หน้าแรก | ความเป็นมา | การตัดสินรางวัล | ส่งผลงานเข้าร่วม
[ ผู้ได้รับรางวัลปี 58 ]
[ ผู้ได้รับรางวัลปี 57 ] [ ผู้ได้รับรางวัลปี 56 ] [ ผู้ได้รับรางวัลปี 55 ]
[ ผู้ได้รับรางวัลปี 54 ] [ ผู้ได้รับรางวัลปี 53 ] [ ผู้ได้รับรางวัลปี 52 ]
[ ผู้ได้รับรางวัลปี 51 ] [ ผู้ได้รับรางวัลปี 49 ] [ ผู้ได้รับรางวัลปี 50 ]
 

กำหนดการรับสมัคร

 
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ปิดรับสมัคร วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
ประกาศผลรางวัลฯ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557
 

การเข้าร่วมประกวด

 
สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร
 
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
73/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
โดยจ่าหน้า "รางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม"
   
ดาวน์โหลดใบสมัคร
 
 

สอบถามข้อมุลเพิ่มเติมที่

 
โทรศัพท์: 085-003-1730 (คุณธเนศ) โทรสาร: 02-017 5566
อีเมล: thanet@nia.or.th เว็บไซต์: http://www.nia.or.th/techaward