NIA จับมือออสเตรเลียหนุนความร่วมมือส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรม

NIA จับมือออสเตรเลียหนุนความร่วมมือส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรม ในเบื้องต้นได้มีการลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง (LOI) ระหว่าง NIA โดยดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA และมร.มาร์ค กุสโตวสกี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร QUT Creative Enterprise Australia :CEA
เพื่อร่วมมือในการส่งเสริมนวัตกรรมระหว่างประเทศไทยและออสเตรเลีย
โดยมีกรอบการดำเนินงาน 4 ด้าน ได้แก่

  • การพัฒนาเยาวชนให้สอดรับกับยุคดิจิทัล
  • โปรแกรมส่งเสริมสตาร์ทอัพ
  • การพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจ
  • การแลกเปลี่ยนสตาร์ทอัพ

Share this post