หน้าแรก | ความเป็นมา | การตัดสินรางวัล | ส่งผลงานเข้าร่วม
[ ผู้ได้รับรางวัลปี 57 ] [ ผู้ได้รับรางวัลปี 56 ] [ ผู้ได้รับรางวัลปี 55 ]
[ ผู้ได้รับรางวัลปี 54 ] [ ผู้ได้รับรางวัลปี 53 ] [ ผู้ได้รับรางวัลปี 52 ]
[ ผู้ได้รับรางวัลปี 51 ] [ ผู้ได้รับรางวัลปี 49 ] [ ผู้ได้รับรางวัลปี 50 ]
 

รางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2553

 
เครื่องจักรกลการผลิต
   
รางวัลที่ 1

หุ่นยนต์ตัดเลเซอร์ สาหรับพลาสติกรูปทรง 3 มิติ


บริษัท โฟโทนิคศ์ ไซเอ็นซ์ จากัด
   
รางวัลที่ 2

เครื่องตัดแผ่นหนังอัจฉริยะ


บริษัท ไทยอาร์แอนด์ดี โซลูชั่นส์ จากัด
   
เครื่องจักรกลเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม
   
รางวัลที่ 1

ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

   
รางวัลที่ 2

เครื่องแปลงขยะชีวมวลเป็นอินทรีย์วัตถุ


บริษัท ไทยเซ็นทรัลเมคคานิคส์ จากัด
   
เครื่องจักรกลการเกษตร
   
สุดยอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม
และ รางวัลที่ 1


รถตัดอ้อยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว


บริษัท พัฒนกิจบ้านโป่ง จากัด
 

สอบถามข้อมุลเพิ่มเติมที่

 
โทรศัพท์: 02-644 6000 ต่อ 148 (คุณกันต์) โทรสาร: 02-017 5566
อีเมล: kant@nia.or.th เว็บไซต์: http://www.nia.or.th/techaward