สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

เอกสารประกอบการชี้แจ้ง

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
การจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการฐานการเรียนรู้กระบวนการ STEAM4INNOVATOR เลขที่ประกาศ 66129009587
สร้างเมื่อ 8 ธ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการฐานการเรียนรู้กระบวนการ STEAM4INNOVATOR เลขที่ อ0066/2566
สร้างเมื่อ 26 เม.ย. 2566
รายละเอียดโครงการจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนวัตกรรุ่นเยาว์มุ่งสู่ความสำเร็จ เลขที่ อ0064/2566
สร้างเมื่อ 18 เม.ย. 2566
การจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรม สำหรับเยาวชน อ0007/66
สร้างเมื่อ 7 ธ.ค. 2565