ข่าวสารกิจกรรม

ดูทั้งหมด
17 ส.ค.

💥 ได้เวลาระเบิดไอเดียสร้างสรรค์ กับ NIA Logo Design Contest ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 แสนบาท! 💥

NIA ชวนร่วมประกวดออกแบบโลโก้ภายใต้หัวข้อ “ครบรอบ 12 ปี สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ” ที่สะท้อนถึงความเป็น NIA มีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ ดึงดูดความสนใจ ดูทันสมัย จดจำง่าย และน่าเชื่อถือ โดยงานนี้เปิดกว้างให้กับทุกคนที่สนใจ ไม่จำกัดอายุ สามารถสมัครเข้าร่วมได้ทั้งในรูปแบบบุคคลหรือแบบทีม 

⏰ อย่ารอช้า! ร่วมส่งผลงานประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ - 17 สิงหาคม 2563 

วัตถุประสงค์                                                                                   

1. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปและนักศึกษา มีโอกาสได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 12 ปี สนช.

2. เพื่อดำเนินการคัดเลือกและนำตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (Logo) ที่ชนะเลิศการประกวดไปเป็นตราสัญลักษณ์ของ สนช.  ในช่วงวาระการเฉลิมฉลองครบรอบ 12 ปี สนช.   

3. เพื่อสร้างการจดจำให้สังคมรับรู้ถึงการครบรอบ 12 ปี สนช.

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมประกวด

1. ต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบขึ้นมาใหม่ มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลง แบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ของผู้อื่นอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอกปรากฏ อยู่ในชิ้นงานโดย ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตลอดจนไม่เคยส่งเข้าประกวด หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน

2. ผู้ส่งผลงานจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการที่เนื้อหาข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่งเข้าประกวด มีลักษณะ ละเมิดกฎหมาย หากมีข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่ว่าในกรณีใด ถือเป็นความรับผิดชอบ ของผู้ส่งผลงาน

3. ผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องสอดคล้องกับหัวข้อที่ประกวด มีความชัดเจน มีเอกลักษณ์  มีความหมาย เป็นสื่อกลาง ที่ทันสมัยมีความน่าเชื่อถือ เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ เข้าใจและจดจำง่าย  โดยการออกแบบไม่จำกัดสี ไม่จำกัดรูปแบบ และตัวอักษร

4. สามารถนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น ถ้วยรางวัล สื่อสิ่งพิมพ์ สกรีนผ้า ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

5. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร จะเป็นผู้คัดเลือก และตัดสินผลงานที่สมควรได้รับรางวัล ซึ่งดำเนินงานโดยคณะกรรมการพิจารณารางวัล ที่ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหากพบหลักฐานในภายหลังว่า ผลงานที่ได้รับรางวัลขาดคุณสมบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  คณะกรรมการ  จะพิจารณาเพิกถอนผลการตัดสินและเรียกคืนรางวัล ที่รับไปแล้วทั้งหมด

6. ผลงานที่ได้รับรางวัล ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือปรับปรุงผลงานต่อเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงได้

7. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า

การให้รางวัล

1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัลจำนวน 70,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินการออกแบบตราสัญลักษณ์

1. การสื่อความหมาย และความคิดสร้างสรรค์ ที่สามารถสร้างความตระหนักรู้และจิตสำนึก 

2. ความสวยงามและความครบถ้วนขององค์ประกอบ

3. ความน่าสนใจและสามารถนำไปใช้จริงในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ

การส่งผลงาน

ผู้สนใจที่ประสงค์จะเสนอผลงานเพื่อเข้าร่วมประกวด จะต้องจัดส่งรายละเอียดประกอบด้วย

1. ใบสมัคร พร้อมแนวคิดผลงานที่ส่งเข้าประกวด (ไม่เกิน 5 บรรทัด) โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.facebook.com/NIALogoContest

2. ไฟล์ผลงานเป็นภาพสีและขาว-ดำ เป็นไฟล์ดิจิทัลต้นฉบับของโปรแกรมในรูปแบบนามสกุล .AI หรือในรูปแบบนามสกุลอื่นๆ และไฟล์ภาพในรูปแบบนามสกุล .JPG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI พร้อมระบุ code สี โหมด CMYK  (ไฟล์ที่ส่งมาต้องสามารถแก้ไขได้) ขนาด 1 หน้ากระดาษ A4  

3. ส่งผลงานเข้าประกวดได้ทาง Email: nia12logo@gmail.com เท่านั้น

📍 ตรวจสอบเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมประกวดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/NIALogoContest


#contest #logocontest #nia #12thNIA

16 ส.ค.
📢ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) 


💰ขอเชิญชวนวิสาหกิจฐานนวัตกรรม ทั้งสตาร์ทอัพและ SMEs ที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการ และผลประกอบการที่สนใจพัฒนาธุรกิจให้เติบโต รวมถึงสนใจเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อขยายธุรกิจผ่านการระดมทุน หรือการขอสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและขยายธุรกิจ สมัครเข้าร่วมอบรมใน “GROWTH PROGRAM – โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมสู่การลงทุน”


📍โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 


🚩รับสมัคร: วันที่ 24 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2563  
สมัครได้ที่:  https://forms.gle/AQaojsYdrDnGczvr8
คัดเลือก - ประกาศผล:  17 - 20 สิงหาคม 2563 
สอบถามเพิ่มเติม:  ปาณิศรา คะบุศย์ 
อีเมล์ panizara@nia.or.th 
โทร. 02-017-5555 ต่อ 504, 095-495 9626


1 ส.ค.

🔴เตรียมพบกับกิจกรรม Workshop โครงการ NIA Creative Contest 2020 พื้นที่ภาคอีสาน🔴

NIA โดยสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมกับเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจัดกิจกรรมประกวดวีดิทัศน์ด้านมุมมองอนาคต Images of Futures

FUTURELAND of NORTHEASTERN


โดยวิทยากร

คุณนะโม ทองกำเหนิด

นักแสดง ผู้กำกับ นักเขียนบทภาพยนตร์ และอนิเมชั่น Production Supervisor 

ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563

ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


กิจกรรม Workshop จะได้โอกาสในการนำเสนอข้อเสนอโครงการ (Proposal) หรือการเขียนกรอบแสดงเรื่องราวที่สมบูรณ์ของภาพยนตร์ (Storyboard) เพื่อชิงเงินสนับสนุนในการผลิตผลงาน เป็นจำนวน 30 ทีม ทีมละ 5,000 บาท

**ทุกทีมจะได้รับเงินสนับสนุนในการเข้าร่วมกิจกรรมทีมละ 3,000 บาท 🚗

อุปกรณ์ที่ต้องนำมาประกอบการทำกิจกรรม: Notebook 💻

ติดตามข้อมูลการประกวดที่:  

- Facebook: IFI - Innovation Foresight Institute

- Facebook: เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่: คุณกรทิพย์ โชติชุ่ม (ทิพย์)

สำนักงานบ่มเพาะนวัตกรรม

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โทรศัพท์ 0-4422-4840 หรือ 0-4422-4823


#IFI #NIACreativeContest #ImagesofFutures

31 ก.ค.

‼️สิ้นสุดการรอคอย‼️ 

🟠 ภาคกลาง เปิดรับสมัครแล้ว 🟠

🎬🎥🎞 ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ส่งผลงานคลิปวีดิโอ ความยาวไม่เกิน 5 นาที ที่สะท้อนภาพความเปลี่ยนแปลงในอนาคตของเมืองและชุมชนในพื้นที่ "ภาคกลาง"  🎬🎥🎞 

.....

📋 ผู้สนใจลงทะเบียนสมัครออนไลน์ได้ที่: https://docs.google.com/forms/d/1Yps7YTpwaTs0ZwMvQPgYBI4j1KtVdo_mmOLVhjupQIk/edit?usp=sharing

.....

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการประกวดคลิปวีดิโอ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ “Images of Futures: FUTURELAND” (ภาคกลาง)

.....

📅 กำหนดการ (เบื้องต้น)

วันที่ 1 มิถุนายน - วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 รับสมัคร 

วันที่ 16 สิงหาคม 2563 เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2563 ภายในเวลา 18.00 น. ส่งผลงาน

วันที่ 15 กันยายน 2563 ประกาศผลผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย

วันที่ 19 กันยายน 2563 ประกาศผลรางวัลรอบชิงชนะเลิศระดับภาคกลาง

.....

ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศของภาค จะได้เข้าร่วมชิงชนะเลิศระดับประเทศภายในงานมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ กรุงเทพมหานคร

.....

สอบถามเพิ่มเติม: 

085-0063954 (คุณวิลาสินี)

063-3132559 (คุณพัชรินทร์)

ติดตามข้อมูล: Facebook: IFI - Innovation Foresight Institute


#IFI #ImagesOfFutures #CreativeContest2020 

31 ก.ค.

🎊🎊สินเชื่อเพื่อนวัตกรรมสำหรับเสริมสภาพคล่องและลงทุนผู้ประกอบการได้รับการรับรองความเป็นนวัตกรรมจาก สนช.

👬👫สนช. และ TED Fund ร่วมกับธนาคารออมสิน ในการออกสินเชื่อสำหรับเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการ เพื่อเป็นมาตรการบรรเทาสภาวะทางการเงินเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

💵💸วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท ในโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) ประเภทเงินกู้ระยะสั้น (ไม่เกิน 1 ปี) และเงินกู้ระยะยาว (ไม่เกิน 10 ปี) โดยทบทวนวงเงินทุกปี ในอัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี ในปีที่ 1-2 และปีที่ 3 เป็นต้นไป เป็นไปตามประกาศธนาคาร

🧲🧲คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่สามารถเข้าร่วมได้: ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดกรอง หรือได้รับการรับรองความเป็นนวัตกรรมจาก สนช.

🍓🍓ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการกรุณาลงทะเบียนผ่านลิงก์ลงทะเบียนภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 63 https://tinyurl.com/y8lpc53m

🍏🍏(ในกรณีที่วงเงินกู้โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) หมดนั้น จะใช้วงเงินกู้ใน Promotion GSB Startup No.1 ในวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท และมีอัตราดอกเบี้ย เดือนที่ 1-6 เท่ากับ 1.07% ต่อปี และ เดือนที่ 7 เป็นต้นไป เท่ากับ MOR+ 2.00% ต่อปี (สำหรับ O/D, P/N) และเดือนที่ 7 เป็นต้นไป เท่ากับ MRR+2.00% ต่อปี (สำหรับ L/T))

.
#NIA #TEDFund #ธนาคารออมสิน #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

Innovation

Mechanism

ขอรับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด