สนามชัย แพนดี (น้ำ)

นักส่งเสริมนวัตกรรม (Startup)