i-NNOVATION THAILAND WEEK 2017

i-NNOVATION THAILAND WEEK 2017 ภายใต้แนวคิด “i-NNOVATION 360”
วันที่ 5-8 ตุลาคม 2560 ณ ภิรัชฮอลล์ ไบเทค www.innovationTH.com

“i-NNOVATION 360” งานนวัตกรรมครั้งแรกของประเทศ ที่จะทำให้ท่านได้รับประสบการณ์และมุมมองนวัตกรรม รอบด้านแบบ 360 องศา

 • ครบ “ทุกมุมมองการสร้างสรรค์นวัตกรรม” จากทั่วประเทศ จัดแสดงใน “9 รางวัลสุดยอดนวัตกรรมของประเทศ เทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”
 • ครบ “ทุกมิติการบริการให้คำปรึกษาเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม” ทั้งในมิติ i-Finance แหล่งเงินทุนสนับสนุนนวัตกรรม การขอรับทุนพัฒนานวัตกรรมจาก สนช.,
  - i-Market การส่งเสริมนวัตกรรมออกสู่ตลาด
  - i-Lab การทดสอบและมาตรฐานนวัตกรรม
  - i-Education องค์ความรู้ด้านนวัตกรรม
  - i-Connect การเชื่อมโยงให้เกิดธุรกิจนวัตกรรม
 • ครบ “ทุกภาคส่วนในแวดวงนวัตกรรม” จากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการเงิน ภาคสถาบันการศึกษา ภาคสังคม ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้ท่านสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ในหลากหลายด้าน ทั้งด้านธุรกิจนวัตกรรม ด้านบุคลากรนวัตกรรม ด้านองค์กรนวัตกรรม

 

Share this post