NIA ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประกวดภาพถ่ายย่านนวัตกรรมเมืองพัทยา

เข้าสู่ครั้งที่ 5 แล้วกับกิจกรรมประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม “Innovation Thailand Photo Contest 2018” ในธีม One Shot Knock Out : Innovation District เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรมขึ้น โดยอาศัยการถ่ายภาพเป็นเครื่องมือในการเปิดมุมมองความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมที่มีอยู่ในย่านนวัตกรรมดังกล่าว

กิจกรรมดีๆ แบบนี้ NIA ได้รับความร่วมมือสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งในครั้งนี้เราบุกไปที่ "ย่านนวัตกรรมพัทยา" (Pattaya Innovation District) เรียกว่าเป็นพื้นที่สร้างนวัตกรรมและแหล่งงานสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ รองรับการพัฒนาของแนวระเบียงเศรษฐกิจภาพตะวันออก โดยมุ่งเป้าพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับผู้อยู่อาศัยและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เปลี่ยนภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาให้เป็นจุดหมายการท่องเที่ยวทางกีฬา สันทนาการ และสุขภาพ ซึ่งได้รับกระแสตอบรับจากช่างภาพทั้งมืออาชีพและสมัครเล่นเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน

ผลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายเลอสม ลองพล


รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นายสุรเชษฐ อินอัญชัญ


รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายจิงโจ้ รุ่งฤกษ์วิวัฒน์


รางวัลชมเชย ได้แก่ นายอดิศร ศรีประเสริฐ นายลวณากร อักษรมัต นายธนารักษ์ เลิศนาวา นายวีระศักดิ์ แซ่คู้ และนายเสกสรรค์ วสุวัต

ครั้งหน้าจะลุยไปถ่ายภาพกันที่ย่านนวัตกรรมปทุมวันและ Central Bangkok วันที่ 25 สิงหาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์ 02-0175555 เว็บไซต์ www.nia.or.th , www.rpst.or.th หรือ facebook.com/niathailand

Share this post