ข่าวสารกิจกรรม

ดูทั้งหมด
30 ธ.ค.
ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ NIA เปิดโอกาสในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งด้านเทคโนโลยีและการเงินเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 

ทุนสนับสนุนในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท/โครงการ
สาขาที่เปิดรับ ได้แก่
📍สาขาเศรษฐกิจชีวภาพ เช่น ชีวเภสัชภัณฑ์ ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
📍สาขาเศรษฐกิจการผลิตและการหมุนเวียน เช่น ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ การจัดการของเสีย พลังงานเขียว
📍สาขาเศรษฐกิจบริการและการแบ่งปัน เช่น ธุรกิจนวัตกรรมบริการ การขนส่งและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมดิจิทัล

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการมี 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : ผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/xqg4onwcfzCjd9Rt5 
(เมื่อสมัครเรียบร้อยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนที่ 2)
ขั้นตอนที่ 2 : ยื่นโครงการเข้าระบบ เพื่อรับการพิจารณาร่างข้อเสนอโครงการได้ที่ https://mis.nia.or.th/

สามารถศึกษาการลงทะเบียนผ่านระบบ mis และดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ได้ที่ https://drive.google.com/.../1-rYFu9...

🚩เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 ธันวาคม 2564 นี้
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
NIA : 09-0496-7438 (สุภาพร)
นครราชสีมา : 09-3545-5096 (ปุณณภพ)
ขอนแก่น : 08-7216-7776 (พจน์)
อุบลราชธานี : 08-4958-9838 (วรางคณา)
4 พ.ย.
 
🗓 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น. 

 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 29  ตุลาคม 2564 
📍 แจ้งผลการลงทะเบียนภายใน 1 พฤศจิกายน 2564 

 NIA ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดโอกาสสำหรับ SMEs และ Startup สำหรับฟังการบรรยายรายละเอียดการสนับสนุนทุน และยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

ผ่านการสัมมนาออนไลน์ (โปรแกรม Zoom Meeting)

Highlight ภายในงานประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ ได้แก่
✅ นวัตกรรมคืออะไร
✅ แนะนำกลไกสนับสนุนของทาง สนช.
✅ การเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรมแบบเปิด
✅ ให้คำปรึกษาพัฒนาโครงการนวัตกรรม

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ 

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการนำเสนอ Pitching concept idea 
ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมมี 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : ผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการอธิบายกลไกการสนับสนุนทุน ได้ที่ https://shorturl.asia/bo1xh
(เมื่อสมัครเรียบร้อยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนที่ 2)
ขั้นตอนที่ 2 : ยื่นโครงการเข้าระบบ เพื่อรับการพิจารณาร่างข้อเสนอ
โครงการได้ที่ https://mis.nia.or.th/nia
—————————
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
087-383-8053 (คุณรุ่งทิพย์)
086-963-0777 (คุณนันทัชพร)
E-mail: Openinnovation.psu@gmail.com
—————————
20 ต.ค.
ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมภาคเหนือ NIA เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรม Open Innovation Road Show ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 

ร่วมฟังเเนะนำกลไกการสนับสนุนทุนนวัตกรรมเเบบเปิด (Open innovation) วงเงินสนับสนุนสูงสุด 1.5 ล้านบาท สำหรับการทำต้นเเบบนวัตกรรมผ่านการสัมมนาออนไลน์ (Zoom Meeting) 

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

✍️ คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม – ผู้จดทะเบียนนิติบุคคล ผู้ประกอบการ อาจารย์ และผู้ที่สนใจ
✍️ ลงทะเบียนได้ที่: https://forms.gle/uy2KzoaZTeSeUsRVA
⚠️ รับสมัครจำนวนจำกัด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ผ่านทางอีเมลที่ท่านสมัคร โดยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใบสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับสิทธิในการรับฟังการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ  ดังนี้
1. "What is Innovation?"
2. กลไกการสนับสนุนทุนนวัตกรรมเเบบเปิด
3. ตัวอย่างโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
4. แนะนำการลงทะเบียนสำหรับสมาชิก และการยื่นขอรับการสนับสนุน
5. การเตรียมข้อมูลสำหรับการ Pitching Concept Idea

📲 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
083-5752296 (คุณทิพาพร) 
083-6266591 (คุณศกลรัตน์)
089-8582965 (คุณจุติฐาณี)

7 ต.ค.

ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบภาคใต้ทุกท่าน NIA ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดโอกาสสำหรับ SMEs และ Startup สำหรับยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุน Open innovation จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

พบกับ กิจกรรม “Pitching concept idea ภาคใต้ ครั้งที่ 1" ผ่านการสัมมนาออนไลน์ (โปรแกรม Zoom Meeting) 

  • วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.


Highlight ภายในกิจกรรมประกอบด้วย

09:00-12:00 Pitching concept idea

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอ Pitching concept idea ต้องดำเนินการยื่นโครงการเข้าระบบ เพื่อรับการพิจารณาร่างข้อเสนอโครงการได้ที่ https://mis.nia.or.th/nia

—————————

 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 5 ตุลาคม 2564 เท่านั้น

 แจ้งผลการลงทะเบียนภายใน 6 ตุลาคม 2564 

—————————

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

087-383-8053 (คุณรุ่งทิพย์)

086-963-0777 (คุณนันทัชพร)

E-mail: Openinnovation.psu@gmail.com

—————————

#NIA #PSUSciencePark  #SouthernThailandSciencePark #อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ #OpenInnovation #RoadShow #Startup #SMEs

7 ต.ค.

รับชมผ่านทาง Facebook Page: NIA ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 – 18.05 น.

จัดเสวนาออนไลน์ ในงาน AsiaBerlin Summit 2021 เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมโยงระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้น ภายใต้หัวข้อ “Connecting Startup Ecosystem”

โดยประเทศไทยจะเน้นประเด็น “City of Innovation: Deep Tech Innovation in Medical and ARI Tech” ซึ่งนำเสนอภาพรวมการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาในการพัฒนาย่านนวัตกรรมตลอดจน Innovation Ecosystem เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับสตาร์ทอัพ รวมถึง Deep Tech Innovation ที่จะเข้ามายังพื้นที่ในอนาคต

งานนี้จะมุ่งเน้นยังการพัฒนาเชิงพื้นที่ใน Sector นวัตกรรมด้านการแพทย์ จังหวัดเชียงใหม่ และนวัตกรรมด้าน AI Robotics และ Immersive ที่กรุงเทพมหานคร


#NIA #DeepTech #ARITech #MedTech #Innovation #AsiaBerlinSummit2021 #StartupEcosystem

Innovation

Mechanism

ขอรับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด