สุธาทิพย์ สุวรรณเดชา (ตั๊ก)

เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม (ADMINISTRATION)


WORK 

ขณะนี้ดิฉันทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนงานสนับสนุนในโครงการคูปองนวัตกรรม ซึ่งดูแลในส่วนของด้านธุรกิจดิจิทัลและบริการเป็นหลัก   โดยลักษณะของงานที่รับผิดชอบ เช่น การทำสัญญารับทุนอุดหนุน การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการเบิกจ่ายของผู้ประกอบการ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

EXPERTISE

ดิฉันได้เริ่มทำงานที่ สนช. เป็นแห่งแรก ซึ่งเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ติดตามและบริหารสัญญาในโครงการคูปองนวัตกรรมฯ และต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนงานสนับสนุน ก่อนหน้านี้ในระหว่างศึกษาระดับปริญญาตรีได้เคยฝึกงาน ณ สำนักงานอัยการภาค 9 จังหวัดสงขลา และสำนักงานทนายความแห่งหนึ่ง เพื่อศึกษากระบวนทางกฎหมายและวิธีพิจารณาความทางกฎหมาย

CREATIVITY 

กิจกรรมในยามว่างของดิฉัน คือ การฟังเพลงหรือดูรายการบันเทิงที่สามารถช่วยบรรเทาความเครียดจากการทำงาน ทำให้รู้สึกสบายใจ และพร้อมที่จะทำงานต่อ