หน้าแรก | ความเป็นมา | การตัดสินรางวัล | ส่งผลงานเข้าร่วม
[ ผู้ได้รับรางวัลปี 57 ] [ ผู้ได้รับรางวัลปี 56 ] [ ผู้ได้รับรางวัลปี 55 ]
[ ผู้ได้รับรางวัลปี 54 ] [ ผู้ได้รับรางวัลปี 53 ] [ ผู้ได้รับรางวัลปี 52 ]
[ ผู้ได้รับรางวัลปี 51 ] [ ผู้ได้รับรางวัลปี 49 ] [ ผู้ได้รับรางวัลปี 50 ]
 

รางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2549

 
เครื่องจักรกลการเกษตร
   
รถเกี่ยวนวดข้าว
   
รถแทรกเตอร์
   
เตาเผาแกลบแบบทอร์นาโด
   
เครื่องจักรกลการผลิต
   
เครื่องปั๊มขึ้นรูปโลหะ
   
เครื่องเป่าพลาสติกขนาดใหญ่
   
เครื่องบรรจุของเหลวใส่ขวดแบบหิ้วคอขวด
   
เครื่องจักรกลเพื่อสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
   
เตาเผาขยะไม่ใช้เชื้อเพลิง
   
ถังบำบัดน้ำเสียระบบชีวภาพ
   
   
 

สอบถามข้อมุลเพิ่มเติมที่

 
โทรศัพท์: 02-644 6000 ต่อ 148 (คุณกันต์) โทรสาร: 02-017 5566
อีเมล: kant@nia.or.th เว็บไซต์: http://www.nia.or.th/techaward