homeรับสมัครงาน


รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครตำแหน่งนักส่งเสริมนวัตกรรม (งานนวัตกรรมตลาด)

สร้างเมื่อ : 23 พ.ค. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม (อุทยานนวัตกรรม)

สร้างเมื่อ : 18 มี.ค. 2562
ดาวน์โหลด

รับสมัครลูกจ้างโครงการ

รับสมัครลูกจ้างโครงการเพื่อดำเนินงานและการปฏิบัติงานของงานบริหารและติดตามโครงการ ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ส่วนงานเศรษฐกิจและสังคม

สร้างเมื่อ : 13 มี.ค. 2562
ดาวน์โหลด

ใบสมัครงาน

ดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ที่นี่

สร้างเมื่อ : 13 มี.ค. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่งงานอุทยานนวัตกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่งงานอุทยานนวัตกรรม

สร้างเมื่อ : 6 มี.ค. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบตำแหน่งงานกลยุทธ์นวัตกรรม สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม

สร้างเมื่อ : 6 มี.ค. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่งงานงบประมาณ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่งงานงบประมาณ

สร้างเมื่อ : 1 มี.ค. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบตำแหน่งงานตรวจสอบภายใน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบตำแหน่งงานตรวจสอบภายใน

สร้างเมื่อ : 26 ก.พ. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่งนักส่งเสริมนวัตกรรม (งานนวัตกรรมตลาด) ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่งนักส่งเสริมนวัตกรรม (งานนวัตกรรมตลาด) ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม

สร้างเมื่อ : 25 ก.พ. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศผลการทดสอบบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักกลยุทธ์นวัตกรรม (วิเทศนวัตกรรม) ปฏิบัติการ 3 ระดับ 1

สร้างเมื่อ : 22 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักกลยุทธ์นวัตกรรม (เลขานุการ) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม (งานงบประมาณและแผนงาน)

สร้างเมื่อ : 18 มิ.ย. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม (งานกฎหมาย) ปฏิบัติการ 3 ระดับ 1

สร้างเมื่อ : 8 มิ.ย. 2561
ดาวน์โหลด