วรนันท์ โกยทอง (ยุ้ย)

นักส่งเสริมนวัตกรรม (Open Innovation)


เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

WORK

EXPERTISE

CREATIVITY

WORK EXPERIENCE