ข่าวสารกิจกรรม

ดูทั้งหมด
31 พ.ค.
NIA ร่วมกับ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และสถาบันเชนจ์ฟิวชั่น ภายใต้มูลนิธิบูรณชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันเปิดตัว โครงการช่างชุมชน ช.การช่าง เพื่อสนับสนุนช่างชุมชน ให้มีโอกาสได้แสดงฝีมือสร้างสรรค์ต่อยอดนวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในชุมชน 
เริ่มรับสมัครแล้ววันนี้ - 31 พฤษภาคม 2564
.
📝วิธีการสมัคร
1. กรอกใบสมัครออนไลน์ https://forms.gle/qAKHiEFEPoUZrt627
2. โทร.ติดต่อเพื่อให้ข้อมูลและแจ้งความประสงค์ในการสมัครเข้าร่วมโครงการที่ 093-327 9184 (คุณนาวี-ผู้ประสานงานโครงการ) หรือ Line ID: jacknawee
.
คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
1. บุคคลธรรมดาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในท้องถิ่น, องค์กรชุมชน หรือหน่วยงานที่มีที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่น
2. นวัตกรรมที่ช่างชุมชนพัฒนาขึ้นจะต้องเสร็จสมบูรณ์ มีการใช้งานจริง หรือมีการจัดจำหน่ายจริง
3. เป็นนวัตกรรมที่สร้างผลกระทบที่ดีต่อชุมชนท้องถิ่น และสามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อนำไปใช้ในชุมชนอื่น ๆ ได้ โดยมุ่งเน้นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้าง ระบบชลประทาน พลังงานทดแทน 
 เครื่องจักรกลเกษตร สาธารณสุขพื้นฐาน และอื่นๆ
4. ต้องไม่เป็นการลอกเลียนแบบ ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
.
ติดตามข่าวสารและเรียนรู้เรื่องช่างชุมชนได้ที่:
Facebook: ช่างชุมชน ช.การช่าง
Youtube: ช่างชุมชน ช.การช่าง
.
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ:
คุณนาวี นาควัชระ (ผู้ประสานงานโครงการ)
โทร. 093-327 9184
Line ID: jacknawee
.
14 พ.ค.


มาถึงแล้ว!!! โอกาสพลิกโฉมประเทศไทยร่วมกับกลุ่มเกษตรกร

AgTech Startup - Towards Transforming Thai Agriculture ...สตาร์ทอัพสายเกษตรไม่ควรพลาด

หากคุณมีสินค้าหรือบริการที่ช่วยแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำให้แก่เกษตรกรได้ เราขอเชิญชวนคุณมาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ AgTech Connext 2021 ที่เพิ่มพื้นที่ในการขยายและสร้างธุรกิจให้เป็นที่รู้จัก พร้อมเรียนรู้และทดสอบการใช้งานจริงไปกับเกษตรกร

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจัดทำ “โครงการแพลตฟอร์มเชื่อมโยงเกษตรกรกับวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรสู่การเป็นเกษตรกรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี” หรือ AgTech Connext เชื่อมโยงสตาร์ทอัพเปิดโอกาสนำเสนอนวัตกรรมร่วมทดสอบกับกลุ่มเกษตรกร ผ่านแพลตฟอร์มการทำงานร่วมระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สตาร์ทอัพและกลุ่มเกษตรกร ที่สร้างโอกาสให้ได้พบกับกลุ่มเกษตรทุกกลุ่มทุกประเภท และโอกาสแสดงฝีมือให้เข้าตากับแหล่งเงินทุน ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  และ บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นพื้นที่ทดสอบและต้นแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างสังคมแห่งโอกาสและก้าวไปสู่การสร้างสรรค์สังคมเกษตรด้วยนวัตกรรม

มาร่วมเป็นพลังการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพลิกโฉมการเกษตรไทย...เปิดรับสมัครสตาร์ทอัพที่มีผลิตภัณฑ์และบริการโดยสามารถ สมัครเข้าร่วมโครงการได้ ตั้งแต่วันนี้ถึง 14 พฤษภาคม 2564 อย่าพลาดโครงการดี ๆ

สมัครได้ที่ http://agtechconnext.nia.or.th/

หรือติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณทินวัฒน์ ศรีทัดจันทา (กอล์ฟ)
- โทรศัพท์ 02-017 5555 ต่อ 552
- มือถือ 098-257 0888
12 พ.ค.
NIA ผนึกกำลังพันธมิตร ดึงสตาร์ทอัพสาย Deep Tech สร้างโอกาสการเติบโตในพื้นที่ EEC 

      สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับองค์กรพันธมิตรเปิดตัว “โครงการพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมีกิจกรรมบ่มเพาะสตาร์ทอัพที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก หรือ NIA Deep Tech Incubation Program@EEC เพื่อสร้างโอกาสให้สตาร์ทอัพสาย Deep tech ได้พัฒนาทักษะและศักยภาพ พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อยอดสู่การขยายธุรกิจในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพเอื้อต่อการทำงานร่วมกันกับองค์กรพันธมิตรในพื้นที่ในการสร้างสรรค์นวัตกรรรมและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาใหม่ๆ เชื่อมโยงเครือข่ายเข้าร่วมเป็นดำเนินทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership หรือ PPP) โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก ในกลุ่ม ARI-Tech ได้แก่ 1) Artificial Intelligent (AI) 2) Robotics 3) Immersive IoT ร่วมดำเนินงานกับ 12 กลุ่มอุตสาหกรรม เช่น เกษตร อาหาร การขนส่ง ที่จะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมตอบสนองความต้องการของพื้นที่ในหลากหลายอุตสาหกรรมเป้าหมายได้ 


      โอกาสสำคัญได้ร่วมทำงานจริงกับองค์กรพันธมิตรชั้นนำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่มาร่วมเป็นที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจผ่านประสบการณ์และมุมมองเพื่อต่อยอดพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกัน ผนวกรวมกับการเรียนรู้ในรูปแบบ customized ตามความต้องการ โดยเน้น mentoring & Coaching จากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และธุรกิจ


      สตาร์ทอัพที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 12 พ.ค. 2564 

ส่งรายละเอียดของบริษัท พร้อมทั้งแผนธุรกิจ (Pitch Deck) ได้ที่ http://aritech.nia.or.th/eec
ติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณมณฑา ไก่หิรัญ  
- โทรศัพท์ : 02-017 5555 ต่อ 543
- มือถือ : 081-372 9163
- อีเมล : montha@nia.or.th 


11 พ.ค.


วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:30-15:30 น.

(ประกาศ)NIA ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบบออนไลน์ (IP Webinar) ครั้งที่ 3 เรื่อง “ชี้ช่องทางการสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มมูลค่าธุรกิจนวัตกรรม”


📆วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:30-15:30 น.


โดยได้รับเกียรติจาก 

👩‍🎓คุณพลวัฒน์ ศุภภัทรเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลอว์ รีพับบลิค จำกัด

มาร่วมให้ความรู้ในเรื่อง

✅หลักเกณฑ์การสร้างสรรค์เครื่องหมายการค้าที่ควรรู้

✅การสร้างมูลค่าธุรกิจด้วยการสร้างเครื่องหมายการค้า

✅กลยุทธ์การคุ้มครองเครื่องหมายการค้า


👩‍🎓คุณจอมใจ จินตสุวรรณ ทนายความ บริษัท ซิโก้ลอว์ (ประเทศไทย) จำกัด

มาแชร์ประสบการณ์ในเรื่อง

✅เทคนิคการสืบค้นและตรวจสอบความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้า

✅ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศและต่างประเทศ

✅ข้อควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น


เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3x7XDjx


หมายเหตุ :

- ไม่มีค่าธรรมเนียมในการอบรม


❓ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถาม ได้ที่อีเมล nia.ipnextwork@gmail.com 

หรืออีเมล juthamas.mind@nia.or.th หรือโทร 097-04544109 พ.ค.

"ฝันอยากจะเป็นผู้ประกอบการ แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร"

FOUNDER APPRENTICE 2021 (ระดับอุดมศึกษา) รุ่นที่ 4 กลับมาแล้ววว!!!
ก้าวแรกที่จะได้พิสูจน์ความฝันอันยิ่งใหญ่ ที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจด้านนวัตกรรม 

หากคุณเป็นนิสิต นักศึกษาทุกชั้นปี (หรือจบการศึกษาแล้วไม่เกิน 3 ปี) อายุ 18-25 ปี ต้องการความท้าทาย โหยหาโอกาสในการทำโปรเจคแบบหิน ๆ  มาปลุกความเป็นผู้ประกอบการในตัวคุณ

มาร่วมเรียนรู้ ลงมือทำจริงไปพร้อมกันกับ FOUNDER APPRENTICE 2021 โครงการฝึกงานที่จะเปลี่ยนตัวคุณภายใน 11 สัปดาห์ เพราะคุณจะได้เรียนรู้หลักสูตรการสร้างสรรค์นวัตกรรม "STEAM4INNOVATOR" โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และยังเป็นก้าวแรกที่ได้ทำงานเคียงข้างผู้ประกอบการของบริษัท Start up ชั้นนำกว่า 30 แห่ง เช่น Young Happy, Exzy, Jump AI, Zipevent, MyCloudFufillment, Noburo, Happenn, Health at Home รวมถึงสร้างสรรค์ไอเดีย ทดลองจริง ทำจริง ล้มจริง เจ็บจริง เพิ่มภูมิต้านทานก่อนสู่โลกการทำงานจริง

"อยากเปลี่ยนความฝันให้เป็นความจริง" มาร่วมโครงการกับเราเลยยยยยย!!!

-----------------------------------------------------

 เอกสารที่ใช้:
 1. Resume ที่บ่งบอกความเป็นตัวคุณ
2. คลิปวีดีโอความยาว 3-5 นาที นำเสนอไอเดียการสร้างสรรค์นวัตกรรม

- คุณอยากสร้างสรรค์นวัตกรรมอะไร ให้สังคมดีขึ้น
- พร้อมบอกเหตุผลว่านวัตกรรมของคุณจะช่วยให้สังคมดีขึ้นอย่างไร และเพราะอะไรคุณถึงอยาสร้างนวัตกรรมนี้
- รวมถึงแนวทางการสร้างสรรค์นวัตกรรม

 *****เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนนี้ - 9 พฤษภาคม 2564*****

📌 สมัครได้ที่: https://steam4i.nia.or.th/camp/detail/14
📌 ขั้นตอนการสมัคร: http://bit.ly/2X0byXZ
📌 สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: พี่แจม 065-623 5594

Innovation

Mechanism

ขอรับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

บล็อก

ดูทั้งหมด