หน้าแรก | ความเป็นมา | การตัดสินรางวัล | ส่งผลงานเข้าร่วม
[ ผู้ได้รับรางวัลปี 61 ]
[ ผู้ได้รับรางวัลปี 60 ] [ ผู้ได้รับรางวัลปี 59 ] [ ผู้ได้รับรางวัลปี 58 ]
[ ผู้ได้รับรางวัลปี 57 ] [ ผู้ได้รับรางวัลปี 56 ] [ ผู้ได้รับรางวัลปี 55 ]
[ ผู้ได้รับรางวัลปี 54 ] [ ผู้ได้รับรางวัลปี 53 ] [ ผู้ได้รับรางวัลปี 52 ]
[ ผู้ได้รับรางวัลปี 51 ] [ ผู้ได้รับรางวัลปี 49 ] [ ผู้ได้รับรางวัลปี 50 ]
 

ประเภทของรางวัล

• รางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยมสาขาเครื่องจักรกลการเกษตร (Agricultural Machinery)

• รางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยมสาขาเครื่องจักรกลการผลิต (Production Machinery)

• รางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยมสาขาเครื่องจักรกลด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Energy and Environment Machinery)
 

รางวัลและโล่เกียรติยศ

ผู้ได้รับรางวัลในแต่ละสาขาจะได้รับโล่รางวัลพร้อมประกาศนียบัตร ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิดชูเกียรติผ่านสื่อมวลชน และได้รับสิทธิให้ใช้ตราสัญลักษณ์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคู่ผลงานที่ได้รับรางวัล เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานเป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ได้รับรางวัล

 

เกณฑ์การตัดสิน

• เทคโนโลยีที่ได้รับการคัดเลือกต้องพัฒนาขึ้นในประเทศไทยและบริษัทไทยเป็นเจ้าของ

•  มีการผลิตและใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์

• ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม

• เป็นบริษัทที่มีการบริหารจัดการที่ดี

 

กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ปิดรับสมัคร วันที่ 20 มิถุนายน 2557

ประกาศผลรางวัลฯ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557

 

การเข้าร่วมประกวด

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร

 

สอบถามข้อมุลเพิ่มเติมที่

 
โทรศัพท์: 085-003-1730 (คุณธเนศ) โทรสาร: 02-017 5566
อีเมล: thanet@nia.or.th เว็บไซต์: http://www.nia.or.th/techaward