บุคลากร-ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม

ธีรวัฒน์  เหล่าสมบัติ (แมน)

นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม

02-017 5555 # 548
teerawat@nia.or.th

นวัตกรรมเกิดได้จากทุกช่องทาง เพราะไอเดียต่างๆ นั้นล้วนมีอยู่รอบตัวเรา

 

WORK

ในมุมมองของผม “นวัตกรรม” ก็คือองค์ความรู้และไอเดียใหม่ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้และเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งก่อนหน้าที่ผมจะมาร่วมงานกับ สนช.  ผมเคยเป็นผู้ช่วยนักวิจัย Biotech ผู้ช่วยนักวิจัย สถาบันอนุวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยทางการแพทย์ ศิริราชพยาบาลมาก่อน ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในการนำความรู้ที่เคยมีหรือประสบการณ์ที่เคยทำมาประยุกต์ทำให้เกิดโครงการนวัตกรรมใหม่ๆ ได้

 

เพราะงานที่รับผิดชอบอยู่ตอนนี้คือการพัฒนาโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมและการประสานงานเครือข่าย พร้อมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเครือข่าย ซึ่งผมคาดว่าจะช่วยพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมให้เข้มแข็งและขยายวงกว้างขึ้น ถ้าหากถามถึงงานดังกล่าวว่าเหมาะสมกับตัวเองมากขนาดไหน ผมยอมรับว่าก็คงไม่ทั้งหมด แม้ว่าผมจะชอบเรื่องการพัฒนาโครงการ

แต่การจัดกิจกรรมค่อนข้างที่จะยาก เพราะไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการจัดงานกิจกรรม หรือ Event แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปที่จะพัฒนาทักษะด้านนี้ต่อไป

 

EXPERTISE

อย่างที่บอกไปว่าก่อนร่วมงานที่ สนช. ผมได้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้มีโอกาสตีพิมพ์งานวิจัยระดับนานาชาติหนึ่งชิ้นก่อนที่จะจบออกมา นอกจากนี้ยังเคยร่วมงานสัมมนาระดับนานาชาติอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งหลังจากจบมาแล้ว ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นทีมวิจัยโปรตีนทางการแพทย์ที่ศูนย์วิจัยทางการแพทย์โรงพยาบาลศิริราช ก่อนจะ                                 เข้ามาร่วมกับทาง สนช. ในฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ซึ่งความท้าทายตอนนี้ก็จะเป็นการประสานงานในการสร้างเครือข่ายให้แต่ละคนเอาความเชี่ยวชาญที่ตัวเองมีมาหาทางสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับคนส่วนใหญ่เพราะลึกๆ แล้วผมมีความคาดหวังอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยเฉพาะเรื่องผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกส์ อยากให้วงการออร์แกนิกส์ขยายวงกว้างให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งในอนาคตผมมีความตั้งใจที่อยากทำเรื่อง Local Food สำหรับอาหารออร์แกนิกส์ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้มีการกระจายสำนักงานไปยังส่วนภูมิภาคด้วยเพราะบางครั้งการพัฒนานวัตกรรมโดยเฉพาะนวัตกรรมเพื่อสังคมต้องมีการเข้าไปรับรู้บริบทของพื้นที่และวัฒนธรรมในพื้นที่นั้นๆ

CREATIVITY

ผมเชื่อเสมอว่านวัตกรรมเกิดได้จากทุกช่องทางเพราะไอเดียต่างๆ นั้นล้วนมีอยู่รอบตัวเรา หากเราปรับมุมมองและหัดสังเกตสิ่งต่างๆ รอบตัว แต่ในเวลาเดียวกันก็ต้องจัดสรรเวลาให้เกิดสมดุลในชีวิตด้วย สำหรับผมปกติจะชอบอ่านหนังสือและเล่นกีฬาหลายประเภท แต่ที่ชอบที่สุดก็เป็นศิลปะการต่อสู้ บราซิลเลียน ยิวยิตสู ซึ่งได้มีโอกาสลงแข่งขันอยู่หลายครั้ง ผมคิดว่ากิจกรรมยามว่างต่างๆ บางครั้งก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานและทำให้เราเกิดความอดทนในการผ่านพ้นอุปสรรคไปได้

 

EDUCATION

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

EXPERIENCE

  • ทำงานทางวิทยาศาสตร์มากกว่า 5 ปี

DOWNLOAD

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม