ข่าวสารกิจกรรม

ดูทั้งหมด
20 มี.ค.

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการนวัตกรรมมุ่งเป้าด้านธุรกิจนวัตกรรมสมุนไพรเพื่อกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ในหัวข้อ “นวัตกรรมสมุนไพรไทยตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์” และ “การขึ้นทะเบียนยาสมุนไพร” วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 1, ชั้น 2 โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ จัดโดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. 

ประเด็นเสวนา: แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าและผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ผ่านการแสวงหาโจทย์ปัญหาที่แท้จริงร่วมกันของภาคเอกชน สังคม และภาควิชาการ โดยได้กำหนดด้านธุรกิจนวัตกรรมสมุนไพรเพื่อกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เป็นโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ที่เน้นการพัฒนาสมุนไพรเพื่อกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ภายในประเทศ เพื่อช่วยลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ

เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ถึง 25 มีนาคม 2562 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานทางออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2W8qbpG

*สนช.ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาผู้เข้าร่วมการสัมมนาในโครงการ


#NIA #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ #Innovation #Thematic #NCDs

21 มี.ค.

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการนวัตกรรมมุ่งเป้า ด้านธุรกิจนวัตกรรมอาหารออกแบบสำหรับโรค NCDs ในหัวข้อ “นวัตกรรมด้านอาหารออกแบบสำหรับโรค : ทิศทางและข้อพิจารณา” และ “นวัตกรรมอาหารเชิงฟังค์ชั่นและการกล่าวอ้างเชิงสุขภาพ” 

ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องคริสตัล 1-2, ชั้น 3 โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ จัดโดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช.

ประเด็นเสวนา: แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าและผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ผ่านการแสวงหาโจทย์ปัญหาที่แท้จริงร่วมกันของภาคเอกชน สังคม และภาควิชาการ โดยได้กำหนดด้านธุรกิจนวัตกรรมอาหารออกแบบสำหรับโรค NCDs เป็นโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ที่เน้นการพัฒนาอาหารเพื่อกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ภายในประเทศ เพื่อช่วยลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ

เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ถึง 25 มีนาคม 2562 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานทางออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2CppEIw


*สนช.ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาผู้เข้าร่วมการสัมมนาในโครงการ


#NIA #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ #Innovation #Thematic #NCDs

21 มี.ค.

พ่อแม่ผู้ปกครอง อยากฝึกน้องๆ ให้คิดเก่ง เป็นนวัตกร เชิญทางนี้ค่ะ กลับมาอีกครั้งกับ Learning Station STEAM4INNOVATOR

จำความสนุกในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และงานวันเด็กถนนสายวิทย์ฯ ของ NIA กันได้ใช่ไหม คราวนี้พี่ๆ จัดกิจกรรมในย่านนวัตกรรมปทุมวันเอาใจน้องๆ สายเทคโนโลยี


เชิญชวนคุณพ่อคุณแม่และพี่ๆ พาน้องๆ อายุตั้งแต่ 8-18 ปี มาสนุกกับกิจกรรมดีๆ STEAM4INNOVATOR@We Learn 30-31 มีนาคม 2562 นี้ จัดโดย NIA ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้แห่งอนาคต WeLearn


ในงานน้องๆ จะได้มาฝึกคิดแก้ปัญหาแบบสนุกๆ ด้วยกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม STEAM4INNOVATOR ผ่านการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ Coding สั่งการหุ่นยนต์ การสร้าง Machine ด้วย Cardboard ตลอดจนการขึ้นชิ้นงาน 3D Printing และกิจกรรมสนุกๆ อีกมากมาย


ประตูแห่งความสนุกเปิดเวลา 10.00-18.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ WeLearn อาคารมณียา เซ็นเตอร์ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ชิดลม ทางออกที่ 2


เตรียมตัวลงทะเบียนจับจองที่นั่งเข้ามาสนุกด้วยกัน
เริ่มเปิดให้น้องๆ Pre-register จองกิจกรรมที่สนใจ เข้าร่วมได้ฟรี
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคมนี้เป็นต้นไป


คอยติดตามรายละเอียดกิจกรรมที่จะเปิดจองได้ที่นี่
แล้วมาทำ Mission ให้ Possible กันนะคะ
พี่ๆ รออยู่ ^^


#NIA #Innovation #NIAacademy #STEAM4INNOVATOR #AreaBasedInnovation

20 มี.ค.

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมกับ วิทยาลัยสหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญผู้บริหาร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต (Foresight Tools Demonstration Workshop) เพื่อประยุกต์ใช้เครื่องมือด้านอนาคตศาสตร์ (Foresight Tools) ในการออกแบบแผน ยุทธศาสตร์ นโยบาย และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (รับสมัครผู้เข้าร่วมจำนวนจำกัด)

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://nia.or.th/NE_tbtraining หรือสแกน QR Code ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณสุพัตรา เจรสารริกิจ โทร. 02-017 5555 ต่อ 561 อีเมล suphattra.j@nia.or.th หรือคุณศุฑามาศ กลิ่นหอม โทร. 02-017 5555 ต่อ 632 อีเมล sutamas@nia.or.th 

21 มี.ค.


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยนเรศวร สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท ชีร์โร่ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จัดการประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม “Innovation Thailand Photo Contest 2019” ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการท่องเที่ยว: Traveltech Innovation” ชิงรางวัลเงินสด และ รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม Workshop การถ่ายภาพนำโดย อ. วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ ณ จังหวัดสุโขทัย

หัวข้อการประกวด “นวัตกรรมการท่องเที่ยว: TRAVELTECH INNOVATION” 

เป็นภาพที่แสดงออกถึงการนำเอานวัตกรรมมาใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยว หรือ เป็นภาพที่สร้างความตื่นตัวและความตระหนักในการที่จะนำนวัตกรรมการท่องเที่ยวมาใช้ โดยมีขอบเขตครอบคลุมมุมมอง 3 ด้านหลักอันใดอันหนึ่งดังนี้

 1. ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Culture Tourism) หมายถึง รูปแบบการท่องเที่ยวที่มีการนำเอาทรัพยากรทางวัฒนธรรมมาเป็นจุดขายเพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรม มรดกทางประวัติศาสตร์ การเยี่ยมชมงานสถาปัตยกรรม และ สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงการซื้องานหัตถกรรม และ งานฝีมือที่ผลิตขึ้นจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นต่างๆ
 2. ด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism) หมายถึง รูปแบบการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นทางด้านการเรียนรู้ วิถีเกษตรกรรม เช่น การท่องเที่ยวไร่องุ่น ชมการผลิตไวน์ การนำชมสวนทุเรียน มังคุด มะม่วง เป็นต้น การท่องเที่ยวเชิงเกษตรทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวในการดำเนินกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ ก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชนและตัวเกษตรกร โดยส่งเสริมโอกาสในการมีรายได้มากขึ้นจากการแปรรูป สินค้าเกษตร การเก็บค่าเข้าชม การจำหน่ายสินค้าที่ระลึก และโอ กาสในการสร้างธุรกิจใหม่จากทรัพยากรที่เกษตรกรมีอยู่แล้ว ประโยชน์อีกประการหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร คือ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่สีเขียวอีกด้วย
 3. ด้านการท่องเที่ยงเชิงสุขภาพ (Health/Wellness Tourism) หมายถึง รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และ การพักผ่อนหย่อนใจ โดยแบ่งเวลาส่วนหนึ่ง จากการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และ กิจกรรมรักษาฟื้นฟูสุขภาพทั้งทางร่างกาย หรือ จิตใจ


วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรมขึ้นในประเทศ ด้าน “นวัตกรรมการท่องเที่ยว: Traveltech Innovation” โดยอาศัยการถ่ายภาพเป็นเครื่องมือ
 2. เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมต่อสังคม ในการช่วยกันนำเสนอปัญหาและโอกาสในพัฒนา “นวัตกรรมการท่องเที่ยว: Traveltech Innovation” และรูปแบบธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) มาสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมของสังคม ชุมชน และประเทศ ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และด้านการท่องเที่ยงเชิงสุขภาพ
 3. เพื่อเปิดกว้างให้ผู้ที่มีใจรักการถ่ายภาพได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะด้านการถ่ายภาพ ทั้งกระบวนการคิดในการวางแผน การนำเสนอมุมมองและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะส่งผลให้มีภาพถ่ายใหม่ๆ ขึ้นในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาวงการถ่ายภาพในเมืองไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
 4. เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติฯ ในการเป็นพลังขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมแห่งชาติ โดยสร้างความตื่นตัวและบรรยากาศด้านนวัตกรรมขึ้นในประเทศไทย


ประเภทของอุปกรณ์ถ่ายภาพ และ รางวัล

สำหรับการประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม “Innovation Thailand Photo Contest 2019” ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการท่องเที่ยว: Traveltech Innovation” นี้ได้แบ่งรางวัลออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

1. ประเภทการถ่ายภาพโดยใช้โดรน (อากาศยานไร้คนขับ) – 13 รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 15,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล เงินรางวัลๆ ละ 3,000 บาท

2. ประเภทการถ่ายภาพโดยใช้กล้อง DSLR กล้อง Digital และกล้องบรรจุฟิล์มหรือการบันทึกภาพด้วยเครื่องมือ – 13 รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 15,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล เงินรางวัลๆ ละ 3,000 บาท

พิเศษ!!! ผู้ได้รับรางวัลทุกท่านจะได้รับการคัดเลือกให้ร่วมกิจกรรม Phototech Together Workshop ที่จังหวัดสุโขทัย 2 วัน 1 คืน (ฟรีค่าที่พักและอาหาร) กับ

 • อาจารย์วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร, ศิลปินแห่งชาติ
 • อาจารย์วรรณี ชัชวาลทิพากร, ศิลปินนักถ่ายภาพไทย
 • รศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์, PSA Photographic Society of America HM Ribbin, Photovivo International Photography award 2016
 • ผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • คุณเสกสรร เสาวรส, ผู้ชนะเลิศหลายรางวัลในการใช้โดรนถ่ายภาพ

นอกจากนี้ ยังมีการประกวดภาพถ่ายที่เกิดขึ้นภายใต้กิจกรรม Phototech Together Workshop ชิงเงินรางวัล 50,000 บาท และถ้วยเกียรติยศจาก ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยได้รับสนับสนุนอุปกรณ์ถ่ายภาพในกิจกรรมเวิร์คชอป โดยเลนส์ยี่ห้อ Sigma และ ไฟแฟลช elinchrome จาก บริษัทชีร์โร่ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด


ประเภทของภาพถ่าย

ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องส่งภาพถ่ายในรูปแบบของไฟล์ดิจิตอล หรือไฟล์ภาพถ่ายที่สแกนมาจากฟิล์มเท่านั้น จะไม่รับภาพถ่ายที่อัดขยายบนกระดาษอัดรูป


วิธีการส่งภาพประกวด

ส่งภาพถ่ายผ่านระบบเว็บของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เท่านั้น


Innovation

Mechanism

ขอรับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด