homeรับสมัครงาน


รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมสู่การลงทุน (Growth Program)

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2563

สร้างเมื่อ : 9 ธ.ค. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม งานงบประมาณ และงานแผนและติดตามประเมินผล

สร้างเมื่อ : 4 ธ.ค. 2563
ดาวน์โหลด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบในตำแหน่งเจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม งานงบประมาณ และงานแผนและติดตามประเมินผล

สร้างเมื่อ : 18 พ.ย. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สร้างเมื่อ : 14 ต.ค. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม (งานบริหารอาคารอุทยานนวัตกรรม)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สร้างเมื่อ : 14 ต.ค. 2563
ดาวน์โหลด

ใบสมัครงาน

ดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ที่นี่

สร้างเมื่อ : 13 มี.ค. 2562
ดาวน์โหลด