ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2561

ไตรมาสที่ 1/2562

ไตรมาสที่ 4/2561

ไตรมาสที่ 3/2561

ไตรมาสที่ 2/2561

ไตรมาสที่ 1/2561

ไตรมาสที่ 4/2560

ไตรมาสที่ 3/2560

ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ปี 2560

ไตรมาสที่ 1/2562

ไตรมาสที่ 4/2561

ไตรมาสที่ 3/2561

ไตรมาสที่ 2/2561

ไตรมาสที่ 1/2561

ไตรมาสที่ 4/2560

ไตรมาสที่ 3/2560