ข่าวสารกิจกรรม

ดูทั้งหมด
28 ส.ค.

NIA ร่วมกับ Gistda มหาวิทยาลัยนเรศวร และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย “Innovation Thailand Photo Contest 2019” ภายใต้ Theme “นวัตกรรมการท่องเที่ยว: Traveltech Innovation” ประเภทการถ่ายภาพโดยใช้โดรน (อากาศยานไร้คนขับ) และประเภทการถ่ายภาพโดยใช้กล้อง DSLR กล้อง Digital และกล้องบรรจุฟิล์ม หรือการบันทึกภาพด้วยเครื่องมือหรือวิธีการอื่นๆ และภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการภาพนวัตกรรมของผลงานที่ได้รับรางวัล

พร้อมทั้งมีงานเสวนาในหัวข้อ “นวัตกรรมการท่องเที่ยว: Traveltech Innovation” จากผู้เชี่ยวชาญที่จะมาถ่ายทอดให้เห็นมุมมองของการประกวดภาพถ่ายที่สามารถนำเอานวัตกรรมมาใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยว โดยเป็นภาพที่สร้างความตื่นตัวและความตระหนักในการที่จะนำนวัตกรรมการท่องเที่ยวมาใช้ ผ่านมุมมองทั้ง 3 ด้าน คือ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Culture Tourism) ด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism) และด้านการท่องเที่ยงเชิงสุขภาพ (Health/Wellness Tourism)

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนหน้างานเพื่อเข้าร่วมเสวนาได้ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี กรุงเทพฯ

16 ก.ย.

เนื่องในโอกาสอันดีที่ทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. และบริษัท โคเวสโตร ประเทศไทย ร่วมมือกันจัดโครงการ “Innovation Design Contest หรือ IDC งานประกวดออกแบบนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้สอนเด็กนักเรียนในระดับประถมศึกษา” โครงการนี้จัดเพื่อต้องการเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการผลักดันและยกระดับการศึกษาไทย ด้วยสื่อการสอนที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของเยาวชนไทยให้ดียิ่งขึ้นควบคู่กับความสนุกในการเรียนการสอน

สนช. และบริษัท โคเวสโตร จึงอยากขอเชิญชวนน้องๆ นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทุกคนที่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนไทย มาร่วมส่งผลงานออกแบบสื่อการสอนในกลุ่มวิชา “STEAM” คือ วิทยาศาสตร์ (S), เทคโนโลยี (T), วิศวกรรมศาสตร์ (E), ศิลปกรรมศาสตร์ (A) และ คณิตศาสตร์ (M) ภายใต้คอนเซปต์ “Fun Lesson” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท และโอกาสในการไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์นวัตกรรมโคเวสโตรเอเชียแปซิฟิก ประเทศจีน สำหรับทีมชนะเลิศ

สนใจสมัครหรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.covestro.co.th/idc

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
อีเมล: covestroidc@gmail.com
โทร: 096-963 9498 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

อย่าพลาด!!!! กับโอกาสในการจุดประกายความคิดเพื่อพลิกโฉมสื่อการเรียนการสอนไทย เพราะคนๆ นั้นอาจเป็นคุณ 

#NIA #Innovation #NIAacademy #STEAM4INNOVATOR
#IDC #Covestro #ประกวดสื่อการสอน #ไอเดียนี้พี่คิดเพื่อน้อง 

10 ก.ย.

ปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอ(AI) เริ่มมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในทุกวงการ เนื่องจากสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง คิด วิเคราะห์ และแยกแยะข้อมูลที่ซับซ้อนได้ จึงช่วยแก้ปัญหาที่เคยยุ่งยาก ได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประยุกต์ใช้เพื่อพลิกโฉมการเกษตรของประเทศไทย (Agriculture Transformation) สร้างสตาร์ทอัพด้านการเกษตรที่มีการใช้ Deep Tech และสร้างระบบนิเวศที่เหมาะสมในการเติบโตของสตาร์ทอัพ

ดังนั้น สนช. โดยศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agro Business Creative center: ABC center) จึงริเริ่มการจัดงานสัมมนาและสร้างเครือข่าย “AgTech.AI Connect” ในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 13.00 – 19.30 น. ณ Auditorium District C, True Digital Park ชั้น 6 สถานี BTS ปุณณวิถี

ขอเรียนเชิญ นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ผู้พัฒนาและให้บริการเทคโนโลยี (System Integrator) สตาร์ทอัพ และบุคคลทั่วไป ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ AI ในภาคการเกษตร เข้าร่วมงานสัมมนา “AgTech.AI Connect” ตามสถานที่ วัน-เวลา ดังกล่าวข้างต้น

ในงานนี้ท่านจะได้คำตอบว่า AI จะเข้ามามีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาภาคการเกษตรเพื่อนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการทำเกษตรกรรมของประเทศได้อย่างไร โดยเป็นการนําเสนอ ความเป็นไปได้ของการสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรมที่ประยุกต์ใช้ AI ในภาคการเกษตรในระดับโลกและประเทศไทย การลงทุนด้าน AI และ ตัวอย่างการสร้างธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรด้วย AI ให้ประสบความสําเร็จ ร่วมกับการนําเสนอผลงานวิจัยและพัฒนา การแสดงโปสเตอร์งานวิจัยและธุรกิจการประยุกต์ใช้ AI ในภาคการเกษตร ร่วมกับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อเชื่อมโยงให้เกิดกลไกที่เหมาะสมในการส่งเสริมสตาร์ทอัพด้านเอไอในการเกษตรอันก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/CK3oVGE1A18zH13c8 หรือ สแกน QR code โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (สํานักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้คัดเลือกผู้เข้าร่วมงานสัมมนา โดยจะส่ง E-mail แจ้งกลับภายในวันที่ 8 กันยายน 2562)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ thinnawat@nia.or.th หรือโทรศัพท์ 02-017 5555 ต่อ 552 (ทินวัฒน์)


#NIA #ABCcenter #AgTech #AIConnect #สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 


31 ส.ค.

NIA มีกิจกรรมดีๆ มาฝาก โดยสถาบันการมองอนาคต (IFI) เชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งผลงาน 

โครงการประกวดคลิปวิดีโอ NIA Creative Contest 2019 ในหัวข้อ “Images of Futures: How do you work in the Future”

ร่วมชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 130,000 บาท !!!

ผลงานที่ทำในรูปแบบทีม ทีมละ 2-4 คน สามารถผลิตสื่อวีดิทัศน์ประเภทใดก็ได้ ไม่จำกัดรูปแบบ สไตล์ หรือเทคนิค โดยมีความยาวไม่เกิน 5 นาที

พิเศษ สำหรับ 40 ทีมแรกที่ลงทะเบียน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อป ในวันที่ 1 กันยายน 62 ณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเขียนข้อเสนอโครงการ (Proposal) และชิงเงินสนับสนุนในการผลิตผลงาน เป็นจำนวน 30 ทีม ทีมละ 5,000 บาท

กำหนดการ 
วันที่ 11 - 31 สิงหาคม 2562 รับสมัครทาง http://bit.ly/2Gsmkyg
วันที่ 1 กันยายน 2562 เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ที่ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 2-23 กันยายน 2562 ส่งผลงาน
วันที่ 27 กันยายน 2562 ประกาศผลผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย
วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ประกาศผลรางวัลรอบชิงชนะเลิศ ณ อาคาร สามย่านมิตรทาวน์

🖱ลงทะเบียนสมัครทางออนไลน์ได้ที่: http://bit.ly/2Gsmkyg
รายละเอียดเพิ่มเติมที่: http://bit.ly/2MGsoHk


**กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

#NIA #IFI #CreativeContest2019 #Workshop #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

16 ส.ค.

++ มีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว ++

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP)
ขอเชิญผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจนวัตกรรม บุคคลทั่วไป หน่วยงานภาครัฐและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม “กฎหมายและทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับธุรกิจนวัตกรรมยุคดิจิทัล” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของกฎหมายและทรัพย์สินทางปัญญาที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจนวัตกรรมยุคดิจิทัล จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพผู้ประกอบการ Startup ที่นำทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และ หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา

วัน เวลา ฝึกอบรม: วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.
สถานที่ฝึกอบรม: โรงแรม S31 สุขุมวิท ชั้น B ห้อง Chamber

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ premnapa.c@nia.or.th หรือโทรศัพท์ 02-017 5555 ต่อ 506 (เปรมนภา)

หมายเหตุ  สนช.ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด


#NIA #DIP #DigitalAge #Copyright #DataProtectionLaw #Cybersecurity

Innovation

Mechanism

ขอรับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด