กิจกรรมนวัตกรรม

i-NNOVATION THAILAND WEEK 2017

i-NNOVATION THAILAND WEEK 2017 ภายใต้แนวคิด “i-NNOVATION 360”
วันที่ 5-8 ตุลาคม 2560 ณ ภิรัชฮอลล์ ไบเทค www.innovationTH.com

“i-NNOVATION 360” งานนวัตกรรมครั้งแรกของประเทศ ที่จะทำให้ท่านได้รับประสบการณ์และมุมมองนวัตกรรม รอบด้านแบบ 360 องศา

 • ครบ “ทุกมุมมองการสร้างสรรค์นวัตกรรม” จากทั่วประเทศ จัดแสดงใน “9 รางวัลสุดยอดนวัตกรรมของประเทศ เทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”
 • ครบ “ทุกมิติการบริการให้คำปรึกษาเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม” ทั้งในมิติ i-Finance แหล่งเงินทุนสนับสนุนนวัตกรรม การขอรับทุนพัฒนานวัตกรรมจาก สนช.,
  - i-Market การส่งเสริมนวัตกรรมออกสู่ตลาด
  - i-Lab การทดสอบและมาตรฐานนวัตกรรม
  - i-Education องค์ความรู้ด้านนวัตกรรม
  - i-Connect การเชื่อมโยงให้เกิดธุรกิจนวัตกรรม
 • ครบ “ทุกภาคส่วนในแวดวงนวัตกรรม” จากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการเงิน ภาคสถาบันการศึกษา ภาคสังคม ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้ท่านสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ในหลากหลายด้าน ทั้งด้านธุรกิจนวัตกรรม ด้านบุคลากรนวัตกรรม ด้านองค์กรนวัตกรรม

 


งานแถลงข่าวความร่วมมือ โครงการ “ภูเก็ต ล็อบสเตอร์: ระบบเพาะเลี้ยงกุ้งมังกรเจ็ดสีที่มีสารโอเมก้า-3 แบบครบวงจร”

 

สำนักงานวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ขอเชิญ startup ผู้ประกอบการ SMEs เกษตรกร และผู้สนใจ เข้าร่วมงานงานแถลงข่าวความร่วมมือโครงการ “ภูเก็ต ล็อบสเตอร์: ระบบเพาะเลี้ยงกุ้งมังกรเจ็ดสีที่มีสารโอเมก้า-3 แบบครบวงจร” และ งานสัมมนา “นวัตกรรมระบบเพาะเลี้ยงกุ้งมังกรเพื่อความยั่งยืน” วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 10.00-12.30 น.ณ ร้านอาหารกันเอง 2 ถนนวิเศษ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

งานแถลงข่าวและงานสัมมนานี้ ท่านจะได้พบกับแนวทางการพัฒนาระบบเพาะเลี้ยงกุ้งมังกรเจ็ดสี ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นจุดเด่นของท้องถิ่น เพื่อเพิ่มอัตราการรอด รวมถึงการสร้างเขตอนุรักษ์พ่อแม่พันธุ์กุ้ง อนุบาลลูกกุ้ง และคืนลูกกุ้งมังกรเจ็ดสีสู่ทะเลชุมชน ในพื้นที่ประมงชุมชนบริเวณเกาะโหลน ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นการดำเนินร่วมกันและสร้างความเชื่อมโยงในบทบาทของพันธมิตรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ ตามแนวทางของประชารัฐ ตลอดจนสร้างความตระหนักในการพัฒนาผลิตเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างยั่งยืน

ลงทะเบียนออนไลน์ http://www.nia.or.th/Lobster ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 12 กันยายน 2560

ฟรี…ไม่มีค่าใช้จ่าย


ร่วมตามหา “ขุมทรัพย์ STI กับการสร้างนวัตกรรม” 28-29 ส.ค.60 นี้

ร่วมตามหา “ขุมทรัพย์ STI กับการสร้างนวัตกรรม” 28-29 ส.ค.60 นี้

30 หน่วยงานสมาชิกของศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) ร่วมกันสนับสนุนการสร้างธุรกิจนวัตกรรมบนฐานข้อมูล ความรู้ และงานวิจัย เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้ใช้ทรัพยากรสารสนเทศระหว่างหน่วยงาน สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อสร้างนวัตกรรม
28-29 ส.ค. นี้ มาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นได้ที่ อุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

รู้รอบและรู้ลึก เป็นหัวใจสำคัญของการสร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมให้มีความแตกต่างจากสิ่งที่มีอยู่เดิม แต่ละหน่วยงานในเครือข่ายฯ จึงนอกจากจะสะสมและรวบรวมข้อมูลสารนิเทศเป็นขุมทรัพย์ของหน่วยงานแล้ว ยังร่วมมือกันออกแบบบริการเพื่อส่งมอบขุมทรัพย์ต่างๆ ให้ผู้ประกอบการได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย สะดวก และถูกต้องครบถ้วนยิ่งขึ้นในปัจจุบัน

ตัวอย่างบริการของเครือข่าย: บริการช่วยสืบค้นข้อมูล / บริการยืม-คืนหนังสือข้ามห้องสมุด / บริการค้นหานักวิจัยในอุตสาหกรรมเป้าหมาย / บริการงานวิจัยใน-ต่างประเทศ / บริการข้อมูลเฉพาะทาง / บริการข้อมูลมาตรฐานและการวิเคราะห์ทดสอบ / บริการแผนที่สิทธิบัตรเพื่อศึกษาแนวโน้มเทคโนโลยีและนวัตกรรม / บริการที่ปรึกษาธุรกิจ / อัพเดทมาตรการสิ่งแวดล้อมที่จะถูกบังคับใช้

ตัวอย่างฐานข้อมูล: e-Journals / IEEE Explorer / IMD WCY Online / ISI: Web of Science / ScienceDirect / Scopus / SpringerLink / American Chemical Society (ACS) / Derwent Innovation / US EPA Test Methods ใน Code of Federal Regulations (CFR) / มาตรฐาน IEC, ISO, ITU, CODEX

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่  https://goo.gl/forms/DMYyNt3iBZ8FHu0L2

ดาวน์โหลดเอกสาร ขุมทรัพย์ ศปว. 30 หน่วยงาน

รับจำนวนจำกัดเพียง 70 ที่/วัน

หมายเหตุ : สำนักงานขอสงวนสิทธิ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม

             อาจมีความไม่สะดวกในเรื่องที่จอดรถ สามารถดูข้อแนะนำในการเดินทางได้ในแผนที่ด้านล่าง
 

รู้จักเครือข่ายมากขึ้นที่ http://www.scitech.in.th/
หรือลองค้นหาขุมทรัพย์ของหน่วยงานต่างๆ ด้วยตนเองที่....

ขุมทรัพย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจ

ความรู้ งานวิจัย และสิทธิบัตร ทั้งในและต่างประเทศ

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ศูนย์ความรู้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (วช.)

สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ  (วศ.)

ห้องสมุดกรมทรัพย์สินทางปัญญา  (ทป.)

สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  (สจล.) 

ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (จฬ.) 

ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  (มม.)

ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (จฬ.)

 

เครือข่ายอุตสาหกรรม

ฝ่ายระบบข้อมูลและสารสนเทศ  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  (ส.อ.ท.) 

ศูนย์สารสนเทศทางเทคโนโลยี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)  (ส.ส.ท.)

 

ข้อมูลและเงินสนับสนุนการสร้างธุรกิจนวัตกรรม

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  (องค์การมหาชน) (สนช.) 

 

ข้อมูลเพื่อการดำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรม

ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  (กสอ.)

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

 

ขุมทรัพย์ข้อมูลเพื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) 

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 

 

ขุมทรัพย์ข้อมูลเพื่อควบคุมผลกระทบการดำเนินธุรกิจ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.) 

ศูนย์สารสนเทศข้อมูลพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

ห้องสมุดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.)

 

ขุมทรัพย์ข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเฉพาะทาง

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.)

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  (สทน.) 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) 

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)  (สซ.)

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.) 

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.)

สำนักบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ   (ปส.) 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สป.วท.)

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (ส.ว.ท.)

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

 


ประกาศผลคัดเลือกโครงการนำร่องด้านพลังงานทดแทนและการจัดการของเสียเพื่อชุมชน

ประกาศผลการพิจารณาโครงการขยายผลนวัตกรรมนำร่องด้านพลังงานทดแทนและการจัดการของเสียเพื่อชุมชน

รายชื่อโครงการที่ได้รับการสนับสนุน

1. โครงการการขยายผลนวัตกรรมระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรสำหรับชุมชนตำบลสันทราย โดย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ใช้ก๊าซชีวภาพตำบลสันทราย

2. โครงการการขยายผลนวัตกรรมระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรสำหรับชุมชนตำบลคำแคน โดย วิสาหกิจชุมชนพออินคำแคน

3. โครงการการขยายผลนวัตกรรมระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรสำหรับชุมชนตำบลท่ามะนาว โดย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมกระหรี่พั๊บบ้านท่ามะนาว

4. โครงการการขยายผลนวัตกรรมระบบผลิตแบบบอลลูนด้วยผ้าใบโพลีเอสเตอร์ โดย วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ

5. โครงการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานของกังหันลมและโซล่าเซลล์ลอยน้ำ สำหรับชุมชนเสลภูมิ โดย บริษัท ทีแอนด์เค โฮล์ดิ้งส์ จำกัด

6. โครงการการขยายผลนวัตกรรมระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันน้ำขนาดเล็กสำหรับชุมชนบ้านคีรีวง โดย สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย

7.โครงการการขยายผลนวัตกรรมระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันน้ำขนาดเล็กสำหรับชุมชนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย โดย สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : โปรดรอจดหมายแจ้งผลการพิจารณาอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ภายในเดือนสิงหาคม 2560


AGTECH INNOVATION CHALLENGE

การปรับเปลี่ยนภาคการเกษตรไทยจาก “เกษตรแบบดั้งเดิม”ไปสู่ “เกษตรอุตสาหกรรม” และก้าวไปสู่ “เกษตรบริการหรือธุรกิจเกษตร” ที่มีการใช้นวัตกรรมเป็นหลักในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทย โดยมีการสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ในลักษณะการบูรณาการทั้งในส่วนของเทคโนโลยี การผลิต และการตลาด

ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agro Business Creative center : ABC center) สำนักงานวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) จึงได้เปิดรับข้อเสนอข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาในหลากหลายมิติ ที่มีการบูรณาการและร่วมมือจากหลายภาคส่วน ที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรของประเทศไทย จากนั้นจะมีการตัดสินแนวคิดที่ดีและมีโอกาสในการขยายผล

องค์กร/หน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อนำไปสร้างต้นแบบการใช้งานจริงในพื้นที่ ตามหลักเกณฑ์ที่ สนช. กำหนด ภายในระยะเวลาของการดำเนินงานจะได้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการขยายผลแนวคิด เทคโนโลยี โอกาสทางการสร้างนวัตกรรมการเกษตรไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงาน องค์กรภาคเอกชนและสังคมมีการบูรณาการและความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมการเกษตร

 • องค์กรเอกชน เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • สหกรณ์การเกษตร กลุ่มสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน
 • นิติบุคคลอื่นที่ดำเนินงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ

การสนับสนุน

รูปแบบและวงเงินสนับสนุนตามหลักเกณฑ์สนับสนุนโครงการนวัตกรรมของ สนช.

เกณฑ์การพิจารณา

 • ความสำคัญของปัญหา
 • กระบวนการแก้ปัญหา
 • ความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีและด้านธุรกิจ
 • โอกาสในการขยายผล (ธุรกิจและสังคม)

 

ระยะเวลาของการเปิดรับ

เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่ 27มิถุนายน 2560 – 30 กันยายน 2560

วิธีการเสนอโครงการ

กรอกข้อมูลโครงการและส่งมายัง สนช. ได้ทั้งทางไปรษณีย์ และอีเมล์ agtech@nia.or.th โดยสามารถดาวน์โหลดแบบข้อเสนอโครงการได้ที่ www.nia.or.th/proposal

ข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-017 5555 ext. 543 (มณฑา), 544 (สิรพัฒน์) หรือ montha@nia.or.th, sirapat@nia.or.th, agtech@nia.or.th
เปิดรับสมัคร “Coupon Fast Track” ของโครงการคูปองนวัตกรรม สำหรับ ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร ตั้งแต่วันนี้ – 14 กรกฎาคม 2560

โครงการพัฒนาสาขาธุรกิจนวัตกรรมด้านการเกษตรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีเป้าหมายเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรซึ่งเหมาะสำหรับธุรกิจ ดังนี้
1. สาขาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ
- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการเกษตร ในการสร้างธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางการเกษตรทั้งทางตรงและทางอ้อม
2. สาขาธุรกิจเกษตรดิจิตัล
- การเกษตรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล การใช้งานเซ็นเซอร์ การเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการจัดการข้อมูลทางด้านการเกษตร
3. สาขาธุรกิจเครื่องจักรกลเกษตร หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
- การเกษตรที่ใช้เครื่องจักรกลเกษตร หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ลดการใช้แรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น
4. สาขาธุรกิจการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการขนส่ง
- การเคลื่อนย้ายผลผลิตทางการเกษตร การจัดการคลังเก็บผลผลิต การบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์และการยืดอายุของผลผลิต
5. สาขาธุรกิจไบโอรีไฟเนอรี่
- การแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรหรือของเหลือทิ้งจากการเกษตร โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพโดยใช้ จุลินทรีย์แบคทีเรีย ยีสต์ เอ็นไซม์ หรืออื่นๆ
6. สาขาธุรกิจการบริการทางธุรกิจเกษตร
- การบริการทางธุรกิจเกษตร การค้าขายสินค้าเกษตร โดยการสร้างรูปแบบธุรกิจแบบใหม่ทางการเกษตร
7. สาขาธุรกิจรูปแบบการจัดการฟาร์มแบบใหม่
- การจัดการฟาร์มที่แตกต่างจากการปลูกพืชแบบเดิม โดยใช้เทคโนโลยีอย่างผสมผสานเพื่อให้เกิดการควบคุมการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

สมัครได้ที่ https://goo.gl/P6T3Tq ตั้งแต่บัดนี้-14 กรกฎาคม 2560

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใบสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการ


Live Innovation Thailand Painting Contest 2017

 

โครงการประกวดภาพวาดนวัตกรรม
Live Innovation Thailand Painting Contest 2017
ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมสีเขียว (Greenovation) : ชี้นำ…นวัตกรรมสีเขียวในภาพวาดของคุณ”

1. หลักการและเหตุผล

ประเด็นทางด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดในปัจจุบันและทวีความรุนแรงมากขึ้น เช่น ภาวะโลกร้อน มลพิษทั้งจากขยะ น้ำเสีย ควันพิษ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลให้พฤติกรรมของสังคมไทยหันมาให้ความสนใจต่อสินค้าและบริการ และเกิดโอกาสในการสร้างวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น และทำให้กระแสการพัฒนา “นวัตกรรมสีเขียว” (Green Innovation) ขยายตัวในวงกว้างอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในภาคธุรกิจที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมในทิศทางของนวัตกรรมสีเขียวมากขึ้น โดยใช้แนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิต (Quality of Life) มาเป็นโจทย์ใหญ่ ซึ่งจะช่วยให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งปรับปรุงกระบวนการเพื่อช่วยสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลัก 5R ได้แก่ การลดใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น (Reduce) การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า (Reuse) การนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) รวมถึงการนำมาผ่านกระบวนการผลิตใหม่ (Remanufacturing) ที่นำผลิตภัณฑ์ใช้งานแล้วหรือชิ้นส่วนล้าสมัยมาถอดแยกแล้วเข้าสู่กระบวนการตกแต่งและประกอบใหม่ (Reassembly) เพื่อช่วยลดการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติและการสร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

“นวัตกรรมสีเขียว” (Green Innovation) หรือเรียกใหม่ในที่นี้ว่า “Greenovation” เป็นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ หรือการพัฒนาของเดิมให้ดีขึ้นอย่างชัดเจน รวมถึงกระบวนการผลิต วิธีการทำการตลาด การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรหรือการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานทางธุรกิจ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นกว่าทางเลือกที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน (OECD, 2009)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร จึงกำหนดจัดการประกวดภาพวาดนวัตกรรม Live Innovation Thailand Painting Contest 2017 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมสีเขียว (Greenovation) : ชี้นำ…นวัตกรรมสีเขียวในภาพวาดของคุณ” โดยเป็นการวาดภาพที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เฉพาะ (Area-based Focus) ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาวิถีเกษตรกรรมของจังหวัดให้เป็นแหล่งผลิตอาหารอันอุดมสมบูรณ์ของประเทศและของโลก และเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development: EEC) เพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์กลางการผลิตอุตสาหกรรมขั้นสูงที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย และยกระดับให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตของอาเซียนอย่างแท้จริง รวมถึงเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างวิสาหกิจเริ่มต้น โดยการจัดประกวดครั้งนี้เพื่ออาศัยการวาดภาพเป็นเครื่องมือให้เกิดการสร้างความมีส่วนร่วมต่อสังคมในการช่วยกันนำเสนอปัญหาและโอกาสในพัฒนานวัตกรรมสีเขียว และการสร้างรูปแบบธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้น มาสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมของสังคม ชุมชน และประเทศ ในด้านต่างๆ อาทิ การท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) สวนสีเขียว (Green Garden Park) อาคารนวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation Building) เมืองนวัตกรรมสีเขียว (Green City Innovation)

2.วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความตื่นตัวด้านนวัตกรรมขึ้นในประเทศด้าน “นวัตกรรมสีเขียว : Greenovation” โดยอาศัยการวาดภาพเป็นเครื่องมือในการเปิดมุมมองความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมสีเขียวที่มีอยู่รอบตัว ซึ่งประชาชนสามารถพบเห็นและสัมผัสได้ในชีวิตประจำวันในสถานที่ต่างๆ
 2. เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมต่อสังคม ในการช่วยกันนำเสนอปัญหาและโอกาสในพัฒนา “นวัตกรรมสีเขียว : Greenovation” ซึ่งจะสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมของสังคม ชุมชน และประเทศ ในด้านต่างๆ อาทิ การท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) สวนสีเขียว (Green Garden Park) อาคารนวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation Building) เมืองนวัตกรรมสีเขียว (Green City Innovation)
 3. เพื่อเปิดกว้างให้ผู้ที่มีใจรักการวาดภาพได้มีโอกาสนำเสนอมุมมองและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดผลงานจิตรกรรมใหม่ๆ ที่สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) และเกิดโอกาสในการสร้างรูปแบบธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Business Model) ที่สร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมของสังคม ชุมชน และประเทศ ในด้านต่างๆ
 4. เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติฯ ในการเป็นพลังขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมแห่งชาติ โดยสร้างความตื่นตัวและบรรยากาศด้านนวัตกรรมขึ้นในประเทศไทย

3. กลุ่มเป้าหมาย
นักวาดภาพมืออาชีพ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจการวาดภาพ

4.ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและวัย

5. หัวข้อการประกวด
     “นวัตกรรมสีเขียว (Greenovation) : ชี้นำ…นวัตกรรมสีเขียวในภาพวาดของคุณ”

6. รางวัลในแต่ละหัวข้อ

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 25,000 บาท และเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท และเกียรติบัตร
 • รางวัลร่วมแสดง จำนวน 20 รางวัล เกียรติบัตร และของที่ระลึก
  รวมทั้งหมด 35 รางวัล เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 350,000 บาท

7. ประเภทงานจิตรกรรม
      งานจิตรกรรมภาพเขียน (painting) ที่สามารถใช้สีได้ทุกประเภท อาทิ สีน้ำ สีน้ำมัน สีอะคริลิค สีชอล์ค สีฝุ่น   สีดินสอ ฯลฯ โดยต้องเป็นการสร้างงาน 2 มิติบนพื้นระราบ ไม่มีวัสดุปะติด (collage) ทั้งนี้ ผู้เข้าประกวดจะต้องนำผ้าใบ กระดาษ หรือวัสดุอื่นๆ ที่ต้องใช้ในการวาดภาพ รวมทั้งสีต่างๆ มาด้วยตนเอง

8. วิธีการสมัครภาพประกวด

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ www.nia.or.th/painting2017/register
 • สมัครในวันแข่งขันการประกวด ตั้งแต่เวลา 8.00 - 9.30 น. โดยขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับเพิ่มเติมในวันแข่งขัน หากจำนวนผู้สมัครเต็มแล้ว

9. กติกาในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

 1. ผู้สมัครทุกคนต้องมาถึงสถานที่จัดการแข่งขันพร้อมกัน เพื่อลงทะเบียนแข่งขันและรับบัตรประจำตัว ตั้งแต่เวลา 8.00 - 9.30 น. เท่านั้น โดยจะต้องนำสำเนาบัตรประชาชนเพื่อใช้ประกอบการลงทะเบียนเท่านั้น
 2. ผู้สมัครจะต้องนำสิ่งของต่อไปนี้มาเพื่อเข้าแข่งขันด้วยตนเอง ดังนี้
 • ผ้าใบ เฟรมผ้าใบ ขนาด 80 x 100 เซนติเมตร สำหรับผู้เขียนสีน้ำมัน สีอะคริลิค
 • กระดาษ ขนาด A1 สำหรับผู้เขียนสีน้ำ หรือสีอื่นๆ
 • สีน้ำ สีน้ำมัน สีอะคริลิค สีชอล์ค สีฝุ่น สีดินสอ ฯลฯ
 • อุปกรณ์อื่นๆ ที่ต้องใช้ในการวาดภาพ อาทิ พู่กัน ดินสอ ยางลบ กระป๋องใส่น้ำ
 • กระดาษรอง จานสี ขาตั้งรูปสำหรับผู้เขียนภาพสีน้ำมัน หรือสีอะคริลิค
 1. ผู้สมัครจะต้องวาดภาพภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมสีเขียว : ชี้นำ…นวัตกรรมสีเขียวในภาพเขียนของคุณ” (What is Green Innovation in your painting?)
 2. ผู้สมัครจะต้องรับฟังข้อมูลเนื้อหาสำหรับการแข่งขันจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติฯ และสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อใช้ประกอบในการคิดและสร้างสรรค์ผลงาน
 3. การแข่งขันเป็นการแข่งขันวันเดียว กำหนดเวลาในการวาดภาพสด 5 ชั่วโมง
 4. อนุญาตให้ผู้สมัครสามารถค้นหาและใช้ข้อมูลอื่นๆ ประกอบในช่วงการแข่งขันได้
 5. ภาพผลงานที่ไม่ได้รับรางวัลสามารถขอคืนได้ หลังจากการประกาศผลการตัดสินแล้ว
 6. ห้ามนำบุคคลอื่นที่ไม่ได้เข้าร่วมแข่งขันเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ที่จัดการแข่งขัน
 7. ห้ามนำผลงานออกนอกสถานที่แข่งขันก่อนเสร็จสิ้นการจัดประกวด
 8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์ไม่ได้
 9. ลิขสิทธิ์ของผลงานที่ได้รับรางวัลจะเป็นของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่สามารถใช้ประโยชน์ทางราชการเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้

10. ระยะเวลาจัดประกวด

 • 8 มิถุนายน 2560    แถลงข่าวเปิดการประกวด ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ เปิดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
 • 7 กรกฎาคม 2560   งานแข่งขันการประกวดวาดภาพสด คณะกรรมการตัดสิน พิธีมอบรางวัล ภายในงาน Startup Thailand 2017 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 • 8-9 กรกฎาคม 2560   จัดแสดงนิทรรศการ ในงาน Startup Thailand 2017

11. รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
 2. ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 3. อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรม ประจำปีพุทธศักราช 2557
 4. อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วังบอน คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิกร คงคา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 7. อาจารย์อุตสาห์ ไวยศรีแสง วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

หลักสูตร กศน. การจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ รุ่นที่ 16

หลักสูตรวุฒิบัตรการศึกษาทางไกล การจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ รุ่นที่ 16
เปิดรับแล้ววันนี้ – 15 มิถุนายน 2560

อยากริเริ่มธุรกิจใหม่ๆ อยากมีใครสักคนเป็นที่ปรึกษา เพียงคุณมีใจมุ่งมั่นต้องการหาแนวทางทำธุรกิจนวัตกรรม เราช่วยท่านได้

หลักสูตรวุฒิบัตรการศึกษาทางไกล  “การจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ” รุ่นที่ 16
เพียงเริ่มที่จะก้าว สมัครเข้ามาทำความรู้จักใกล้ชิดกับนวัตกรรมให้มากขึ้น เรียนสบายๆ ที่บ้าน

โทรถามอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวหากไม่เข้าใจและฝึกคิดฝึกเขียนโครงการให้ได้ เพื่อเริ่มธุรกิจใหม่

โครงการที่มีความเป็นไปได้ด้านเทคโนโลยีและการตลาด อาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมจะผลักดันท่านทำเป็นธุรกิจจริง ด้วยเงินสนับสนุนตามกลไกของ สนช. ต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ที่ www.nia.or.th/ims/dei 

สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

 • ส่วนจัดการศึกษาต่อเนื่อง สถาบันการศึกษาทางไกล กระทรวงศึกษาธิการ
  โทร. 02-381 6651     e-mail: dei_condised@nfe.go.th
 • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
  โทร. 02-0175555      e-mail: info@nia.or.th

Lean LaunchPad Program : นวัตกรรม SMEs ไทยมุ่งสู่ตลาดจีน

หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ประกอบการของไทยสามารถแข่งขันในตลาดจีนได้ โดยการนำหลักสูตร Lean LaunchPad ประกอบเข้ากับผู้สอนที่มีประสบการณ์ตรงในประเทศจีน เพิ่มเติมด้วยการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดจีน มาให้คำแนะนำในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ด้วยความเข้าใจในตลาดจีนอย่างเจาะลึก

วิทยากร

 • ดร.ภัทรพงษ์ พรรณศิริ
  Global Pro Business Solutions (Thailand) Co., Ltd.
 • ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร
  หอการค้าไทยในจีน
 • คุณสมชาย จึงสมบูรณานนท์
  Shanghai CP Foods Co.,Ltd.
 • คุณนิติศาสตร์ อริยศักดิ์ชัย
  บริษัท นิติพร เอนเตอร์ไพร์ซ จำกัด
 • คุณศุภจักร ไตรรัตโนภาส
  บริษัท สยาม อัลฟ่า เอคควิตี้ จำกัด

สัมมนาฟรี ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560
ติดต่อลงทะเบียนแล้วพบกัน เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ หอการค้า ไทย-จีน ห้องจัดเลี้ยง Ah Yat Abalone Convention Hall
(ชั้น 12 ฝั่งอาคารจอดรถ ไทยซีซี ทาวเวอร์) (ชั้น 9 ฝั่งอาคารสำนักงานไทยซีซีทาวเวอร์)

สอบถามรายละเอียดสำรองที่นั่งได้ที่
คุณจิรายุส : 09-0904-9397 / คุณ ธนิตา : 06-4702-0062
e-mail : jirayoot_kia@gpbs.co.th


Building leading sustaining the innovative organization

สนช. ขอเชิญผู้บริหารระดับ CEO /Manager/ Director ขององค์กร SMEs และองค์กรขนาดใหญ่ ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรและสร้างองค์กรนวัตกรรมที่ยั่งยืน กับกิจกรรม “Building Leading Sustaining The Innovative Organization” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ดร.พยัต วุฒิรงค์ Global Head of INNOVATION at Most Valued Business เพื่อจุดประกายผู้นำความคิดทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งสู่องค์กรนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ Co-Innovating Space ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารอุทยานนวัตกรรม สนช.

ลงทะเบียนออนไลน์ http://www.nia.or.th/Innovative
ตั้งแต่วันนี้ถึง 7 มิถุนายน 2560 รับจำกัดจำนวน 30 ท่านเท่านั้น

**เงื่อนไขการสมัคร: สำนักงานขอสงวนสิทธิการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม


LEADERSHIP MANAGEMENT & INNOVATION

สนช. ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาโทด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์และนวัตกรรม /ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร ด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ มาเรียนรู้และทำความรู้จักหลักสุตรผ่านการเล่น Board Game เป็นแห่งแรกในประเทศไทย และฟังการบรรยายจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับนวัตกรรมที่ไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์ กับ “Learn, Meet and Inspire by LMI @ NIA”

กิจกรรม Open House หลักสูตรภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม (Leadership, Management and Innovation) หรือ LMI หลักสูตรใหม่ภายใต้คณะทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ ชั้น 3 อาคารอุทยานนวัตกรรม สนช.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปราง เกียรติสูงส่ง 02-727-3490 หรือ prangtira26@gmail.com


STARTUP THAILAND 2017 “Eastern Rise”

 

งาน Startup Thailand 2017 ระดับภูมิภาค เริ่มต้นขึ้นที่แรก ! ศรีราชา จ.ชลบุรี Eastern Rise

งานดีๆ สำหรับคนที่สนใจธุรกิจ Startup ไม่ควรพลาด ภายในงานพบกับกิจกรรม มากมาย เช่น การจัดเสวนาในหัวข้อ Sriracha Innovation District การPitching เพื่อชิงเงินรางวัล รวมทั้งกิจกรรม DRONE RACING และStartupแนวหน้าของประเทศไทยพร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางธุรกิจ

จัดวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2560 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ GISTDA

 
โครงการนำร่องด้านพลังงานทดแทน

ปัจจุบันแนวโน้มการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพลังงานทางเลือกให้เกิดการใช้พลังงานที่ยั่งยืนเพื่อทดแทนการใช้พลังงานจากถ่านหิน จึงมีแนวคิดการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ด้านองค์กรภาคสังคม และด้านภาคประชาชน ซึ่งเป็นแนวคิดในการใช้นวัตกรรมด้านพลังงานลงสู่สังคมชุมชนอย่างให้มีเสถียรภาพ เพื่อให้เกิด “Eco village” ซึ่งสามารถพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

สนช. และองค์กรร่วมอีกหลายแห่งริเริ่มการนำนวัตกรรมด้านพลังงานไปสู่การใช้งานจริงในแต่ละสังคมชุมชน โดยเปิดรับข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาในหลากหลายมิติ จากนั้นจะมีการตัดสินแนวคิดที่ดีและมีโอกาสในการขยายผล

องค์กรที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินเพื่อนำไปสร้างต้นแบบการใช้งานจริงในพื้นที่ ตามหลักเกณฑ์ที่ สนช. กำหนด ภายในระยะเวลา 12 เดือนของการดำเนินงานจะได้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการขยายผลแนวคิด เทคโนโลยี โอกาสทางสังคมและธุรกิจไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

หัวข้อของข้อเสนอโครงการที่เปิดรับ

1. การผลิตพลังงานทดแทนที่ส่งผลต่อภาคสังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชน
2. การบริหารจัดการพลังงานทดแทนของชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
3. การบริหารจัดการขยะและของเสียภายในชุมชน
4. การบริหารจัดการระบบสุขภิบาลและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่มีการทำงานร่วมกับภาคเอกชนและ/หรือสถาบันการศึกษาที่ประสงค์จะนำนวัตกรรมมาพัฒนาสังคม
2.องค์กรเอกชนที่พัฒนานวัตกรรมสำหรับชุมชนที่มีความโดดเด่นและสร้างความยั่งยืน
3.องค์กรเอกชนที่มีส่วนร่วมกับชุมชน ในการนำนวัตกรรมมาพัฒนาสังคม

การสนับสนุน

1. สนช. จะให้การสนับสนุนไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่างบประมาณโครงการรวมที่ได้รับการอนุมัติ โดยแบ่งจ่ายตามเงื่อนไขของ สนช.
2. ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาทต่อโครงการ

เกณฑ์การตัดสิน

 • ความสำคัญของปัญหา
 • กระบวนการแก้ปัญหา
 • โอกาสในการขยายผล(ธุรกิจและสังคม)
 • เป้าหมายการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก

ระยะเวลาของการเปิดรับ

เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่ 9 พฤษภาคม 2560 - 9 มิถุนายน 2560

วิธีการเสนอโครงการ

กรอกข้อมูลโครงการและส่งมายัง สนช. ได้ทั้งทางไปรษณีย์ และอีเมล์ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบข้อเสนอโครงการได้ที่ www.nia.or.th/proposal

ข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-017 5555 ext 550, 551, 542 หรือ wannipha.eco@nia.or.th, wannita.eco@nia.or.th, amphol@nia.or.thWorkshop what is innovation & How to write a proposal

ขอเชิญร่วมพัฒนาไอเดียสร้างธุรกิจนวัตกรรม พัฒนาการเขียน proposal ขอทุนสำนักงาน กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
กับกิจกรรมสัมมนา “Workshop what is innovation & How to write a proposal- คูปองนวัตกรรม”  วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 8.30 - 12.30 น.
ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)