หน้าแรก | ความเป็นมา | การตัดสินรางวัล | ส่งผลงานเข้าร่วม
[ ผู้ได้รับรางวัลปี 57 ] [ ผู้ได้รับรางวัลปี 56 ] [ ผู้ได้รับรางวัลปี 55 ]
[ ผู้ได้รับรางวัลปี 54 ] [ ผู้ได้รับรางวัลปี 53 ] [ ผู้ได้รับรางวัลปี 52 ]
[ ผู้ได้รับรางวัลปี 51 ] [ ผู้ได้รับรางวัลปี 49 ] [ ผู้ได้รับรางวัลปี 50 ]
 

รางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2552

 
เครื่องจักรกลการผลิต
   
สุดยอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกกลยอดเยี่ยม
และรางวัลที่ 1


เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนจากอากาศ


บริษัท สยาม วอเตอร์ เฟลม จำกัด
   
รางวัลที่ 2

เครื่องฉีด พี ยู โฟม
แบบแรงดันสูง


บริษัท จี เอฟ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
   
รางวัลที่ 3

เครื่องเครื่องผลิตน้ำดื่มภาคสนาม

บริษัท กลอเรียสมารีน จำกัด
   
เครื่องจักรกลเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม
   
รางวัลที่ 1

ระบบโรงไฟฟ้าชุมชน
ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์


บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำกัด
   
รางวัลที่ 2

เตาเผาขยะปลอดไดออกซิน แบบหมุน


บริษัท เทอร์ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
   
รางวัลที่ 3

กังหันลมบำบัดน้ำเสีย


บริษัท อุสาพัฒนาเศรษฐกิจ จำกัด
   
เครื่องจักรกลการเกษตร
   
รางวัลที่ 1

รถบรรทุกเอนกประสงค์สามมิตร


บริษัท สามมิตรมอเตอร์แมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)
 

สอบถามข้อมุลเพิ่มเติมที่

 
โทรศัพท์: 02-644 6000 ต่อ 148 (คุณกันต์) โทรสาร: 02-017 5566
อีเมล: kant@nia.or.th เว็บไซต์: http://www.nia.or.th/techaward