สาธิตา หงษ์ลอย (ตา)

นักส่งเสริมนวัตกรรม


อุตสาหกรรมการเกษตร สาขาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์