STARTUP THAILAND 2017 “Eastern Rise”

 

งาน Startup Thailand 2017 ระดับภูมิภาค เริ่มต้นขึ้นที่แรก ! ศรีราชา จ.ชลบุรี Eastern Rise

งานดีๆ สำหรับคนที่สนใจธุรกิจ Startup ไม่ควรพลาด ภายในงานพบกับกิจกรรม มากมาย เช่น การจัดเสวนาในหัวข้อ Sriracha Innovation District การPitching เพื่อชิงเงินรางวัล รวมทั้งกิจกรรม DRONE RACING และStartupแนวหน้าของประเทศไทยพร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางธุรกิจ

จัดวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2560 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ GISTDA

 

Share this post