บริหาร-คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล

กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้แทนปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

sirirurg@gmail.com

นวัตกรรม ต้องถูกทำให้เป็นสิ่งที่ Tangible ได้และเป็นสิ่งใหม่ ดังนั้นนวัตกรรมจึงอาจเกิดจากความคิดโดยที่ไม่มีพื้นฐานทางเทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์เลยก็ได้ แต่ต้องมีความใหม่และถ้าจะให้ตอบโจทย์ในสภาพปัจจุบันต้องเป็นสิ่งที่คนต่างๆ ยอมรับและใช้ได้จริง

WORK

ในการทำงานของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ต้องพยายามผลักดันให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็น Innovation Nationให้ได้ ซึ่งมีการตีความที่กว้างมากคือเราต้องมองตั้งแต่ปัจเจกบุคคลไปจนถึงระดับชาติซึ่งมีหลายระดับและเวลาที่เรามองในเรื่องของนวัตกรรม เราสามารถมองได้ตั้งแต่ Innovative Ideas ไปจนถึง Innovative Actions หรือ Innovative Products คำถามก็คือว่าเมื่อเราต้องทำทั้งหมดนี้พร้อมกันจะมีวิธีการทำอย่างไร ไม่อย่างนั้นเราก็ไม่สามารถก้าวไปสู่การเป็น Innovation Nation ได้ แต่จะเป็นได้เพียงประเทศที่ผลิต Technology Product ซึ่งอาจไม่ใช่ Innovation Product

ที่ผ่านมาการทำงานของ สนช. เรามุ่งเน้นในระดับผู้ประกอบการ ในระดับของหน่วยงานหรือเป็นพื้นที่ ซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องดำเนินการต่อและต้องทำมากขึ้น แต่จะทำอย่างไรให้เรื่องของนวัตกรรมเข้าไปอยู่ในสายเลือดของคนไทยหมายถึงว่าให้ทุกคนสามารถมี Innovative Ideas ที่จะทำเพราะเป็นจุดที่จะบอกว่าประเทศไทยเป็น Innovation Nation เพราะหลังจากนั้นจะมีกระบวนการสนับสนุนเขาอยู่แล้ว แต่ถ้าเราไม่มี Innovative Ideas ก็ไม่รู้จะสนับสนุนอย่างไร ดังนั้นกลยุทธ์ของ สนช. จึงอาจต้องทำในระดับปัจเจกบุคคลมากขึ้น

 

 

EXPERTISE

การทำงานในฐานะคณะกรรมการ สิ่งที่จะทำให้การทำงานง่ายขึ้นคือการวางเป้าหมายตามกลุ่มของประชาชนหรือเป็นการวางเป้าหมายระดับปัจเจกบุคคลซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งและการตั้งเป้าหมายในระดับผู้ประกอบการหรือในระดับ Business Organization ก็ต้องเป็นอีกแบบหนึ่ง แต่ทั้งหมดนี้ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งผมไม่ได้ตั้งเป้าหมายในเชิงโปรดักส์หรือเซอร์วิส เพราะผมเข้าใจว่าไม่ว่าจะเป็นโปรดักส์ หรือเซอร์วิสสามารถเกิดขึ้นได้ถ้ามี Innovative Ideas เกิดขึ้นในกลุ่มเป้าหมายของเราก่อน ผมเชื่อว่าในกระบวนการสนับสนุนที่มีอยู่ยังเพียงพอ แต่เรายังไปไม่ถึงในแต่ละกลุ่มอย่างทั่วถึง ความท้าทายหลังจากนี้ คงเป็นเรื่องของการผลักดันให้ประเทศไทย เดินหน้าสู่การเป็น Innovation Nation แต่สิ่งที่ต้องเป็นกังวล คือเรายังยึดติดอยู่กับการทำงานในรูปแบบเดิมหรือเปล่า เพราะในฐานะของ National Innovation Agency กระบวนการ Deliver หรือกระบวนการ Execute ก็ต้อง Innovative ด้วย ต้องปรับตามไป โดยอาจจะไม่ได้เหมือน Pattern ของต่างประเทศเป็นจุดที่คณะกรรมการก็มองอยู่เหมือนกัน เราต้องนำเอาเป้าหมายมาเป็นตัวตั้ง แต่แพทเทิร์นของการ Deliver หรือการ Execute อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกับที่เคยทำมาในอดีตหรือที่ต่างประเทศทำก็ได้ เพราะถ้าเราไปคิดว่า Innovation จะเกิดขึ้นได้ด้วยวิธี 1, 2, 3, 4 ก็จะกลายเป็นว่าตัวเราไม่ Innovative เสียเองไม่ตอบโจทย์

การทำงานในฐานะคณะกรรมการ สิ่งที่จะทำให้การทำงานง่ายขึ้นคือการวางเป้าหมายตามกลุ่มของประชาชนหรือเป็นการวางเป้าหมายระดับปัจเจกบุคคลซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งและการตั้งเป้าหมายในระดับผู้ประกอบการหรือในระดับ Business Organization ก็ต้องเป็นอีกแบบหนึ่ง แต่ทั้งหมดนี้ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งผมไม่ได้ตั้งเป้าหมายในเชิงโปรดักส์หรือเซอร์วิส เพราะผมเข้าใจว่าไม่ว่าจะเป็นโปรดักส์ หรือเซอร์วิสสามารถเกิดขึ้นได้ถ้ามี Innovative Ideas เกิดขึ้นในกลุ่มเป้าหมายของเราก่อน ผมเชื่อว่าในกระบวนการสนับสนุนที่มีอยู่ยังเพียงพอ แต่เรายังไปไม่ถึงในแต่ละกลุ่มอย่างทั่วถึง ความท้าทายหลังจากนี้ คงเป็นเรื่องของการผลักดันให้ประเทศไทย เดินหน้าสู่การเป็น Innovation Nation แต่สิ่งที่ต้องเป็นกังวล คือเรายังยึดติดอยู่กับการทำงานในรูปแบบเดิมหรือเปล่า เพราะในฐานะของ National Innovation Agency กระบวนการ Deliver หรือกระบวนการ Execute ก็ต้อง Innovative ด้วย ต้องปรับตามไป โดยอาจจะไม่ได้เหมือน Pattern ของต่างประเทศเป็นจุดที่คณะกรรมการก็มองอยู่เหมือนกัน เราต้องนำเอาเป้าหมายมาเป็นตัวตั้ง แต่แพทเทิร์นของการ Deliver หรือการ Execute อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกับที่เคยทำมาในอดีตหรือที่ต่างประเทศทำก็ได้ เพราะถ้าเราไปคิดว่า Innovation จะเกิดขึ้นได้ด้วยวิธี 1, 2, 3, 4 ก็จะกลายเป็นว่าตัวเราไม่ Innovative เสียเองไม่ตอบโจทย์

 

 

 

EDUCATION

ไม่มีข้อมูล

EXPERIENCE

ไม่มีข้อมูล

DOWNLOAD

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

ไม่มีข้อมูล