ข่าวสารกิจกรรม

ดูทั้งหมด
27 มิ.ย.
🙋เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตร SMEs To IBE หลักสูตรอบรมการยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงธุรกิจด้วยฐานคิดนวัตกรรม

"The Transformation" เปลี่ยนธุรกิจด้วยฐานคิดนวัตกรรม

หลักสูตรที่จะทำให้องค์กรเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นตั้งแต่การสร้าง การพัฒนา และการใช้นวัตกรรม เพื่อตอบสนองทิศทางธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

ถ้าคุณต้องการสิ่งนี้
 Growth  อยากให้ธุรกิจเติบโต
 Change สร้างความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจสู่โลกใหม่ 
 New Challenge สร้างเป้าหมายและความท้าทายรูปแบบใหม่ 

หลักสูตร SMEs To IBE จะสอนให้คุณ
📌 พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส
 สร้างโอกาสให้กลายเป็นจริง
 สร้างความเปลี่ยนแปลงธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม
.
ด่วนหลักสูตรนี้ Free ! รับจำนวนจำกัด
สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 27 มิ.ย. นี้ 
คลิกลงทะเบียนเลยได้ที่


ติดตามข่าวสารอัปเดต ที่ 
.
30 มิ.ย.

ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2564

โดยดูรายละเอียดขั้นตอนการสมัคร และแนวทางการส่งผลงานผ่านทางออนไลน์ที่ https://award.nia.or.th 

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้แบ่งเป็น 5 ด้าน

1. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ

สำหรับผลงานนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าเชิงพาณิชย์ และเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ แบ่งเป็น 2 ประเภทตามขนาดองค์กร ได้แก่

• วิสาหกิจขนาดกลาง

• วิสาหกิจขนาดย่อมและวิสาหกิจรายย่อย

2. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

สำหรับผลงานนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น 3 ประเภทตามลักษณะองค์กร ได้แก่

• หน่วยงานภาคเอกชน

• หน่วยงานภาครัฐ

• องค์กรเพื่อสังคมและชุมชน

3. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ

สำหรับผลงานนวัตกรรมที่มีการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์และบริการ แบ่งเป็น 2 ประเภทตามลักษณะผลงาน ได้แก่

• การออกแบบผลิตภัณฑ์

• การออกแบบบริการ

4. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสื่อและการสื่อสาร

สำหรับผลงานนวัตกรรมและบุคคลที่สร้างสรรค์เนื้อหาและวิธีการสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีและรูปแบบการสื่อสารใหม่ แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามลักษณะผลงาน ได้แก่

• ผลงานนวัตกรรมสื่อและการสื่อสาร

• ผู้สื่อสารนวัตกรรม

5. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น

สำหรับองค์กรที่มีการบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์กรอย่างโดดเด่นตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ ระดับกระบวนการ ถึงระดับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร แบ่งเป็น 2 ประเภทลักษณะองค์กร ได้แก่

• องค์กรภาคเอกชน

• องค์กรภาครัฐและภาคประชาสังคม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ awards@nia.or.th หรือ 080-070-2999 (พัชรีนาถ)

#รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

#NationalInnovationAwards

#สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

#NIA

16 ส.ค.

เปิดรับสมัครตั้งแตวันนี้ - 16 สิงหาคม 2564

📣 ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2564 (Rice Innovation Awards 2021) 


🏆 ชิงโล่พระทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลกว่า 80,000 บาท 


📌 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครผลงานมาได้ที่มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

📌 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

☎️ โทรศัพท์ 0-2942-7620-1 ,0-2942-7626 โทรสาร 0-2942-7621 

🖥 E-mail:ricefoundthailand@yahoo.com

รับสมัครตั้งแต่ 3 พฤษภาคม - 16 สิงหาคม 2564

พิธีมอบรางวัล 5 ตุลาคม 2564  เวลา 09.00 - 17.00 น.

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

https://regional.nia.or.th/th/calendarnia/article/detail/id/5/iid/52?fbclid=IwAR0WazqNDA4UZvDEmqY7sTG5K415U56GZXUT22v223McXBLMsHha9oQrFN4 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

นายณัฐวุฒิ มรกฎ โทร. 02-017-2555 ต่อ 642 E-mail: nuttawut.m@nia.or.th

#รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย2564 #นวัตกรรมข้าวไทย #มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมป์ #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ #NIA


13 ก.ค.
📣  เปิดรับสมัครผู้ประกอบการแล้ววันนี้!!! 📣
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมเครือข่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญา IP Next Work 2021 ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสนใจเรื่อง 
- ตราสินค้าหรือแบรนด์
- ต้องการออกแบบ Logo หรือขยายแบรนด์ไปสู่ต่างประเทศ
- เปิดมุมมองการตั้งชื่อแบรนด์ให้ลูกค้าจดจำ และจดทะเบียนได้ตามกฎหมาย
รวมถึงได้รับความรู้ กลยุทธ์ เทคนิคต่าง ๆ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจอีกด้วย

กิจกรรม “IP NextWork 2021” ในหัวข้อ “ติดปีกธุรกิจด้วยเครื่องหมายการค้าและการสร้างสรรค์โลโก้”
โดยวิทยากร
👨‍💻 คุณสมบูรณ์ เอื้อธีรศรัณย์ บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
สร้างรายได้ด้วยกลยุทธ์การพัฒนาตราสินค้าและเครื่องหมายการค้า (Branding and Trademark Strategy)
👨‍💻 คุณสุพัฒนุช สอนดำริห์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
การสร้างสรรค์โลโก้เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจ (Creative Logo Design for Business)

โดยจะจัดขึ้นด้วยกัน 4 ครั้ง ในแต่ละพื้นที่ตามกำหนดการดังนี้ 
📌 ครั้งที่ 1 ภาคกลาง @นครปฐม: วันที่ 3 สิงหาคม 2564 
      ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม
📌 ครั้งที่ 2 ภาคใต้ @สุราษฎร์ธานี: วันที่ 10 สิงหาคม 2564 
      ณ โรงแรมบรรจงบุรี
📌 ครั้งที่ 3 ภาคอีสาน @นครราชสีมา: วันที่ 31 สิงหาคม 2564 
      ณ โรงแรมเซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช
📌 ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ @เชียงใหม่: วันที่ 7 กันยายน 2564 
      ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงใหม่

📝 ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนได้ที่ shorturl.asia/srFnl
ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 13 กรกฎาคม 64 (ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย)
❓หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ 
Tel: 097-0454410 (อารียา) / 089-7677199 (เปรมนภา)
Email: nia.ipnextwork@gmail.com

6 ก.ค.

📣 เตรียมพบกับ กิจกรรม "Grooming project day & Pitching concept idea ภาคใต้ ครั้งที่ 8"

🗓 วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-16.30 น. 


 📍รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 6 กรกฎาคม 2564 

 📍แจ้งผลการลงทะเบียนภายใน 7 กรกฎาคม 2564 


อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดโอกาสสำหรับ SMEs และ Startup สำหรับฟังการบรรยายและยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 


พบกับ กิจกรรม “Grooming project day & Pitching concept idea ภาคใต้ ครั้งที่ 8" 

ผ่านการสัมมนาออนไลน์ (โปรแกรม Zoom Meeting)


Highlight ภายในกิจกรรมประกอบด้วย

✅ 09:00-12:00 Grooming project 1 by 1 "ให้คำแนะนำโครงการแก่ผู้ประกอบการรายบุคคล"

✅ 13:00-16:30 Pitching concept idea


ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/Lq3KD9nF5Eb6fWJy9 


และสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการนำเสนอ Pitching concept idea ต้องดำเนินการยื่นโครงการเข้าระบบ เพื่อรับการพิจารณาร่างข้อเสนอโครงการได้ที่ https://mis.nia.or.th/nia

—————————

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14e9kkvnhADgaRqAGMUhjWpiKyMBl9pVJ?fbclid=IwAR0mjJ1u2u42Px24bibKi9ykKy7zmEesHrxVWlTAj2k7fu8grUxaG0OH5ww

—————————

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

087-383-8053 (คุณรุ่งทิพย์)

086-963-0777 (คุณนันทัชพร)

E-mail: Openinnovation.psu@gmail.com

—————————

PSU Science Park

"Where Science and Technology Harmonize with Business"


#PSUSciencePark #ipop #SouthernThailandSciencePark #อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ #Professional #Science #Unity

#NIA #OpenInnovation #RoadShow #Startup #SMEs

Innovation

Mechanism

ขอรับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

บล็อก

ดูทั้งหมด