สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

1: OPEN INNOVATION SPACE

News d-none 19 ตุลาคม 2561 19,872

พื้นที่จัดกิจกรรมนวัตกรรม เป็นพื้นที่โถงกลางสำหรับจัดกิจกรรมนวัตกรรมต่างๆ ขนาด 444.40 ตารางเมตร จัดแบ่งพื้นที่เป็นส่วนต่างๆ อาทิ
- พื้นที่จัดกิจกรรมไฮไลท์ ขนาด 139 ตารางเมตร
- เคาน์เตอร์ต้อนรับและประชาสัมพันธ์
- พื้นที่รับรองแขก

NIA 1st floor