กวนลี่ พันธุ์ (กวนลี่)

นักส่งเสริมนวัตกรรม


วิทยาลัยนานาชาติ สาขาธุรกิจระดับโลก มหาวิทยาลัยขอนแก่น