กำหนดการ IP Training For Innovative Entrepreneurs


ดาวโหลดกำหนดการคลิ๊ก ที่นี่ลงทะเบียนออนไลน์ :

 (Online Registration)  

  คำนำหน้า / Title: *
  ชื่อ / Name: *
  นามสกุล / Surname: *
  ตำแหน่ง / Position: *
  หน่วยงาน / บริษัท / Company: *
     
  เลขที่ / Address. : *
  อาคาร / Building:
  หมู่ที่:
  ซอย:
  ถนน / Road: *
  แขวง / ตำบล / Sub-District: *
  เขต / อำเภอ / District: *
  จังหวัด / Province: *
  รหัสไปรษณีย์ / Postcode: *
     
  โทรศัพท์ / Tel.: *
  โทรสาร / Fax:
  อีเมล์ / Email: *
  Business Sector
     
   ข้อมูลเพิ่มเติม
วลัยรัชต โมกขะเวส
Ms. Walairatchata Mokkhavesa
National Innovation Agency
Tel 02-017-5555 ext. 642
  Email: walairatchata.ir@nia.or.th