นายประวิทย์ ประกฤตศรี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


  การศึกษา

  EDUCATION

  • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  ประสบการณ์ทำงาน

  WORK EXPERIENCE

  • กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจพลังงาน กลุ่มมิตรผล
  • ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทยฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

   

  CURRENT POSITION

  • ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจพลังงาน กลุ่มมิตรผล

  วิสัยทัศน์

  VISION

  หลายคนอาจคิดว่า ความยากของการทำงานด้านนวัตกรรมคือเรื่องของเทคโนโลยี แต่สิ่งที่เราพบจะเป็นเรื่องที่ว่า Jobs to be done คืออะไร วันนี้ถ้าจะเริ่มต้นทำนวัตกรรม ก็ต้องเริ่มต้นจากปัญหาของลูกค้าจริงๆ คืออะไร เพราะถ้าบอกว่าต้องการขายได้ ก็ต้องมีลูกค้าคือต้องมีทั้งผู้ผลิตผู้ขายกับผู้ซื้อและเมื่อปัญหา (Pain Point) ของลูกค้าถูกแก้ไขแล้ว ก็ต้องมาดูกันต่อว่า Business model ที่จะมาตอบโจทย์ลูกค้าในเรื่องนั้น จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรและสุดท้ายคือเรื่องของเทคโนโลยี ถ้าเราสามารถทำได้ครบสามารถตอบโจทย์แล้วทำให้ลูกค้าพึงพอใจลูกค้าก็จะซื้อ ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่และสามารถขายได้ นั่นจึงเรียกว่าเป็น “นวัตกรรม”

  STRATEGY

  ในเรื่องของการทำงาน สำนักงานนวัตกรรมมีกลยุทธ์ที่ค่อนข้างชัดเจน เป็นการทำงานภายใต้กลยุทธ์ 3G คือ Groom การสร้างการรับรู้หรือซึมซับในเรื่องของนวัตกรรม, Granเป็นเรื่องของการให้ทุนสนับสนุนเพื่อทำการทดลอง และพัฒนาโปรดักส์ต้นแบบและ Growth การสร้างการเติบโตให้ผู้ประกอบการ

  ผมมองว่า ตัวที่สำคัญที่สุดคือ Grant เราสามารถช่วยเขาได้ด้วยการจับ Concept Design Thinking ให้ชัดเจนและหาวิธีแก้ Pain Point ของลูกค้า ที่มาจากการทำ Empathize ให้หา Idea เพื่อทำต้นแบบและนำมาทดลองสร้างต้นแบบให้ได้ก่อนแล้วประมวลผล ในการทดลองซึ่งอาจล้มเหลวหลายๆ ครั้ง ก็ต้องกลับไปปรับต้นแบบเพื่อมาทดลองใหม่ จนได้ผลตามที่ลูกค้าต้องการ ดังนั้นการให้ทุนของสำนักงานนวัตกรรมพร้อมๆ กับการจัด Concept Idea ให้ตรงตอนเริ่มต้นจึงมีความสำคัญมาก

  อีกส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญและเราต้องพยายามผลักดันคือการทำฐานข้อมูลเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ประกอบการและนักวิจัย ให้สามารถเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาให้ได้ วันนี้ผมคิดว่าคณะกรรมการชุดนี้พยายามที่จะทำความเข้าใจในแต่ละเซ็กเตอร์ที่ตัวเองมีความเชี่ยวชาญอยู่

  “นวัตกรรมคือของใหม่ที่อาจจะยังไม่เคยเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นมาแล้ว แต่เป็นของใหม่ที่ต้องขายได้ นวัตกรรมจึงเป็นเรื่องของ  Product ใหม่ Process

  ใหม่หรือโมเดลธุรกิจใหม่ๆ และอาจเป็นเรื่องของ Social Innovation ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคือต้องขายได้ ต้องสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้”

  GOAL

  สิ่งที่เราต้องช่วยกันผลักดันคือพยายามทำอย่างไรให้ผู้ประกอบการคิดค้นในเรื่องของนวัตกรรมให้มากขึ้น ซึ่งในองค์ประกอบของคณะกรรมการมีความหลากหลาย ในมุมของผมที่มาจากหอการค้า สิ่งที่ผมอยากเห็น อย่างแรกคือการผลักดันให้เกิดธุรกิจในเรื่องของนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น ต้องมากกว่าการทำธุรกิจในรูปแบบปกติ ทำอย่างไรที่จะทำให้โปรดักส์ใหม่ Process ใหม่และ Business Model ใหม่ๆ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

  เราต้องสนับสนุนให้บริษัทเล็กๆ มีความแข็งแรงมากขึ้น รวมถึงการผลักดันให้ภาคการเกษตร อาหาร และไบโอเทค ซึ่งเป็นจุดแข็ง และเป็นหนึ่งเทรนด์ที่มีการเติบโตของประเทศไทย  ให้กลายเป็นกลุ่มที่มีรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะภาคการเกษตร สิ่งแรกที่ต้องทำคือการเพิ่ม Productivity โดยใช้เทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยในการตอบโจทย์ลูกค้า แต่ปัจจุบันยังขาดความเชื่อมโยงในเรื่องของ Bio-economy เราพยายามต่อยอดในเรื่องของ Bio-material

  เรื่องอาหารและภาชนะบรรจุอาหารสำหรับอนาคต รวมถึงเรื่องสุขภาพ ความงาม และยารักษาโรค โดยใช้ผลผลิตที่เกิดขึ้นในเมืองไทยและใช้เทคโนโลยีจากทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

   

  วันนี้เรามีคนเก่งมากมายแต่อยู่กระจัดกระจาย ความท้าทายในระดับที่ผู้ใหญ่กำลังทำคือจะทำอย่างไรที่จะอินทิเกรทแต่ละฟังก์ชั่นในการทำงานให้เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญของแต่ละท่านที่มีอยู่ ซึ่งหน่วยงานราชการก็มีระเบียบการปฏิบัติที่ค่อนข้างยาก จึงไม่สามารถทำงานร่วมกันได้เพราะมีขั้นตอนต่างๆ มากมาย ขณะเดียวกันบริษัทเอกชนใหญ่ๆ ก็มีการทำงานในลักษณะที่เป็นไซโล เราจะทำอย่างไรที่จะทลายไซโลต่างๆเหล่านี้ให้สามารถมาทำงานในแนวขวางได้ รวมถึงจะทำอย่างไรที่จะสามารถขับเคลื่อนให้เอสเอ็มอี สามารถทำงานที่เกิดความคิดในเชิงนวัตกรรมให้เพิ่มมากขึ้นได้