ติดต่อเรา

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

  • ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  • โทรศัพท์: 02-017 5555
  •  โทรสาร: 02-017 5566
  • อีเมล์: info@nia.or.th

ติดต่อ/แจ้งปัญหา