หน้าแรก | ความเป็นมา | การตัดสินรางวัล | ส่งผลงานเข้าร่วม
[ ผู้ได้รับรางวัลปี 57 ] [ ผู้ได้รับรางวัลปี 56 ] [ ผู้ได้รับรางวัลปี 55 ]
[ ผู้ได้รับรางวัลปี 54 ] [ ผู้ได้รับรางวัลปี 53 ] [ ผู้ได้รับรางวัลปี 52 ]
[ ผู้ได้รับรางวัลปี 51 ] [ ผู้ได้รับรางวัลปี 49 ] [ ผู้ได้รับรางวัลปี 50 ]
 

รางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2551

 
เครื่องจักรกลเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม
   
สุดยอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกกลยอดเยี่ยม
และรางวัลที่ 1


ระบบผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก

(Waste plastic to oil)

บริษัท เทอร์ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
   
รางวัลที่ 2

กังหันลมผลิตไฟฟ้าแกนตั้ง
ขนาด 500 -2000 W

(Vertical wind turbine)

บริษัท พลังงานธรรมชาติ จำกัด
   
เครื่องจักรกลการผลิต
   
รางวัลที่ 1

เครื่องเป่าขวดพลาสติก

(Blow molding machine)

บริษัท  ซินโกเทคโนโลยี จำกัด
   
รางวัลที่ 2

เครื่องกัดโฟมซี เอ็น ซี ขนาดใหญ่

(Large CNC Foam Router machine)

บริษัท สปาร์ แมคคาทรอนิคส์ จำกัด
   
เครื่องจักรกลการเกษตร
   
รางวัลที่ 1

เครื่องเกี่ยวนวดข้าวโพด

(Corn combine harvester)

บริษัท เกษตรพัฒนา จำกัด
   
รางวัลที่ 2

รถบรรทุกผลผลิตทางการเกษตรแบบยกเป่า ขนส่งด้วยลม BULK TANKERS

(PNEUMATIC CONVEYOR)

บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค  จำกัด
 

สอบถามข้อมุลเพิ่มเติมที่

 
โทรศัพท์: 02-644 6000 ต่อ 148 (คุณกันต์) โทรสาร: 02-017 5566
อีเมล: kant@nia.or.th เว็บไซต์: http://www.nia.or.th/techaward