กุลปรียา อึ้งทรงเกียรติ (กิ๊ฟ)

นักส่งเสริมนวัตกรรม


ปริญญาตรี Computer Graphic & Multimedia มหาวิทยาลัยกรุงเทพ