
• กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต สถาบันการศึกษาทางไกล กระทรวงศึกษาธิการ
โทร. 02-381 6651 หรือ e-mail: dei_condised@dei.ac.th
• สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทร. 02-0175555 ต่อ 602 (ฐายิกา) หรือ e-mail: thayika@nia.or.th

AGrowth : ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรไทยสู่ตลาดโลก

ธุรกิจนวัตกรรมเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มและพลิกโฉมให้ภาคการเกษตรไทย ได้อย่างไร
พบคำตอบได้ที่ งานสัมมนา “AGrowth : ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรไทยสู่ตลาดโลก”
จัดโดย ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร Agro Business Creative Center (ABC Center) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 ณ ห้อง Amber 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
ผู้สนใจลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ www.nia.or.th/agrowth  ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: นางสาวนงนุช ท่วมจร 02-017 5555 ext. 549 หรือ nongnuch@nia.or.th

อีกทั้ง มีกิจกรรมดีๆ สำหรับผู้สนใจที่มองหาและต้องการอัพเดตเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร มาปรับใช้ในธุรกิจเกษตรของทุกท่าน
โดยสามารถเข้าร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานด้านธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรภายใต้การดำเนินงานของ ABC center
ซึ่งจัดแสดงในงาน Horti ASIA 2018 และ AGRITECHNICA ASIA 2018 ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2561
ณ ฮอลล์ EH 98A-98 บูท B26 เพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมการเกษตร และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตรในระดับนานาชาติ

การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรม ครั้งที่ 4

สำนักงานวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ขอเชิญวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ผู้ประกอบการ SMEs และบริษัทขนาดใหญ่

เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรม ครั้งที่ 4”

ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพฯ มักกะสัน

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจนวัตกรรมรวมถึงเปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ด้านกฎหมายธุรกิจ

ทรัพย์สินทางปัญญา และการวางแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยที่สร้างผลกระทบต่อธุรกิจได้อย่างชัดเจน

ด้วยการรับการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะจากบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ (Professional Service Providers) ที่สามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ

ลงทะเบียนได้ที่ : www.nia.or.th/MINDCREDIT_Training4

กิจกรรมประเมินและวินิจฉัยศักยภาพการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการภายใต้โครงการ Innovation Hubs ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ร่วมกับ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) เข้าร่วมกิจกรรมประเมินและวินิจฉัยศักยภาพการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการภายใต้โครงการ Innovation Hubs ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานวิจัย ตึกอธิการ 2 (ตึกเดิม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Highlight
# แนะนำรูปแบบกลไกแนวทางการสนับสนุนของ NIA ชี้แจงกระบวน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และแนวทางการพิจารณา โดยเจ้าหน้าที่ NIA

# กิจกรรมประเมินและวินิจฉัยศักยภาพการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ Innovation Hubs เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก NIA (เฉพาะผู้ลงทะเบียนเข้ารับการประเมินฯ เท่านั้น)
สำหรับผู้สนใจรับการประเมินศักยภาพการดำเนินธุรกิจเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก NIA (Case by Case) รายละ 15 นาที โดยเจ้าหน้าที่จะประสานเพื่อยืนยันช่วงเวลาการประเมินของแต่ละโครงการอีกครั้ง

สามารถลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมได้ที่ http://www.nia.or.th/innoHubs-SN/

“Design Innovation Contest 2018”

โอกาสทองนักออกแบบ นวัตกร และผู้ประกอบการ มาถึงแล้วกับการประกวดรางวัล “Design Innovation Contest 2018″ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 4 แสนบาท
หากท่านเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจใหม่ที่มีการออกแบบอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม
ไม่ว่าจะเป็นสาขา Medical Design / Food Design / Eco Design หรือ Service Design อย่ารอช้า
ท่านอาจจะเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกคัดเลือกให้ได้รับรางวัล พร้อมโอกาสการต่อยอดทางธุรกิจผ่านทุนการสนับสนุนจาก สนช.
สามารถส่งผลงานเข้ามาได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่30 มิถุนายน 2561
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก http://www.nia.or.th/dic

กิจกรรมประเมินและวินิจฉัยศักยภาพการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการภายใต้โครงการ INNOVATION HUBS

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ร่วมกับ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) อาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาชี้แนะแนวทางโอกาส การสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เด่นดัง และกิจกรรมประเมินและวินิจฉัยศักยภาพการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการภายใต้โครงการ Innovation Hubs ภาคใต้

ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (ตึก LRC) ห้องเลิศพัฒน์ ชั้น 12 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ. หาดใหญ่)

การสร้างนวัตกรรมให้เด่นดัง มุมมอง โอกาส และการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากมิติต่างๆ และการขยายผลต่อยอดด้วยกลไกการสนับสนุนของ NIA โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก
# ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ (PSU) “มุมมอง โอกาส และการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากมิติต่างๆ”
# คุณกันต์ วีระกันต์ (NIA) “การสร้างนวัตกรรมให้เด่นดัง”
# คุณนฤมล รัตนากรพันธุ์ (NIA) “NIA ช่วยอะไรคุณได้บ้าง”

สามารถลงทะเบียนได้ที่ : http://nia.or.th/Register.innoHubs-S
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : sutamas@nia.or.th

TMA TREND TALK#6

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ร่วมกับ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
จัดงานสัมมนา TREND TALK#6 หัวข้อ “Disruptive Future: Driving Business towards Endless Opportunities”

ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 14:00 – 16:30 น. ณ เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดาภิเษก (เฉพาะผู้ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง)

Disruptive Future หรือ ยกเครื่องเรื่องอนาคต เป็นเวทีแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และความคิดเห็นถึงความเปลี่ยนแปลง (Transformation) ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก
1. ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ (NIA) [ Social Transformation ]
2. รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ (IMC Institute) [ Digital Transformation ]
3. คุณชาคริต จันทร์รุ่งสกุล (FireOneOne) [ Business Transformation ]

สำรองที่นั่งได้ที่ www.nia.or.th/ifi-forum
ข้อมูลเพิ่มเติม chaiyatorn@nia.or.th

การเสนาหัวข้อ “Developing an Innovation Ecosystem” ในงาน “MIT Global Startup Workshop (GSW) 2018”

การเสนาหัวข้อ “Developing an Innovation Ecosystem” ในงาน “MIT Global Startup Workshop (GSW) 2018”

วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 11.15-12.30 น. ณ เวิลด์ บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก http://gsw.mit.edu/2018/

กิจกรรมสัมมนา “Smart City and Urban Innovation : Future Trends of Global Cities”

Smart City Vienna

เมืองแห่งความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง สนช. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา “Smart City and Urban Innovation : Future Trends of Global Cities” เพื่อรับฟังแนวคิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของเมืองระดับโลก
พร้อมพบกับวิทยากรผู้มีส่วนในการวางแผนยุทธศาสตร์ของกรุงเวียนนา และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา Smart city จากประเทศบาเซโลน่า
ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 9.30-12.00 น. ณ. โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://goo.gl/k9rSED

 

กิจกรรมสัมมนา “Workshop what is innovation & How to write a proposal”

สนช.จัดให้สำหรับผู้ประกอบการมาร่วมพัฒนาไอเดียสร้างธุรกิจนวัตกรรม พัฒนาการเขียน proposal ขอทุนสำนักงานในโครงการ Open Innovation กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ กับกิจกรรมสัมมนา “Workshop what is innovation & How to write a proposal”

วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 – 12.30 น.

ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)

ลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://www.nia.or.th/forum_1 ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 มีนาคม 2561

**เงื่อนไขการสมัคร: สำนักงานขอสงวนสิทธิการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากความเป็นนวัตกรรมของโครงการที่ท่านสนใจจะนำเสนอเพื่อขอรับทุน สนช.

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา Branding and Packaging Design for Food Innovative Products

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ร่วมกับ ทปอ. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา Branding and Packaging Design for Food Innovative Products
และรับคปรึกษาในการขอรับทุนสนับสนุนจาก NIA
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.30 – 17.00 น. ภายใน Thailand Innovation Hubs 4.0s ณ ห้องประชุม 5 รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ลงทะเบียนออนไลน์ http://www.nia.or.th/inno-Hubs

City & Community Innovation Challenge 2018

City & Community Innovation Challenge 2018

สนช. เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน City & Community Innovation Challenge 2018) โดยต้องเป็นโครงการที่สามารถผลักดันไปสู่การใช้งานจริง เพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นท้าทายที่เกิดขึ้นในสังคมเมืองและชุมชน โดยเปิดรับข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาในหลากหลายมิติ จากนั้นจะมีการตัดสินแนวคิดที่ดีและมีโอกาสในการขยายผล ซึ่งองค์กรที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อนำไปดำเนินการจริงในพื้นที่ ตามหลักเกณฑ์ที่ สนช. กำหนด ภายในระยะเวลา 12 เดือนของการดำเนินงานจะได้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการขยายผลแนวคิด เทคโนโลยี โอกาสทางสังคมและธุรกิจไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

หัวข้อที่เปิดรับ
1. เมืองแห่งนวัตกรรมสีเขียว (Greenovative City) 
2. เมืองแห่งความเท่าเทียม (Inclusive City) 
3. นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ (Innovative Square meter)

คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการ
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการทำงานร่วมกับภาคเอกชนและภาคมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจขององค์กรปกครองนั้นด้วยนวัตกรรม 
2. องค์กรเอกชนที่มีส่วนร่วมกับเมืองหรือชุมชน มีการทำงานร่วมกับคนในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ หรือประโยชน์ให้กับพลเมือง โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน 
3. มูลนิธิ สมาคม วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ ที่ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมในระดับพื้นที่ และส่งผลกระทบอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ผู้ผ่านเกณฑ์การสนับสนุนจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อดำเนินโครงการมูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อโครงการ

เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์ 2561- 30 เมษายน 2561 
สามารถดาวน์โหลด แบบข้อเสนอโครงการได้ที่ http://www.nia.or.th/CITY

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก http://www.nia.or.th/citychallenge
อีเมล์ : social@nia.or.th 
โทรศัพท์ : 02-017 5555 ต่อ 548, 547, 546, 542, 541

“ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม (100 Faces of Thailand’s Innovation Inspirers)”

สนช. เรียนเชิญผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน กิจการเพื่อสังคม และประชาชนที่สนใจ ร่วมงานเปิดตัวหนังสือ 
“ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม (100 Faces of Thailand’s Innovation Inspirers)” พร้อมชมนิทรรศการเรื่องราว ผลงาน แนวคิด ความสำเร็จของสุดยอดผู้นำทางด้านนวัตกรรมในหลากหลายสาขาอาชีพ จำนวน 100 คน เพื่อเป็นแรงบันดาลใจกับคนไทยในปัจจุบันไม่หยุดคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมผ่านตัวอย่างจริง บุคคลจริง และความสำเร็จที่แท้จริง รวมถึงการเสวนาประสบการณ์ของตัวแทนบุคคลในหนังสือที่จะผลัดเปลี่ยนกันมาในช่วงเย็นของทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 24-28 มกราคม 2561 ณ ชั้น G เซ็นทรัล เอ็มบาสซี กรุงเทพฯ

ภายในงานยังมีนิทรรศการเรื่องราวของบุคคลทั้ง 100 ท่านและซุ้มถ่ายภาพด้วยเทคโนโลยี
โฮโลแกรม ซึ่งผู้เข้าชมจะสามารถถ่ายภาพโฮโลแกรมของบุคคลทั้ง 100 ท่าน หรือจะถ่ายกับโฮโลแกรมของตัวเองก็ได้ รวมถึงการเสวนาเรื่อง “การสร้างการเปลี่ยนแปลง” ของตัวแทนบุคคลในหนังสือที่จะผลัดเปลี่ยนกันมาบอกเล่าประสบการณ์ในช่วงเย็นของทุกวัน ทั้งนี้  สนช. หวังว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะถ่ายทอดชีวิตและการเดินทางของความคิดสร้างสรรค์ของ “นวัตกรไทย” จากหลากหลายสาขาอาชีพและประสบการณ์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับ “คนไทย” ได้ซึมซับเอาพลังสร้างสรรค์จากบุคคลเหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้ลุกขึ้นคิดค้นนวัตกรรมรูปแบบของตัวเอง

งานเปิดตัวหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมและโครงการขยายผลนวัตกรรมเพื่อสังคม

สนช. เรียนเชิญผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน กิจการเพื่อสังคม และประชาชนที่สนใจ ร่วมงานเปิดตัวหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมและโครงการขยายผลนวัตกรรมเพื่อสังคม เป็นกลไกสนับสนุนด้านนวัตกรรมเพื่อสังคมของสนช. ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้อง sapphire I-II ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

โดยในงานจะพบกับ การเสวนาโดยหน่วยงานขับเคลื่อนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving unit) สำหรับกิจกรรมพัฒนาแนวคิดสู่ธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เทคโนโลยีต้นแบบเพื่อการขยายผล” สำหรับผู้ที่สนใจรับนวัตกรรมต้นแบบไปขยายผลใช้จริงภายใต้ “โครงการขยายผลนวัตกรรมเพื่อสังคม (Innovation Diffusion)” ผู้เข้าร่วมสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.nia.or.th/social

Workshop กิจกรรม “UAV startup 2018” ภายใต้แนวคิด Automous System & Data Analytics

กลับมาแล้วกับกิจกรรม "UAV startup 2018" ภายใต้แนวคิด Automous System & Data Analytics โดยแบ่งเป็น "UAV Application" ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม เพื่อร่วมค้นหาไอเดียธุรกิจใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ

การแข่งขันเป็น 3 รอบ ได้แก่

1 รอบการประกวดไอเดีย ได้รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท/โครงการ ด้านเศรษฐกิจ 10 โครงการ ด้านสังคม 10 โครงการ เพื่อใช้ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการ และเข้ารับการอบรมด้านเทคโนโลยีและธุรกิจจาก สนช. และ สทอภ. โดยผู้ได้รับการคัดเลือกต้องส่งข้อเสนอโครงการและต้องให้คณะกรรมการเห็นชอบก่อนรับเงินรางวัล

2 รอบการประกวดข้อเสนอโครงการ ได้รับเงินรางวัล 80,000 บาท/โครงการ ด้านเศรษฐกิจ 5 โครงการ ด้านสังคม 5 โครงการ เพื่อใช้ในการพัฒนาผลงานต้นแบบ โดยผู้ได้รับการคัดเลือกต้องส่งผลงานต้นแบบและต้องให้คณะกรรมการเห็นชอบก่อนรับเงินรางวัล

3 รอบการประกวดผลงานต้นแบบ คัดเลือกผู้ชนะการประกวดด้านเศรษฐกิจ 3 รางวัล ด้านสังคม 3 รางวัล รางวัลที่ 1 รับเงินรางวัล 120,000 บาท รางวัลที่ 2 รับเงินรางวัล 50,000 บาท รางวัลที่ 3 รับเงินรางวัล 30,000 บาท

สนใจเข้าร่วม workshop ชี้แจ้งรายละเอียด วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ที่ http://www.nia.or.th/uav_workshop

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.nia.or.th/uav-startup/

“MIND CREDIT TRAINING 2 : Legal and Intellectual Property Strategy& Financial Management for Innovative Business and Entrepreneurs”

สำนักงานวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ขอเชิญวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ผู้ประกอบการ SMEs
และบริษัทขนาดใหญ่ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร

“MIND CREDIT TRAINING 2 : Legal and Intellectual Property Strategy& Financial Management for Innovative Business and Entrepreneurs” 
ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2560 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ (ราชดำริ) ห้องเดอะแซฟไฟร์ ชั้น 23

ลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://www.nia.or.th/MINDCREDIT_Training2  ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 27 มกราคม 2561 (รับจำนวนจำกัด)

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจนวัตกรรมรวมถึงเปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ด้านกฎหมายธุรกิจ ทรัพย์สินทางปัญญา และการวางแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยที่สร้างผลกระทบต่อธุรกิจได้อย่างชัดเจน ด้วยการรับการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะจากบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ (Professional Service Providers) ที่สามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ

วัน เวลา อบรม: ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 17.00 (จำนวน 2 วัน 12 ชั่วโมง)
สถานที่ฝึกอบรม: ณ ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ (ราชดำริ) ห้องเดอะแซฟไฟร์ ชั้น 23
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: นางสาวศุฑามาศ กลิ่นหอม โทรศัพท์ 02-017-5555 ต่อ 632 อีเมล: sutamas@nia.or.th

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “AgTech Innovation Forum”

มาร่วมต่อยอดผลงานวิจัยเพื่อสร้างธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร
ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร ABC center สนช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญ ผู้ประกอบการด้านการเกษตร ได้แก่ บริษัท ห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนสามัญ. Startup SE ร้านค้าจดทะเบียนพาณิชย์ สหกรณ์ หรือวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งนักวิจัย และอาจารย์
ที่ต้องการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร เข้าร่วมงานสัมมนา “AgTech Innovation Forum” ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 1-2 โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนพญาไท กรุงเทพฯ
โดยเป็นการสัมมนาให้ความรู้แนวทางการต่อยอดผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมการเกษตรที่พร้อมต่อยอดสู่นวัตกรรม รวมทั้งการนำเสนอผลงานและแสดงโปสเตอร์ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาขอให้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับ : โครงการนวัตกรรมที่จะเสนอขอทุนจาก สนช. /งานวิจัย/หัวข้อการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรที่สนใจ
ลงทะเบียนออนไลน์ http://www.nia.or.th/AgTech ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 12 มกราคม 2561
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ mailto:agtech@nia.or.th หรือโทรศัพท์ 02-017 5555 ต่อ 543 (มณฑา,นงนุช) 544 (สิรพัฒน์)

**เงื่อนไขการสมัคร: สนช. ขอสงวนสิทธิ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมสัมนนา
ฟรี...ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

i-NNOVATION THAILAND WEEK 2017

i-NNOVATION THAILAND WEEK 2017 ภายใต้แนวคิด “i-NNOVATION 360”
วันที่ 5-8 ตุลาคม 2560 ณ ภิรัชฮอลล์ ไบเทค www.innovationTH.com

“i-NNOVATION 360” งานนวัตกรรมครั้งแรกของประเทศ ที่จะทำให้ท่านได้รับประสบการณ์และมุมมองนวัตกรรม รอบด้านแบบ 360 องศา

 • ครบ “ทุกมุมมองการสร้างสรรค์นวัตกรรม” จากทั่วประเทศ จัดแสดงใน “9 รางวัลสุดยอดนวัตกรรมของประเทศ เทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”
 • ครบ “ทุกมิติการบริการให้คำปรึกษาเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม” ทั้งในมิติ i-Finance แหล่งเงินทุนสนับสนุนนวัตกรรม การขอรับทุนพัฒนานวัตกรรมจาก สนช.,
  - i-Market การส่งเสริมนวัตกรรมออกสู่ตลาด
  - i-Lab การทดสอบและมาตรฐานนวัตกรรม
  - i-Education องค์ความรู้ด้านนวัตกรรม
  - i-Connect การเชื่อมโยงให้เกิดธุรกิจนวัตกรรม
 • ครบ “ทุกภาคส่วนในแวดวงนวัตกรรม” จากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการเงิน ภาคสถาบันการศึกษา ภาคสังคม ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้ท่านสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ในหลากหลายด้าน ทั้งด้านธุรกิจนวัตกรรม ด้านบุคลากรนวัตกรรม ด้านองค์กรนวัตกรรม

 

งานแถลงข่าวความร่วมมือ โครงการ “ภูเก็ต ล็อบสเตอร์: ระบบเพาะเลี้ยงกุ้งมังกรเจ็ดสีที่มีสารโอเมก้า-3 แบบครบวงจร”

 

สำนักงานวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ขอเชิญ startup ผู้ประกอบการ SMEs เกษตรกร และผู้สนใจ เข้าร่วมงานงานแถลงข่าวความร่วมมือโครงการ “ภูเก็ต ล็อบสเตอร์: ระบบเพาะเลี้ยงกุ้งมังกรเจ็ดสีที่มีสารโอเมก้า-3 แบบครบวงจร” และ งานสัมมนา “นวัตกรรมระบบเพาะเลี้ยงกุ้งมังกรเพื่อความยั่งยืน” วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 10.00-12.30 น.ณ ร้านอาหารกันเอง 2 ถนนวิเศษ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

งานแถลงข่าวและงานสัมมนานี้ ท่านจะได้พบกับแนวทางการพัฒนาระบบเพาะเลี้ยงกุ้งมังกรเจ็ดสี ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นจุดเด่นของท้องถิ่น เพื่อเพิ่มอัตราการรอด รวมถึงการสร้างเขตอนุรักษ์พ่อแม่พันธุ์กุ้ง อนุบาลลูกกุ้ง และคืนลูกกุ้งมังกรเจ็ดสีสู่ทะเลชุมชน ในพื้นที่ประมงชุมชนบริเวณเกาะโหลน ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นการดำเนินร่วมกันและสร้างความเชื่อมโยงในบทบาทของพันธมิตรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ ตามแนวทางของประชารัฐ ตลอดจนสร้างความตระหนักในการพัฒนาผลิตเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างยั่งยืน

ลงทะเบียนออนไลน์ http://www.nia.or.th/Lobster ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 12 กันยายน 2560

ฟรี…ไม่มีค่าใช้จ่าย

ร่วมตามหา “ขุมทรัพย์ STI กับการสร้างนวัตกรรม” 28-29 ส.ค.60 นี้

ร่วมตามหา “ขุมทรัพย์ STI กับการสร้างนวัตกรรม” 28-29 ส.ค.60 นี้

30 หน่วยงานสมาชิกของศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) ร่วมกันสนับสนุนการสร้างธุรกิจนวัตกรรมบนฐานข้อมูล ความรู้ และงานวิจัย เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้ใช้ทรัพยากรสารสนเทศระหว่างหน่วยงาน สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อสร้างนวัตกรรม
28-29 ส.ค. นี้ มาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นได้ที่ อุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

รู้รอบและรู้ลึก เป็นหัวใจสำคัญของการสร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมให้มีความแตกต่างจากสิ่งที่มีอยู่เดิม แต่ละหน่วยงานในเครือข่ายฯ จึงนอกจากจะสะสมและรวบรวมข้อมูลสารนิเทศเป็นขุมทรัพย์ของหน่วยงานแล้ว ยังร่วมมือกันออกแบบบริการเพื่อส่งมอบขุมทรัพย์ต่างๆ ให้ผู้ประกอบการได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย สะดวก และถูกต้องครบถ้วนยิ่งขึ้นในปัจจุบัน

ตัวอย่างบริการของเครือข่าย: บริการช่วยสืบค้นข้อมูล / บริการยืม-คืนหนังสือข้ามห้องสมุด / บริการค้นหานักวิจัยในอุตสาหกรรมเป้าหมาย / บริการงานวิจัยใน-ต่างประเทศ / บริการข้อมูลเฉพาะทาง / บริการข้อมูลมาตรฐานและการวิเคราะห์ทดสอบ / บริการแผนที่สิทธิบัตรเพื่อศึกษาแนวโน้มเทคโนโลยีและนวัตกรรม / บริการที่ปรึกษาธุรกิจ / อัพเดทมาตรการสิ่งแวดล้อมที่จะถูกบังคับใช้

ตัวอย่างฐานข้อมูล: e-Journals / IEEE Explorer / IMD WCY Online / ISI: Web of Science / ScienceDirect / Scopus / SpringerLink / American Chemical Society (ACS) / Derwent Innovation / US EPA Test Methods ใน Code of Federal Regulations (CFR) / มาตรฐาน IEC, ISO, ITU, CODEX

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่  https://goo.gl/forms/DMYyNt3iBZ8FHu0L2

ดาวน์โหลดเอกสาร ขุมทรัพย์ ศปว. 30 หน่วยงาน

รับจำนวนจำกัดเพียง 70 ที่/วัน

หมายเหตุ : สำนักงานขอสงวนสิทธิ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม

             อาจมีความไม่สะดวกในเรื่องที่จอดรถ สามารถดูข้อแนะนำในการเดินทางได้ในแผนที่ด้านล่าง
 

รู้จักเครือข่ายมากขึ้นที่ http://www.scitech.in.th/
หรือลองค้นหาขุมทรัพย์ของหน่วยงานต่างๆ ด้วยตนเองที่....

ขุมทรัพย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจ

ความรู้ งานวิจัย และสิทธิบัตร ทั้งในและต่างประเทศ

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ศูนย์ความรู้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (วช.)

สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ  (วศ.)

ห้องสมุดกรมทรัพย์สินทางปัญญา  (ทป.)

สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  (สจล.) 

ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (จฬ.) 

ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  (มม.)

ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (จฬ.)

 

เครือข่ายอุตสาหกรรม

ฝ่ายระบบข้อมูลและสารสนเทศ  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  (ส.อ.ท.) 

ศูนย์สารสนเทศทางเทคโนโลยี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)  (ส.ส.ท.)

 

ข้อมูลและเงินสนับสนุนการสร้างธุรกิจนวัตกรรม

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  (องค์การมหาชน) (สนช.) 

 

ข้อมูลเพื่อการดำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรม

ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  (กสอ.)

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

 

ขุมทรัพย์ข้อมูลเพื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) 

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 

 

ขุมทรัพย์ข้อมูลเพื่อควบคุมผลกระทบการดำเนินธุรกิจ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.) 

ศูนย์สารสนเทศข้อมูลพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

ห้องสมุดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.)

 

ขุมทรัพย์ข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเฉพาะทาง

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.)

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  (สทน.) 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) 

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)  (สซ.)

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.) 

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.)

สำนักบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ   (ปส.) 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สป.วท.)

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (ส.ว.ท.)

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

 

ประกาศผลคัดเลือกโครงการนำร่องด้านพลังงานทดแทนและการจัดการของเสียเพื่อชุมชน

ประกาศผลการพิจารณาโครงการขยายผลนวัตกรรมนำร่องด้านพลังงานทดแทนและการจัดการของเสียเพื่อชุมชน

รายชื่อโครงการที่ได้รับการสนับสนุน

1. โครงการการขยายผลนวัตกรรมระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรสำหรับชุมชนตำบลสันทราย โดย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ใช้ก๊าซชีวภาพตำบลสันทราย

2. โครงการการขยายผลนวัตกรรมระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรสำหรับชุมชนตำบลคำแคน โดย วิสาหกิจชุมชนพออินคำแคน

3. โครงการการขยายผลนวัตกรรมระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรสำหรับชุมชนตำบลท่ามะนาว โดย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมกระหรี่พั๊บบ้านท่ามะนาว

4. โครงการการขยายผลนวัตกรรมระบบผลิตแบบบอลลูนด้วยผ้าใบโพลีเอสเตอร์ โดย วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ

5. โครงการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานของกังหันลมและโซล่าเซลล์ลอยน้ำ สำหรับชุมชนเสลภูมิ โดย บริษัท ทีแอนด์เค โฮล์ดิ้งส์ จำกัด

6. โครงการการขยายผลนวัตกรรมระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันน้ำขนาดเล็กสำหรับชุมชนบ้านคีรีวง โดย สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย

7.โครงการการขยายผลนวัตกรรมระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันน้ำขนาดเล็กสำหรับชุมชนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย โดย สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : โปรดรอจดหมายแจ้งผลการพิจารณาอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ภายในเดือนสิงหาคม 2560

AGTECH INNOVATION CHALLENGE

การปรับเปลี่ยนภาคการเกษตรไทยจาก “เกษตรแบบดั้งเดิม”ไปสู่ “เกษตรอุตสาหกรรม” และก้าวไปสู่ “เกษตรบริการหรือธุรกิจเกษตร” ที่มีการใช้นวัตกรรมเป็นหลักในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทย โดยมีการสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ในลักษณะการบูรณาการทั้งในส่วนของเทคโนโลยี การผลิต และการตลาด

ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agro Business Creative center : ABC center) สำนักงานวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) จึงได้เปิดรับข้อเสนอข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาในหลากหลายมิติ ที่มีการบูรณาการและร่วมมือจากหลายภาคส่วน ที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรของประเทศไทย จากนั้นจะมีการตัดสินแนวคิดที่ดีและมีโอกาสในการขยายผล

องค์กร/หน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อนำไปสร้างต้นแบบการใช้งานจริงในพื้นที่ ตามหลักเกณฑ์ที่ สนช. กำหนด ภายในระยะเวลาของการดำเนินงานจะได้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการขยายผลแนวคิด เทคโนโลยี โอกาสทางการสร้างนวัตกรรมการเกษตรไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงาน องค์กรภาคเอกชนและสังคมมีการบูรณาการและความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมการเกษตร

 • องค์กรเอกชน เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • สหกรณ์การเกษตร กลุ่มสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน
 • นิติบุคคลอื่นที่ดำเนินงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ

การสนับสนุน

รูปแบบและวงเงินสนับสนุนตามหลักเกณฑ์สนับสนุนโครงการนวัตกรรมของ สนช.

เกณฑ์การพิจารณา

 • ความสำคัญของปัญหา
 • กระบวนการแก้ปัญหา
 • ความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีและด้านธุรกิจ
 • โอกาสในการขยายผล (ธุรกิจและสังคม)

 

ระยะเวลาของการเปิดรับ

เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่ 27มิถุนายน 2560 – 30 กันยายน 2560

วิธีการเสนอโครงการ

กรอกข้อมูลโครงการและส่งมายัง สนช. ได้ทั้งทางไปรษณีย์ และอีเมล์ agtech@nia.or.th โดยสามารถดาวน์โหลดแบบข้อเสนอโครงการได้ที่ www.nia.or.th/proposal

ข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-017 5555 ext. 543 (มณฑา), 544 (สิรพัฒน์) หรือ montha@nia.or.th, sirapat@nia.or.th, agtech@nia.or.th

เปิดรับสมัคร “Coupon Fast Track” ของโครงการคูปองนวัตกรรม สำหรับ ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร ตั้งแต่วันนี้ – 14 กรกฎาคม 2560

โครงการพัฒนาสาขาธุรกิจนวัตกรรมด้านการเกษตรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีเป้าหมายเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรซึ่งเหมาะสำหรับธุรกิจ ดังนี้
1. สาขาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ
- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการเกษตร ในการสร้างธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางการเกษตรทั้งทางตรงและทางอ้อม
2. สาขาธุรกิจเกษตรดิจิตัล
- การเกษตรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล การใช้งานเซ็นเซอร์ การเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการจัดการข้อมูลทางด้านการเกษตร
3. สาขาธุรกิจเครื่องจักรกลเกษตร หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
- การเกษตรที่ใช้เครื่องจักรกลเกษตร หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ลดการใช้แรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น
4. สาขาธุรกิจการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการขนส่ง
- การเคลื่อนย้ายผลผลิตทางการเกษตร การจัดการคลังเก็บผลผลิต การบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์และการยืดอายุของผลผลิต
5. สาขาธุรกิจไบโอรีไฟเนอรี่
- การแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรหรือของเหลือทิ้งจากการเกษตร โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพโดยใช้ จุลินทรีย์แบคทีเรีย ยีสต์ เอ็นไซม์ หรืออื่นๆ
6. สาขาธุรกิจการบริการทางธุรกิจเกษตร
- การบริการทางธุรกิจเกษตร การค้าขายสินค้าเกษตร โดยการสร้างรูปแบบธุรกิจแบบใหม่ทางการเกษตร
7. สาขาธุรกิจรูปแบบการจัดการฟาร์มแบบใหม่
- การจัดการฟาร์มที่แตกต่างจากการปลูกพืชแบบเดิม โดยใช้เทคโนโลยีอย่างผสมผสานเพื่อให้เกิดการควบคุมการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

สมัครได้ที่ https://goo.gl/P6T3Tq ตั้งแต่บัดนี้-14 กรกฎาคม 2560

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใบสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการ

Live Innovation Thailand Painting Contest 2017

 

โครงการประกวดภาพวาดนวัตกรรม
Live Innovation Thailand Painting Contest 2017
ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมสีเขียว (Greenovation) : ชี้นำ…นวัตกรรมสีเขียวในภาพวาดของคุณ”

1. หลักการและเหตุผล

ประเด็นทางด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดในปัจจุบันและทวีความรุนแรงมากขึ้น เช่น ภาวะโลกร้อน มลพิษทั้งจากขยะ น้ำเสีย ควันพิษ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลให้พฤติกรรมของสังคมไทยหันมาให้ความสนใจต่อสินค้าและบริการ และเกิดโอกาสในการสร้างวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น และทำให้กระแสการพัฒนา “นวัตกรรมสีเขียว” (Green Innovation) ขยายตัวในวงกว้างอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในภาคธุรกิจที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมในทิศทางของนวัตกรรมสีเขียวมากขึ้น โดยใช้แนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิต (Quality of Life) มาเป็นโจทย์ใหญ่ ซึ่งจะช่วยให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งปรับปรุงกระบวนการเพื่อช่วยสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลัก 5R ได้แก่ การลดใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น (Reduce) การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า (Reuse) การนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) รวมถึงการนำมาผ่านกระบวนการผลิตใหม่ (Remanufacturing) ที่นำผลิตภัณฑ์ใช้งานแล้วหรือชิ้นส่วนล้าสมัยมาถอดแยกแล้วเข้าสู่กระบวนการตกแต่งและประกอบใหม่ (Reassembly) เพื่อช่วยลดการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติและการสร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

“นวัตกรรมสีเขียว” (Green Innovation) หรือเรียกใหม่ในที่นี้ว่า “Greenovation” เป็นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ หรือการพัฒนาของเดิมให้ดีขึ้นอย่างชัดเจน รวมถึงกระบวนการผลิต วิธีการทำการตลาด การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรหรือการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานทางธุรกิจ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นกว่าทางเลือกที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน (OECD, 2009)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร จึงกำหนดจัดการประกวดภาพวาดนวัตกรรม Live Innovation Thailand Painting Contest 2017 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมสีเขียว (Greenovation) : ชี้นำ…นวัตกรรมสีเขียวในภาพวาดของคุณ” โดยเป็นการวาดภาพที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เฉพาะ (Area-based Focus) ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาวิถีเกษตรกรรมของจังหวัดให้เป็นแหล่งผลิตอาหารอันอุดมสมบูรณ์ของประเทศและของโลก และเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development: EEC) เพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์กลางการผลิตอุตสาหกรรมขั้นสูงที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย และยกระดับให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตของอาเซียนอย่างแท้จริง รวมถึงเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างวิสาหกิจเริ่มต้น โดยการจัดประกวดครั้งนี้เพื่ออาศัยการวาดภาพเป็นเครื่องมือให้เกิดการสร้างความมีส่วนร่วมต่อสังคมในการช่วยกันนำเสนอปัญหาและโอกาสในพัฒนานวัตกรรมสีเขียว และการสร้างรูปแบบธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้น มาสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมของสังคม ชุมชน และประเทศ ในด้านต่างๆ อาทิ การท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) สวนสีเขียว (Green Garden Park) อาคารนวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation Building) เมืองนวัตกรรมสีเขียว (Green City Innovation)

2.วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความตื่นตัวด้านนวัตกรรมขึ้นในประเทศด้าน “นวัตกรรมสีเขียว : Greenovation” โดยอาศัยการวาดภาพเป็นเครื่องมือในการเปิดมุมมองความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมสีเขียวที่มีอยู่รอบตัว ซึ่งประชาชนสามารถพบเห็นและสัมผัสได้ในชีวิตประจำวันในสถานที่ต่างๆ
 2. เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมต่อสังคม ในการช่วยกันนำเสนอปัญหาและโอกาสในพัฒนา “นวัตกรรมสีเขียว : Greenovation” ซึ่งจะสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมของสังคม ชุมชน และประเทศ ในด้านต่างๆ อาทิ การท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) สวนสีเขียว (Green Garden Park) อาคารนวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation Building) เมืองนวัตกรรมสีเขียว (Green City Innovation)
 3. เพื่อเปิดกว้างให้ผู้ที่มีใจรักการวาดภาพได้มีโอกาสนำเสนอมุมมองและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดผลงานจิตรกรรมใหม่ๆ ที่สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) และเกิดโอกาสในการสร้างรูปแบบธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Business Model) ที่สร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมของสังคม ชุมชน และประเทศ ในด้านต่างๆ
 4. เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติฯ ในการเป็นพลังขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมแห่งชาติ โดยสร้างความตื่นตัวและบรรยากาศด้านนวัตกรรมขึ้นในประเทศไทย

3. กลุ่มเป้าหมาย
นักวาดภาพมืออาชีพ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจการวาดภาพ

4.ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและวัย

5. หัวข้อการประกวด
     “นวัตกรรมสีเขียว (Greenovation) : ชี้นำ…นวัตกรรมสีเขียวในภาพวาดของคุณ”

6. รางวัลในแต่ละหัวข้อ

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 25,000 บาท และเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท และเกียรติบัตร
 • รางวัลร่วมแสดง จำนวน 20 รางวัล เกียรติบัตร และของที่ระลึก
  รวมทั้งหมด 35 รางวัล เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 350,000 บาท

7. ประเภทงานจิตรกรรม
      งานจิตรกรรมภาพเขียน (painting) ที่สามารถใช้สีได้ทุกประเภท อาทิ สีน้ำ สีน้ำมัน สีอะคริลิค สีชอล์ค สีฝุ่น   สีดินสอ ฯลฯ โดยต้องเป็นการสร้างงาน 2 มิติบนพื้นระราบ ไม่มีวัสดุปะติด (collage) ทั้งนี้ ผู้เข้าประกวดจะต้องนำผ้าใบ กระดาษ หรือวัสดุอื่นๆ ที่ต้องใช้ในการวาดภาพ รวมทั้งสีต่างๆ มาด้วยตนเอง

8. วิธีการสมัครภาพประกวด

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ www.nia.or.th/painting2017/register
 • สมัครในวันแข่งขันการประกวด ตั้งแต่เวลา 8.00 - 9.30 น. โดยขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับเพิ่มเติมในวันแข่งขัน หากจำนวนผู้สมัครเต็มแล้ว

9. กติกาในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

 1. ผู้สมัครทุกคนต้องมาถึงสถานที่จัดการแข่งขันพร้อมกัน เพื่อลงทะเบียนแข่งขันและรับบัตรประจำตัว ตั้งแต่เวลา 8.00 - 9.30 น. เท่านั้น โดยจะต้องนำสำเนาบัตรประชาชนเพื่อใช้ประกอบการลงทะเบียนเท่านั้น
 2. ผู้สมัครจะต้องนำสิ่งของต่อไปนี้มาเพื่อเข้าแข่งขันด้วยตนเอง ดังนี้
 • ผ้าใบ เฟรมผ้าใบ ขนาด 80 x 100 เซนติเมตร สำหรับผู้เขียนสีน้ำมัน สีอะคริลิค
 • กระดาษ ขนาด A1 สำหรับผู้เขียนสีน้ำ หรือสีอื่นๆ
 • สีน้ำ สีน้ำมัน สีอะคริลิค สีชอล์ค สีฝุ่น สีดินสอ ฯลฯ
 • อุปกรณ์อื่นๆ ที่ต้องใช้ในการวาดภาพ อาทิ พู่กัน ดินสอ ยางลบ กระป๋องใส่น้ำ
 • กระดาษรอง จานสี ขาตั้งรูปสำหรับผู้เขียนภาพสีน้ำมัน หรือสีอะคริลิค
 1. ผู้สมัครจะต้องวาดภาพภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมสีเขียว : ชี้นำ…นวัตกรรมสีเขียวในภาพเขียนของคุณ” (What is Green Innovation in your painting?)
 2. ผู้สมัครจะต้องรับฟังข้อมูลเนื้อหาสำหรับการแข่งขันจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติฯ และสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อใช้ประกอบในการคิดและสร้างสรรค์ผลงาน
 3. การแข่งขันเป็นการแข่งขันวันเดียว กำหนดเวลาในการวาดภาพสด 5 ชั่วโมง
 4. อนุญาตให้ผู้สมัครสามารถค้นหาและใช้ข้อมูลอื่นๆ ประกอบในช่วงการแข่งขันได้
 5. ภาพผลงานที่ไม่ได้รับรางวัลสามารถขอคืนได้ หลังจากการประกาศผลการตัดสินแล้ว
 6. ห้ามนำบุคคลอื่นที่ไม่ได้เข้าร่วมแข่งขันเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ที่จัดการแข่งขัน
 7. ห้ามนำผลงานออกนอกสถานที่แข่งขันก่อนเสร็จสิ้นการจัดประกวด
 8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์ไม่ได้
 9. ลิขสิทธิ์ของผลงานที่ได้รับรางวัลจะเป็นของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่สามารถใช้ประโยชน์ทางราชการเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้

10. ระยะเวลาจัดประกวด

 • 8 มิถุนายน 2560    แถลงข่าวเปิดการประกวด ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ เปิดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
 • 7 กรกฎาคม 2560   งานแข่งขันการประกวดวาดภาพสด คณะกรรมการตัดสิน พิธีมอบรางวัล ภายในงาน Startup Thailand 2017 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 • 8-9 กรกฎาคม 2560   จัดแสดงนิทรรศการ ในงาน Startup Thailand 2017

11. รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
 2. ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 3. อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรม ประจำปีพุทธศักราช 2557
 4. อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วังบอน คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิกร คงคา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 7. อาจารย์อุตสาห์ ไวยศรีแสง วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

หลักสูตร กศน. การจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ รุ่นที่ 16

หลักสูตรวุฒิบัตรการศึกษาทางไกล การจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ รุ่นที่ 16
เปิดรับแล้ววันนี้ – 15 มิถุนายน 2560

อยากริเริ่มธุรกิจใหม่ๆ อยากมีใครสักคนเป็นที่ปรึกษา เพียงคุณมีใจมุ่งมั่นต้องการหาแนวทางทำธุรกิจนวัตกรรม เราช่วยท่านได้

หลักสูตรวุฒิบัตรการศึกษาทางไกล  “การจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ” รุ่นที่ 16
เพียงเริ่มที่จะก้าว สมัครเข้ามาทำความรู้จักใกล้ชิดกับนวัตกรรมให้มากขึ้น เรียนสบายๆ ที่บ้าน

โทรถามอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวหากไม่เข้าใจและฝึกคิดฝึกเขียนโครงการให้ได้ เพื่อเริ่มธุรกิจใหม่

โครงการที่มีความเป็นไปได้ด้านเทคโนโลยีและการตลาด อาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมจะผลักดันท่านทำเป็นธุรกิจจริง ด้วยเงินสนับสนุนตามกลไกของ สนช. ต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ที่ www.nia.or.th/ims/dei 

สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

 • ส่วนจัดการศึกษาต่อเนื่อง สถาบันการศึกษาทางไกล กระทรวงศึกษาธิการ
  โทร. 02-381 6651     e-mail: dei_condised@nfe.go.th
 • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
  โทร. 02-0175555      e-mail: info@nia.or.th

Lean LaunchPad Program : นวัตกรรม SMEs ไทยมุ่งสู่ตลาดจีน

หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ประกอบการของไทยสามารถแข่งขันในตลาดจีนได้ โดยการนำหลักสูตร Lean LaunchPad ประกอบเข้ากับผู้สอนที่มีประสบการณ์ตรงในประเทศจีน เพิ่มเติมด้วยการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดจีน มาให้คำแนะนำในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ด้วยความเข้าใจในตลาดจีนอย่างเจาะลึก

วิทยากร

 • ดร.ภัทรพงษ์ พรรณศิริ
  Global Pro Business Solutions (Thailand) Co., Ltd.
 • ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร
  หอการค้าไทยในจีน
 • คุณสมชาย จึงสมบูรณานนท์
  Shanghai CP Foods Co.,Ltd.
 • คุณนิติศาสตร์ อริยศักดิ์ชัย
  บริษัท นิติพร เอนเตอร์ไพร์ซ จำกัด
 • คุณศุภจักร ไตรรัตโนภาส
  บริษัท สยาม อัลฟ่า เอคควิตี้ จำกัด

สัมมนาฟรี ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560
ติดต่อลงทะเบียนแล้วพบกัน เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ หอการค้า ไทย-จีน ห้องจัดเลี้ยง Ah Yat Abalone Convention Hall
(ชั้น 12 ฝั่งอาคารจอดรถ ไทยซีซี ทาวเวอร์) (ชั้น 9 ฝั่งอาคารสำนักงานไทยซีซีทาวเวอร์)

สอบถามรายละเอียดสำรองที่นั่งได้ที่
คุณจิรายุส : 09-0904-9397 / คุณ ธนิตา : 06-4702-0062
e-mail : jirayoot_kia@gpbs.co.th

Building leading sustaining the innovative organization

สนช. ขอเชิญผู้บริหารระดับ CEO /Manager/ Director ขององค์กร SMEs และองค์กรขนาดใหญ่ ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรและสร้างองค์กรนวัตกรรมที่ยั่งยืน กับกิจกรรม “Building Leading Sustaining The Innovative Organization” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ดร.พยัต วุฒิรงค์ Global Head of INNOVATION at Most Valued Business เพื่อจุดประกายผู้นำความคิดทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งสู่องค์กรนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ Co-Innovating Space ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารอุทยานนวัตกรรม สนช.

ลงทะเบียนออนไลน์ http://www.nia.or.th/Innovative
ตั้งแต่วันนี้ถึง 7 มิถุนายน 2560 รับจำกัดจำนวน 30 ท่านเท่านั้น

**เงื่อนไขการสมัคร: สำนักงานขอสงวนสิทธิการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม

STARTUP THAILAND 2017 “Eastern Rise”

 

งาน Startup Thailand 2017 ระดับภูมิภาค เริ่มต้นขึ้นที่แรก ! ศรีราชา จ.ชลบุรี Eastern Rise

งานดีๆ สำหรับคนที่สนใจธุรกิจ Startup ไม่ควรพลาด ภายในงานพบกับกิจกรรม มากมาย เช่น การจัดเสวนาในหัวข้อ Sriracha Innovation District การPitching เพื่อชิงเงินรางวัล รวมทั้งกิจกรรม DRONE RACING และStartupแนวหน้าของประเทศไทยพร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางธุรกิจ

จัดวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2560 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ GISTDA

 

โครงการนำร่องด้านพลังงานทดแทน

ปัจจุบันแนวโน้มการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพลังงานทางเลือกให้เกิดการใช้พลังงานที่ยั่งยืนเพื่อทดแทนการใช้พลังงานจากถ่านหิน จึงมีแนวคิดการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ด้านองค์กรภาคสังคม และด้านภาคประชาชน ซึ่งเป็นแนวคิดในการใช้นวัตกรรมด้านพลังงานลงสู่สังคมชุมชนอย่างให้มีเสถียรภาพ เพื่อให้เกิด “Eco village” ซึ่งสามารถพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

สนช. และองค์กรร่วมอีกหลายแห่งริเริ่มการนำนวัตกรรมด้านพลังงานไปสู่การใช้งานจริงในแต่ละสังคมชุมชน โดยเปิดรับข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาในหลากหลายมิติ จากนั้นจะมีการตัดสินแนวคิดที่ดีและมีโอกาสในการขยายผล

องค์กรที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินเพื่อนำไปสร้างต้นแบบการใช้งานจริงในพื้นที่ ตามหลักเกณฑ์ที่ สนช. กำหนด ภายในระยะเวลา 12 เดือนของการดำเนินงานจะได้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการขยายผลแนวคิด เทคโนโลยี โอกาสทางสังคมและธุรกิจไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

หัวข้อของข้อเสนอโครงการที่เปิดรับ

1. การผลิตพลังงานทดแทนที่ส่งผลต่อภาคสังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชน
2. การบริหารจัดการพลังงานทดแทนของชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
3. การบริหารจัดการขยะและของเสียภายในชุมชน
4. การบริหารจัดการระบบสุขภิบาลและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่มีการทำงานร่วมกับภาคเอกชนและ/หรือสถาบันการศึกษาที่ประสงค์จะนำนวัตกรรมมาพัฒนาสังคม
2.องค์กรเอกชนที่พัฒนานวัตกรรมสำหรับชุมชนที่มีความโดดเด่นและสร้างความยั่งยืน
3.องค์กรเอกชนที่มีส่วนร่วมกับชุมชน ในการนำนวัตกรรมมาพัฒนาสังคม

การสนับสนุน

1. สนช. จะให้การสนับสนุนไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่างบประมาณโครงการรวมที่ได้รับการอนุมัติ โดยแบ่งจ่ายตามเงื่อนไขของ สนช.
2. ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาทต่อโครงการ

เกณฑ์การตัดสิน

 • ความสำคัญของปัญหา
 • กระบวนการแก้ปัญหา
 • โอกาสในการขยายผล(ธุรกิจและสังคม)
 • เป้าหมายการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก

ระยะเวลาของการเปิดรับ

เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่ 9 พฤษภาคม 2560 - 9 มิถุนายน 2560

วิธีการเสนอโครงการ

กรอกข้อมูลโครงการและส่งมายัง สนช. ได้ทั้งทางไปรษณีย์ และอีเมล์ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบข้อเสนอโครงการได้ที่ www.nia.or.th/proposal

ข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-017 5555 ext 550, 551, 542 หรือ wannipha.eco@nia.or.th, wannita.eco@nia.or.th, amphol@nia.or.th

LEADERSHIP MANAGEMENT & INNOVATION

สนช. ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาโทด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์และนวัตกรรม /ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร ด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ มาเรียนรู้และทำความรู้จักหลักสุตรผ่านการเล่น Board Game เป็นแห่งแรกในประเทศไทย และฟังการบรรยายจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับนวัตกรรมที่ไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์ กับ “Learn, Meet and Inspire by LMI @ NIA”

กิจกรรม Open House หลักสูตรภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม (Leadership, Management and Innovation) หรือ LMI หลักสูตรใหม่ภายใต้คณะทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ ชั้น 3 อาคารอุทยานนวัตกรรม สนช.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปราง เกียรติสูงส่ง 02-727-3490 หรือ prangtira26@gmail.com

Workshop what is innovation & How to write a proposal

ขอเชิญร่วมพัฒนาไอเดียสร้างธุรกิจนวัตกรรม พัฒนาการเขียน proposal ขอทุนสำนักงาน กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
กับกิจกรรมสัมมนา “Workshop what is innovation & How to write a proposal- คูปองนวัตกรรม”  วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 8.30 - 12.30 น.
ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)