พัชมณ พลายมี (หมิว)

นักส่งเสริมนวัตกรรม (Open Innovation)


วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

WORK

ในฐานะนักพัฒนานวัตกรรมบทบาทหน้าที่สำคัญคือการเป็นที่ปรึกษาในส่วนโครงการ Open Innovation ให้กับผู้ประกอบการทั้ง SMEs และ Startup เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมหลักของประเทศ โดยเน้นที่อุตสาหกรรมด้านธุรกิจ