ข่าวสารกิจกรรม

ดูทั้งหมด
16 พ.ย.
สถานการณ์ Covid-19 เริ่มผ่อนคลาย แต่การสรรสร้างนวัตกรรมไม่หยุดยั้ง ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม NIA เปิดรับข้อเสนอแนวคิด (Concept Idea) โครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ปี 2564 (City & Community Innovation Challenge 2021) หัวข้อเปิดรับ คือ 
1. การฟื้นฟูผลกระทบจากโควิด-19 
2. แพลตฟอร์มธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม
3. มิติปัญหาสังคมอุบัติใหม่ในเมือง 
เปิดรับตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง 16 พฤศจิกายน 2563 
รายละเอียดแต่ละหัวข้อสามารถติดตามได้ทาง https://www.facebook.com/NIAThailand/
ทั้งนี้ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://social.nia.or.th/2020/city64/


16 พ.ย.

ใครมีไอเดียเจ๋งๆ อย่าเลื่อนผ่าน โปรดอ่านทางนี้ !!!

NIA กำลังเปิดรับสมัครโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม ที่ใช้แพลตฟอร์มธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ในการขับเคลื่อนสังคมในมิติ การศึกษา การดูแลสุขภาพ นวัตกรรมภาครัฐ การท่องเที่ยวชุมชน เกษตรกรรมยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 


หากท่านใดมีไอเดียในการใช้แพลตฟอร์มธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อขับเคลื่อนในประเด็นดังกล่าว สามารถสมัครและยื่นข้อเสนอ หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ https://social.nia.or.th/2020/city64/


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล social@nia.or.th หรือ 

โทรศัพท์ 02-017 5555 ต่อ 542, 546, 547, 548, 550, 551

16 พ.ย.
เปิดรับสมัครแล้ว!!!! 


NIA ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน (City & Community Innovation Challenge 2021) เพื่อช่วยฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยมุ่งส่งเสริมนวัตกรรมในด้านการจ้างงาน การสร้าง/ส่งเสริมอาชีพ สวัสดิการสังคม การเงินและสินเชื่อ การเข้าถึงบริการสาธารณะ และการดูแลกลุ่มเปราะบาง
สามารถสมัครและยื่นข้อเสนอ หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ https://social.nia.or.th/2020/city64/


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ social@nia.or.th หรือ โทรศัพท์ 02-017 5555 ต่อ 542, 546, 547, 548, 550, 551
1 ต.ค.
Bangkok CyberTech District ระบบนิเวศนวัตกรรมแบบเปิดที่สมบูรณ์ที่สุดของเหล่า Startup ในประเทศไทย ศูนย์กลางการพัฒนา Digital technology


ย่านนวัตกรรมแห่งนี้ จะสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ และความเปลี่ยนแปลงต่อการพัฒนาเมืองได้อย่างไร มาพบคำตอบกันได้ที่
งาน The Future of Bangkok CyberTech District เพื่อนำเสนอแนวทางพัฒนาย่านไซเบอร์เทค
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น.  @True digital Park


ลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่ https://cutt.ly/dfBEDop


24 ก.ย.
NIA will be co-organizing a webinar on Embassy Day Event at AsiaBerlin Summit 2020 with the Royal Thai Embassy in Berlin under the theme “Thailand: A Fascinating Investment Destination of Asia for Landing Startup”, which will take place on Thursday 24 September 2020, 09.00 – 10.45 hrs. (Germany time) / 14.00 – 15.45 hrs. (Thailand time)
Highlight Topics
- " Thailand’s Landscape in Moving Forward the Nation with Innovation and Startup Business ”
-  "Smart Visa"
- "MARTech Startup"
The participation is free of charge. 
To register: 
Step 1: Please kindly register by following the link:
Step 2: After you registered for the event, please further register for Brella, the event software for the AsiaBerlin Summit via this link:  https://next.brella.io/join/AsiaBerlinSummit
or join us at Facebook Live: @NIAThailand 
.......
สนช. ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงเบอร์ลิน จัดเสวนาออนไลน์ เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบ Startup Ecosystem ของประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ “Thailand: A Fascinating Investment Destination of Asia for Landing Startup” ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 14.00 – 15.45 น. 
ประเด็นการเสวนา
- “การขับเคลื่อนประเทศไทย ด้วยนวัตกรรมและธุรกิจ Startup” 
- "สมาร์ทวีซ่า (SMART Visa)"
- "เจาะลึกมุมมองธุรกิจ MARTech Startup ของประเทศไทย"
ขอเชิญลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมฟังการเสวนาออนไลน์ได้ที่ 
ขั้นตอนที่ 1: 
ขั้นตอนที่ 2:
หรือรับชมสดพร้อมกันผ่านทาง Facebook Live: @NIAThailand

Innovation

Mechanism

ขอรับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด