สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

คลังความรู้

งานสัมมนาเรื่อง "นวัตกรรมกับการแก้ปัญหาความยากจน”

17 กรกฎาคม 2565 135 101
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

NIA ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ นักวิจัยและประชาชนที่สนใจ ร่วมงานสัมมนาเรื่อง

Tags : N/A

เชิญผู้ประกอบการนวัตกรรม "OPEN INNOVATION ROAD SHOW ภาคเหนือ

17 กรกฎาคม 2565 82 96
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

NIA เชิญผู้ประกอบการนวัตกรรม เข้าร่วมงาน

Tags : N/A

Learning Station STEAM4INNOVATOR

17 กรกฎาคม 2565 85 82
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

พ่อแม่ผู้ปกครอง อยากฝึกน้องๆ ให้คิดเก่ง เป็นนวัตกร เชิญทางนี้ค่ะ กลับมาอีกครั้งกับ Learning Station STEAM4INNOVATOR จำความสนุกในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และงานวันเด็กถนนสายวิทย์ฯ ของ NIA กันได้ใช่ไหม คราวนี้พี่ๆ จัดกิจกรรมในย่านนวัตกรรมปทุมวันเอาใจน้องๆ สายเทคโนโลยี เชิญชวนคุณพ่อคุณแม่และพี่ๆ พาน้องๆ อายุตั้งแต่ 8-18 ปี มาสนุกกับกิจกรรมดีๆ STEAM4INNOVATOR@We Learn จัดโดย NIA ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้แห่งอนาคต WeLearn ในงานน้องๆ จะได้มาฝึกคิดแก้ปัญหาแบบสนุกๆ ด้วยกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม STEAM4INNOVATOR ผ่านการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ Coding สั่งการหุ่นยนต์ การสร้าง Machine ด้วย Cardboard ตลอดจนการขึ้นชิ้นงาน 3D Printing และกิจกรรมสนุกๆ อีกมากมาย

Tags : N/A

สัมมนา “INTERNATIONAL COLLABORATIVE NETWORK (ICN)”

17 กรกฎาคม 2565 78 59
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนาหัวข้อ “International Collaborative Network (ICN) : The case of Thailand – Japan Partnership Conference” ภายใต้งาน ASEAN NEXT 2019 ประเด็นเสวนา : ทำไมต่างชาติถึงสนใจมาลงทุนในภูมิภาค ASEAN? ตลาดของ ASEAN มีบทบาทสำคัญอย่างไร? มุมมองต่างชาติต่อการลงทุนทำธุรกิจในประเทศไทย? ร่วมหาคำตอบร่วมกันได้ในงานสัมมนานี้ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรมากความสามารถมากมาย อาทิ ผู้แทนจากบริษัทชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น เจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น เป็นต้น

Tags : N/A

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต

17 กรกฎาคม 2565 86 57
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต (FORESIGHT TOOLS DEMONSTRATION WORKSHOP) สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมกับ วิทยาลัยสหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญผู้บริหาร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต (Foresight Tools Demonstration Workshop) เพื่อประยุกต์ใช้เครื่องมือด้านอนาคตศาสตร์ (Foresight Tools) ในการออกแบบแผน ยุทธศาสตร์ นโยบาย และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

Tags : N/A

NIA เปิดบ้านเฟ้นหา เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่วิทยาลัยอาชีวศึกษา หรือจบไปแล้วไม่เกิน 3 ปี

17 กรกฎาคม 2565 83 68
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

NIA เปิดบ้านเฟ้นหา เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่วิทยาลัยอาชีวศึกษา หรือจบไปแล้วไม่เกิน 3 ปี ถึงเวลา อาชีวะแสดงฝีมือ ! สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เปิดบ้านเฟ้นหา เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่วิทยาลัยอาชีวศึกษาระดับใดสาขาใดก็ได้ หรือจบไปแล้วไม่เกิน 3 ปี เข้าร่วมโครงการ “Founder Apprentice” ฝึกงานเหมือนตัวเองเป็นเจ้าของกิจการ รับสมัครคนร่วมคิด ผลิตนวัตกรรม กับพี่ผู้ประกอบการ โอกาสดี ๆ อย่างนี้ บอกเลยห้ามพลาด ! ส่งต่อข่าว สำหรับใครที่มีน้องอาชีวะเก่ง ๆ มุ่งมั่น ขยันเรียนรู้

Tags : N/A

แถลงทิศทางการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจและสังคม 2562

17 กรกฎาคม 2565 75 74
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

งานแถลงทิศทางการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจและสังคม 2562 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการนวัตกรรม เข้าร่วมงาน

Tags : N/A

ก้าวสู่ความเป็นสุดยอด…นวัตกรรมการเกษตร

17 กรกฎาคม 2565 97 68
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

ขอเชิญส่งผลงาน “นวัตกรรมการเกษตร” เพื่อเข้าร่วมโครงการ Inno 4 Farmers : การพัฒนานวัตกรรมการเกษตรสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเกษตรรุ่นใหม่ และการประกวด AgTech Innovation Awards 2019 NIA โดยศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agro Business Creative Center : ABC center) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร Startup และกลุ่มผู้ประกอบการ SME ด้านการเกษตร ส่งผลงานนวัตกรรมการเกษตรใน 3 สาขาได้แก่ 1) เครื่องจักรกล หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 2) เกษตรดิจิทัล และ 3) การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและขนส่ง เพื่อเข้าร่วมโครงการ Inno4farmers: โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเกษตรรุ่นใหม่ โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการอบรมและบ่มเพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและด้านธุรกิจมืออาชีพ การพัฒนาทักษะการนำเสนอ รวมทั้งมีโอกาสได้นำเสนอผลงานกับนักลงทุนเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ

Tags : N/A

นวัตกรรมเพื่อสังคม โครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน

17 กรกฎาคม 2565 88 82
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

สนช. ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2562 (City & Community Innovation Challenge 2019) ที่สามารถผลักดันไปสู่การใช้งานจริง เพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นท้าทายที่เกิดขึ้นในสังคมเมืองและชุมชน โดยมีแนวคิดมาจากการร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างหน่วยงานด้านการปกครอง องค์กรเอกชน องค์กรภาคสังคม และภาคประชาชน ซึ่งเป็นแนวคิดในการทำงานร่วมกันหรือเรียกว่า “การร่วมรังสรรค์” (Co-creation) ที่สามารถแก้ไขปัญหา ส่งเสริมและสนันสนุนในพื้นที่จริง ซึ่งองค์กรที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อนำไปดำเนินการจริงในพื้นที่ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2562 โดยมีหัวข้อเปิดรับ ดังนี้ 1. นวัตกรรมการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ (Innovation for Disaster Risk Management) 2. นวัตกรรมบริการสาธารณะ (Public Service Innovation) 3. การยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบาง (Enhancing Livelihoods of Vulnerable Groups)

Tags : N/A

นวัตกรรมเพื่อสังคม ตอบโจทย์ปัญหาพื้นที่เป้าหมาย

17 กรกฎาคม 2565 99 59
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม NIA เปิดรับสมัครผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมที่พร้อมขยายผลสู่พื้นที่เป้าหมาย และก่อให้เกิดระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคมที่สามารถแก้ไขปัญหา ส่งเสริม สนันสนุน ยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่เป้าหมาย และเป็นต้นแบบการขยายผล ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ให้เข้าถึงปัญหาตามบริบทของพื้นที่นั้น ก่อให้เกิดเป็น “หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม” (Social Innovation Village) โครงการที่ผ่านการพิจาณาจะได้รับทุนสนับสนุนไม่เกินโครงการละ 1.5 ล้านบาท เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีพื้นที่เป้าหมายและโจทย์ปัญหาจากพื้นที่ ดังนี้ 1.ชุมชนเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 2. ชุมชนอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 3. ชุมชนหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

Tags : N/A

อบรมเชิงปฏิบัติสาธิตการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต (IFI)

17 กรกฎาคม 2565 95 83
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

อบรมเชิงปฏิบัติสาธิตการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต (Foresight Tools Demonstration Workshop) สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมกับ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้บริหาร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต (Foresight Tools Demonstration Workshop) เพื่อประยุกต์ใช้เครื่องมือด้านอนาคตศาสตร์ (Foresight Tools) ในการออกแบบแผน ยุทธศาสตร์ นโยบาย และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight) รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

Tags : N/A