วลัยรัชต โมกขะเวส (แพ็ตตี้)

นักส่งเสริมนวัตกรรม (International Relations)


WORK 

ปัจจบันดิฉันดำรงตำแหน่งผู้ประสานงานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (International Relations Coordinator) โดยมีหน้าที่จัดหาข้อมูล ติดต่อ และประสานงาน เพื่อสนับสนุนความร่วมมือด้านนวัตกรรมในฝ่ายต่างประเทศเป็นหลัก ทำให้ดิฉันได้มีโอกาสติดต่อประสานงานทั้งกับองค์กรต่างประเทศ ผู้แทนจากสถานทูต หน่วยงานภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรระดับนานาชาติ โดยมีเป้าหมายหลักให้ สนช.เป็นที่รู้จักในต่างประเทศ และยกระดับองค์กรให้มีความสากลมากยิ่งขึ้น (Internationalization)

EXPERTISE

ดิฉันเพิ่งได้มีโอกาสเข้ามาทำงานที่ สนช. ในตำแหน่งผู้ประสานงานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นเวลา 6 เดือน ถือว่าเป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้สิ่งใหม่ ฝึกฝนและพัฒนาตัวเองในการทำงานที่ สนช. ในทุกๆวัน เมื่อ 2 ปีก่อนที่จะเข้ามาทำงานที่ สนช. ดิฉันได้ไปศึกษาต่อปริญญาโท ณ ประเทศอังกฤษ ด้านบริหารธุรกิจ (Business Management) สาขาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ที่มหาวิทยาลัย Oxford Brookes ซึ่งถือเป็นการเสริมสร้างความรู้ และ  ปูพื้นฐานด้านการบริหารจัดการธุรกิจให้กับดิฉัน อีกทั้งประเทศอังกฤษถือเป็นประเทศต้นแบบของการเรียนการสอนทางด้านภาษาอังกฤษอันดับต้นของโลก การใช้ชีวิตในต่างแดนจึงทำให้ดิฉันสามารถฝึกฝนและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี    

CREATIVITY 

เนื่องจากดิฉันมีพื้นฐานความรู้ด้านการทำขนม เมื่อมีเวลาว่างดิฉันจึงชอบทำขนม ไม่ว่าจะเป็น คุ้กกี้ เค้ก มัฟฟิน ขนมปัง เป็นต้น การทำขนมเป็นกิจกรรมที่ทำให้ดิฉันผ่อนคลาย พร้อมทั้งได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการคิดและพัฒนาสูตรขนมใหม่ๆ ดิฉันชอบนำสูตรขนมที่ได้อ่านจากcooking books หรือดูจากคลิปสอนทำขนมจากต่างประเทศมาดัดแปลงและผสมผสานวัตถุดิบของประเทศไทย เพื่อให้ถูกปากคนไทยมากยิ่งขึ้น นอกจากจะช่วยฝึกฝีมือการทำขนมยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ และพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น