สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศเชิญชวน

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์กลไกและโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0059/2567
สร้างเมื่อ 21 มิ.ย. 2567
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานกิจกรรมยกระดับวิสาหกิจฐานนวัตกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0053/2567
สร้างเมื่อ 18 มิ.ย. 2567
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ STEAM4INNOVATOR ภาคภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0056/2567
สร้างเมื่อ 17 มิ.ย. 2567
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมเครือข่าย (เยาวชนและครูอาจารย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0054/2567
สร้างเมื่อ 14 มิ.ย. 2567
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานกิจกรรมยกระดับวิสาหกิจฐานนวัตกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0052/2567
สร้างเมื่อ 14 มิ.ย. 2567
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนวัตกรรุ่นเยาว์มุ่งสู่ความสำเร็จ ปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0048/2567
สร้างเมื่อ 31 พ.ค. 2567
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่นวัตกรรมผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0047/2567
สร้างเมื่อ 31 พ.ค. 2567
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานกิจกรรมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสตาร์ทอัพด้านเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในภาคการเกษตร นำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0051/2567
สร้างเมื่อ 30 พ.ค. 2567
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมค่ายนวัตกรรมสำหรับผู้บริหาร (CEO CAMP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0050/2567
สร้างเมื่อ 30 พ.ค. 2567
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานและประชาสัมพันธ์งาน SITE 2024 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0046/2567
สร้างเมื่อ 30 พ.ค. 2567
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานกิจกรรมเร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกด้านสุขภาพ (HealthTech) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0049/2567
สร้างเมื่อ 29 พ.ค. 2567
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาย่านนวัตกรรมอารีย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0041/2567
สร้างเมื่อ 28 พ.ค. 2567