ข่าวสารกิจกรรม

ดูทั้งหมด
3 ก.พ.
ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมภาคใต้ กับกิจกรรมของฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจกับ “Pitching concept idea ภาคใต้" 

NIA ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดโอกาสสำหรับ SMEs และ Startup รับฟังการบรรยายและยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

พบกับ กิจกรรม “Pitching concept idea ภาคใต้"
ผ่านการสัมมนาออนไลน์ (โปรแกรม Zoom Meeting)
🗓 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-16.30 น.

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอ Pitching concept idea ต้องดำเนินการยื่นโครงการเข้าระบบ เพื่อรับการพิจารณาร่างข้อเสนอโครงการได้ที่ https://zhort.link/oOE

 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 25 มกราคม 2565 เท่านั้น‼️
 แจ้งผลการลงทะเบียนภายใน 26 มกราคม 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
086-963-0777 (คุณนันทัชพร)
090-884-0355 (คุณจิติมา)
E-mail: Openinnovation.psu@gmail.com

31 ม.ค.
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation Grant) ประจำปีงบประมาณ 2565

Thematic Innovation Grant คืออะไร❓:
ทุนให้เปล่า (grant) แบบสมทบทุนบางส่วน (matching fund) มูลค่าไม่เกิน 5,000,000 บาท สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม (prototype) และทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน (efficiency) ในสภาพแวดล้อมจริง (หรือใกล้เคียง) โดยต้นแบบดังกล่าวต้องมีความเป็นนวัตกรรมระดับประเทศขึ้นไป ในด้านผลิตภัณฑ์ (product) บริการ (service) หรือกระบวนการ (process) และสามารถสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่กำหนด (theme) ได้

📍สาขาที่เปิดรับสมัคร:
1. ธุรกิจดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีด้าน AI, Robotic, Immersive & IoT (ARI TECH)
2. ธุรกิจนวัตกรรมด้านอาหารแห่งอนาคต (Future Food)

✅ สมัครได้เลยที่: https://mis.nia.or.th/ 
(ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 นี้เท่านั้น!!)

⚠️ ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม: 

ติดต่อสอบถาม:
Email: thematic@nia.or.th

Tel.:
1. ARI TECH: 085-5255241 (สุทธิรักษ์)
2. Future Food: 098-3722883 (จิตรภณ)

31 ม.ค.
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation Grant) ประจำปีงบประมาณ 2565

Thematic Innovation Grant คืออะไร❓:
ทุนให้เปล่า (grant) แบบสมทบทุนบางส่วน (matching fund) มูลค่าไม่เกิน 5,000,000 บาท สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม (prototype) และทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน (efficiency) ในสภาพแวดล้อมจริง (หรือใกล้เคียง) โดยต้นแบบดังกล่าวต้องมีความเป็นนวัตกรรมระดับประเทศขึ้นไป ในด้านผลิตภัณฑ์ (product) บริการ (service) หรือกระบวนการ (process) และสามารถสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่กำหนด (theme) ได้

📍สาขาที่เปิดรับสมัคร:
1. ธุรกิจดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีด้าน AI, Robotic, Immersive & IoT (ARI TECH)
2. ธุรกิจนวัตกรรมด้านอาหารแห่งอนาคต (Future Food)

✅ สมัครได้เลยที่: https://mis.nia.or.th/ 
(ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 นี้เท่านั้น!!)

⚠️ ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม: 

ติดต่อสอบถาม:
Email: thematic@nia.or.th

Tel.:
1. ARI TECH: 085-5255241 (สุทธิรักษ์)
2. Future Food: 098-3722883 (จิตรภณ)

26 ม.ค.
ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ NIA ร่วมกับ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ ทั้ง SMEs และ Startup อาจารย์ นักวิจัย รวมถึงผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม "Open Innovation Road Show ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565" เพื่อเข้าฟังการเเนะนำกลไกการสนับสนุนทุนนวัตกรรมเเบบเปิด (Open innovation) วงเงินสนับสนุนสูงสุด 1.5 ล้านบาท จาก NIA

🗓  วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ห้อง Meeting Room 5 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยภายในงานจะประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่
 ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.
📍กิจกรรมเสวนาหัวข้อ “แนวทางการสร้างความร่วมมือในการขอรับทุนสนับสนุนด้านนวัตกรรมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ”
📍กิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์ จากผู้ประกอบการที่เคยได้รับทุนสนับสนุน
📍การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “นวัตกรรมคืออะไร?” และ “กลไกการให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรม และขั้นตอนการสมัครขอรับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม”

ช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 - 17.00 น. จะเป็นกิจกรรมการ Pitching Concept Idea

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่:
สามารถศึกษาการลงทะเบียนผ่านระบบ mis และดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ได้ที่ https://drive.google.com/.../1-rYFu9...

กลไกการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมแบบเปิดสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://open.nia.or.th/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สนช. : 09-0496-7438 (สุภาพร)
นครราชสีมา : 09-3545-5096 (ปุณณภพ)
ขอนแก่น : 08-7216-7776 (พจน์)
อุบลราชธานี : 08-4958-9838 (วรางคณา)

20 ม.ค.
ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม NIA เปิดรับสมัครทุน OPEN INNOVATION รอบพิเศษ “Fast Track” ภูมิภาคภาคเหนือ 

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เปิดโอกาสสำหรับผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ เข้าร่วมโครงการเพื่อขอสนับสนุนทุน Open Innovation 

💵วงเงินสนับสนุนโครงการสูงสุด 1,500,000 บาท โดยเปิดโอกาสสำหรับโครงการที่มีศักยภาพ และความพร้อมในการพัฒนา เพื่อให้สามารถถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว

ผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/9LKsk6FmDzNzMNpK8
🗓เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 20 มกราคม 2565 

กำหนดการกิจกรรมดังนี้
📍25 มกราคม 2565 แจ้งผลการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม (ผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้)
📍1 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรมแนะนำกลไกการสนับสนุน และกิจกรรม Pitching Concept Idea ผ่านช่องทาง Online (โปรแกรม Zoom Meeting)
📍2 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศผลโครงการที่ผ่าน Pitching Concept Idea เพื่อเข้าสู่กิจกรรม Open Innovation Program
📍 เดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2565 เข้าร่วมกิจกรรม Open Innovation Program

📞สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
083-626-6591 (คุณศกลรัตน์)
083-575-2296 (คุณทิพาพร)
089-858-2965 (คุณจุติญาณี)
E-mail: open@nia.or.th
Website: www.nia.or.th

📱สามารถศึกษาการลงทะเบียนผ่านระบบ mis และดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ได้ที่ https://bit.ly/3qDkm2f

Innovation

Mechanism

ขอรับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

บล็อก

ดูทั้งหมด