homeแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สร้างเมื่อ : 14 ต.ค. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สร้างเมื่อ : 29 ก.ย. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สร้างเมื่อ : 22 ก.ย. 2563
ดาวน์โหลด

รายงานแผนปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สร้างเมื่อ : 7 ธ.ค. 2561
ดาวน์โหลด

รายงานแผนปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Download

สร้างเมื่อ : 22 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด