homeรับสมัครงาน


รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เลขานุการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เลขานุการ

สร้างเมื่อ : 4 มี.ค. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

สร้างเมื่อ : 14 ก.พ. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม (งานงบประมาณ)

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สร้างเมื่อ : 11 ก.พ. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม (งานบุคคลและพัฒนาองค์กร)

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สร้างเมื่อ : 11 ก.พ. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม (กฎหมาย)

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สร้างเมื่อ : 11 ก.พ. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นักกลยุทธ์นวัตกรรม (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สร้างเมื่อ : 11 ก.พ. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม (พัสดุ)

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สร้างเมื่อ : 11 ก.พ. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม (บริหารจัดการอาคารอุทยานนวัตกรรม)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สร้างเมื่อ : 11 ก.พ. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่งงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่งงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สร้างเมื่อ : 6 ก.พ. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่งงานเลขานุการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่งงานเลขานุการ

สร้างเมื่อ : 6 ก.พ. 2563
ดาวน์โหลด

ใบสมัครงาน

ดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ที่นี่

สร้างเมื่อ : 13 มี.ค. 2562
ดาวน์โหลด