งานแถลงข่าวความร่วมมือ โครงการ “ภูเก็ต ล็อบสเตอร์: ระบบเพาะเลี้ยงกุ้งมังกรเจ็ดสีที่มีสารโอเมก้า-3 แบบครบวงจร”

 

สำนักงานวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ขอเชิญ startup ผู้ประกอบการ SMEs เกษตรกร และผู้สนใจ เข้าร่วมงานงานแถลงข่าวความร่วมมือโครงการ “ภูเก็ต ล็อบสเตอร์: ระบบเพาะเลี้ยงกุ้งมังกรเจ็ดสีที่มีสารโอเมก้า-3 แบบครบวงจร” และ งานสัมมนา “นวัตกรรมระบบเพาะเลี้ยงกุ้งมังกรเพื่อความยั่งยืน” วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 10.00-12.30 น.ณ ร้านอาหารกันเอง 2 ถนนวิเศษ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

งานแถลงข่าวและงานสัมมนานี้ ท่านจะได้พบกับแนวทางการพัฒนาระบบเพาะเลี้ยงกุ้งมังกรเจ็ดสี ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นจุดเด่นของท้องถิ่น เพื่อเพิ่มอัตราการรอด รวมถึงการสร้างเขตอนุรักษ์พ่อแม่พันธุ์กุ้ง อนุบาลลูกกุ้ง และคืนลูกกุ้งมังกรเจ็ดสีสู่ทะเลชุมชน ในพื้นที่ประมงชุมชนบริเวณเกาะโหลน ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นการดำเนินร่วมกันและสร้างความเชื่อมโยงในบทบาทของพันธมิตรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ ตามแนวทางของประชารัฐ ตลอดจนสร้างความตระหนักในการพัฒนาผลิตเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างยั่งยืน

ลงทะเบียนออนไลน์ http://www.nia.or.th/Lobster ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 12 กันยายน 2560

ฟรี…ไม่มีค่าใช้จ่าย

Share this post