กะรัต ธนะบุญกอง (แกงส้ม)

นักส่งเสริมนวัตกรรม (Open Innovation)


Master Degree Biomedical Engineering Mahidol University