ข่าวสารกิจกรรม

ดูทั้งหมด
31 ก.ค.

🎊🎊สินเชื่อเพื่อนวัตกรรมสำหรับเสริมสภาพคล่องและลงทุนผู้ประกอบการได้รับการรับรองความเป็นนวัตกรรมจาก สนช.

👬👫สนช. และ TED Fund ร่วมกับธนาคารออมสิน ในการออกสินเชื่อสำหรับเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการ เพื่อเป็นมาตรการบรรเทาสภาวะทางการเงินเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

💵💸วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท ในโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) ประเภทเงินกู้ระยะสั้น (ไม่เกิน 1 ปี) และเงินกู้ระยะยาว (ไม่เกิน 10 ปี) โดยทบทวนวงเงินทุกปี ในอัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี ในปีที่ 1-2 และปีที่ 3 เป็นต้นไป เป็นไปตามประกาศธนาคาร

🧲🧲คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่สามารถเข้าร่วมได้: ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดกรอง หรือได้รับการรับรองความเป็นนวัตกรรมจาก สนช.

🍓🍓ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการกรุณาลงทะเบียนผ่านลิงก์ลงทะเบียนภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 63 https://tinyurl.com/y8lpc53m

🍏🍏(ในกรณีที่วงเงินกู้โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) หมดนั้น จะใช้วงเงินกู้ใน Promotion GSB Startup No.1 ในวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท และมีอัตราดอกเบี้ย เดือนที่ 1-6 เท่ากับ 1.07% ต่อปี และ เดือนที่ 7 เป็นต้นไป เท่ากับ MOR+ 2.00% ต่อปี (สำหรับ O/D, P/N) และเดือนที่ 7 เป็นต้นไป เท่ากับ MRR+2.00% ต่อปี (สำหรับ L/T))

.
#NIA #TEDFund #ธนาคารออมสิน #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

1 ก.ค.

มาแล้วหลักสูตรดีๆ สำหรับผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน หลักสูตรที่จะสร้างคุณให้เป็น “CHANGE MAKER” รับภาวะวิกฤต ภายใต้ หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน: Public and Private Chief Innovation Leadership (PPCIL) # 2

• หลักสูตรที่จะสร้างคุณให้เป็น Chief Innovation Leadership

• หลักสูตรที่จะสร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน Policy Network

• หลักสูตรที่จะผลักดันนวัตกรรมเชิงนโยบาย Innovation Policy เกิดขึ้นได้จริง

• หลักสูตรที่เป็นพื้นที่รังสรรค์ความคิด (Co Creation) ในเชิงนวัตกรรม และพื้นที่ของสร้างโอกาสในการนำร่องนวัตกรรม (Sandbox) รับมือกับภาวะวิกฤต

• หลักสูตรที่รวมเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม

• ผู้บริหารระดับระดับกลางและกลุ่มคนรุ่นใหม่จากภาครัฐและเอกชน

•  ผู้เข้าร่วมต้องมีเอกสารนำเสนอไอเดียการขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงนโยบาย

รับสมัครผู้เข้าอบรมแล้วตั้งแต่วันนี้ - 1 ก.ค. 2563
รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 70 ท่านเท่านั้น
หลักสูตรจะเปิดอบรมตั้งแต่ วันที่ 23 ก.ค.- 8 ต.ค. 2563

(หมายเหตุ: อาจปรับเปลี่ยนแปลงกำหนดการและรูปแบบการอบรม ได้ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ โควิด-19)

ท่านใดสนใจ สมัครได้ที่ https://ppcil.nia.or.th/

**ฟรี! ค่าธรรมเนียมการอบรม 55,000 บาท (เพื่อตอบสนองต่อมาตรการภาครัฐที่ต้องการช่วยเหลือเยียวยาทุกภาคส่วน ในการลดภาระค่าใช้จ่าย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 แต่ไม่รวมค่าศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ)

30 มิ.ย.

NIA ร่วมกับ RISE Impact จัด IMPACT INCUBATION PROGRAM “SNOWBALL 2020!”
สำหรับผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่สนใจพัฒนาโมเดลการแก้ปัญหาสังคมและค้นหาโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืน

ในโปรแกรมมีกิจกรรมอะไรบ้าง ?

⭐️IMPACT VENTURE CLINIC
คลินิกให้คำปรึกษาผู้ประกอบการเพื่อสังคม อยากได้คำแนะนำเพื่อพัฒนาโมเดลการแก้ปัญหาสังคมและโมเดลธุรกิจ

⭐️SOCIAL INNOVATION WORKSHOP
เวิร์คชอปเพื่อเรียนรู้แนวคิด ฝึกทักษะ ทดลองใช้เครื่องมือ ทำกระบวนการใหม่ๆ ด้วยกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นมาให้เข้าใจง่าย ในรูปแบบออนไลน์ ที่คุณสามารถนำไปพัฒนาองค์กรของคุณได้เอง

⭐️SOCIAL INNOVATION INCUBATION PROGRAM
โปรแกรมพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสังคม สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการการทำงานอย่างเข้มข้น ตลอด 16 สัปดาห์ ร่วมกับทีม Rise Impact และ Mentor เพื่อพัฒนาองค์กรให้สำเร็จตามเป้าหมาย แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรและผู้ประกอบการเพื่อสังคมอื่นๆ ที่กำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมไปพร้อมๆ กัน

⭐️IMPACT FORUM
พื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำนวัตกรรมเพื่อสังคม การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้รู้จักกันทำความเข้าใจและสร้างความร่วมมือใหม่ๆ ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างยั่งยืน

⭐️SOCIAL INNOVATION FUNDING
เงินทุนสนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรมเพื่อสังคม โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เงินสนับสนุนสูงสุด 1.5 ล้านบาท

เลือกเข้าร่วมกิจกรรมที่เหมาะกับคุณได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป!

ดูรายละเอียดกิจกรรมและสมัครได้ที่
www.riseimpact.co/snowball
https://www.facebook.com/riseimpact.co/

.
#SNOWBALL #NIA #RISEImpact #SOCIAL #INNOVATION

30 มิ.ย.

ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2563

โดยดูรายละเอียดขั้นตอนการสมัคร และแนวทางการส่งผลงานผ่านทางออนไลน์ที่ www.award.nia.or.th

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติฯ ซึ่งในปีนี้แบ่งเป็น 5 ด้าน

1. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ
สำหรับผลงานนวัตกรรมที่สร้างให้เกิดคุณค่าเชิงพาณิชย์ และเศรษฐกิจของประเทศ แบ่งเป็น 2 ประเภทตามขนาดองค์กร ได้แก่
• วิสาหกิจขนาดกลาง
• วิสาหกิจขนาดย่อม และวิสาหกิจรายย่อย

2. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
สำหรับผลงานนวัตกรรมที่สร้างให้เกิดคุณค่าต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของประเทศ แบ่งเป็น 3 ประเภทตามลักษณะองค์กร ได้แก่
• หน่วยงานภาคเอกชน
• หน่วยงานภาครัฐ
• องค์กรเพื่อสังคมและชุมชน

3. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ
สำหรับผลงานนวัตกรรมที่มีการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ สร้างให้เกิดคุณค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์และบริการ แบ่งเป็น 2 ประเภทตามลักษณะผลงาน ได้แก่
• การออกแบบผลิตภัณฑ์
• การออกแบบบริการ

4. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสื่อและการสื่อสาร
สำหรับผลงานนวัตกรรมและบุคคลที่มีความสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์เนื้อหาและการสื่อสารรูปแบบใหม่แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามลักษณะผลงาน ได้แก่
• ผลงานนวัตกรรมสื่อและการสื่อสาร
• ผู้สื่อสารนวัตกรรม

5. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น
สำหรับองค์กรที่มีการบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์กรอย่างโดดเด่น ทั้งระดับยุทธศาสตร์ ระดับกระบวนการ และระดับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร แบ่งเป็น 3 ประเภทตามขนาดองค์กร ได้แก่
• องค์กรขนาดใหญ่
• องค์กรขนาดกลาง
• องค์กรขนาดเล็ก

#รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ
#NationalInnovationAwards
#สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
#NIA 

14 มิ.ย.

📢เปิดรับสมัครแล้ว! เตรียมทีมให้พร้อม แล้วมาเจอกันใน
"BIT Scale up: Go for it ภารกิจสเกลอัพ!"
Digital Incubation Program 2020 for Social Innovators

หากคุณมีไอเดียแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคมผ่านการใช้เทคโนโลยี แต่ไม่อยากหยุดความคิดไว้แค่นั้น

โครงการบ่มเพาะดิจิทัล พร้อมแล้วที่จะเติมอาวุธและสนับสนุนเหล่านวัตกรด้านสังคม (Social Innovators) สร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน เพื่อพาคุณไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โครงการภายใต้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) จัดโดยหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit) ‘EdVISORY’

โดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการมีสิทธิ์ได้เป็น 1 ใน 6 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย และได้สิทธิ์ยื่นขอเข้ารับทุนสนับสนุนสูงสุดถึง 1.5 ล้านบาท จาก NIA เพียงแค่คุณมีไอเดียในการแก้ปัญหาสังคม เข้าใจเทคโนโลยี และพร้อมที่จะลงมือทำจริงไปกับเรา งานนี้พร้อมแล้วที่จะช่วยคุณเสริมหลักคิด พัฒนาไอเดีย และต่อยอดนวัตกรรม ร่วมลงมือทำจริงและรับคำแนะนำจากเหล่าผู้เชี่ยวชาญในวงการ ที่จะมาช่วยคุณตลอดโครงการ

👍งานนี้สนุก เดือด และเข้มข้นอย่างแน่นอน

มาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยผ่านนวัตกรรมดิจิทัลไปกับเรา
สมัครเลยที่ https://bit.ly/BIT-Scale-up
ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. 63 - 14 มิ.ย. 63

📍สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: EdVISORY
Inbox m.me/edvisory.co.th หรือ โทร. 081-551 0725 เวลา 09.00-20.00 น.
.
#NIA #Edvisory #BITScaleup #SocialInnovation #ภารกิจสเกลอัพ #DigitalIncubation

Innovation

Mechanism

ขอรับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด