บุคลากร-ฝ่ายบริหารองค์กร

ดารกา  ศิวปราชญ์ (จิ๋ม)

ผู้จัดการองค์กรนวัตกรรม ฝ่ายบริหารองค์กร

02-017 5555 # 621
daraka@nia.or.th

ไม่มีข้อมูลวิสัยทัศน์

WORK

ไม่มีข้อมูล

EDUCATION

  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

EXPERIENCE

ไม่มีข้อมูล

DOWNLOAD

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

ผู้จัดการองค์กรนวัตกรรม ฝ่ายบริหารองค์กร